Zašto 1925. godine u Muzičkoj školi ima samo 1/3 “slavena”?

F 47 1359 Person list
IAS, F:47.1359
Cvetko Manojlovic Pakar 140 g
ilustracija iz knjige Tobor Pekar, 140 godina Muzičke škole u Subotici, Subotica 2007.

Na osnovu jednog šturog izveštaja Cetka Manojlovića direktora gradske Muzičke škole saznajemo da te školske godine procenat upisanih “slavena”  bio izuzetno mali, samo 1/3 od ukupnog broja upisane dece. Verovatno to nije posledica manjka sluha, muzikalnosti u toj populaciji, nego više nedostatka osećanja kod roditelja da je školovanje dece u školi takvog profila dovoljno fukcionalno isplativo i perspektivno.

F:47. II 76/1925
Izveštaj upravitelja Gradske muzičke škole o radu 1924/5 školske godine. Upisano 409
učenika, od toga 138 “slavena”...    L:1

statistika nastavnika i učenika školske 1933/34

 

škola

Jugoslovena  

Mađara

 

 

Jevreja

 

 

ostalih

 

 

ukupno

 

Muzička škola  1 4 3 8
škola

 

upisano

 

po narodnosti po veri ukupno
m. ž. Jugos. Mađ. Jevr. ostalih pravo. katol. mojs. ostali  
Muzička škola 63 59 43 32 36 11 24 61 36 1 122