Šta su zahtevali palićani na zboru 1926. godine?

CAMCI IAS-F-180-I-A-1-40_resize

Kao posrednik i zastupnik u odnosima stanovnika  prema  vlastima, kako gradskim, tako i državnim, obično se javljaju političke  stranke. Svakodnevne problemi i teškoće građana, na  mesnom  nivou,  vezani  za  slabe puteve, nedovoljno  osveteljenje ulica, razne gradske takse, itd. pružali su priliku političkim strankama da nastupe i kao borci za bolje komunalne  uslove.

Tako je i subotička Mesna organizacija Narodne Radikalne stranke, upriličila zbor “…na kojem su prisustvovali bez razlike narodnosti i  političkog  opredeljenja  građani  Palića,  Radanovca, Male-Tompe,  Ludoša i okoline a koji je održan u nedelju 7.marta  1926. godine u  maloj gostioni na Paliću.”[1] Mesni XIII 162 1925 MO RADIKALA

“Posle  duge  i  žive  debate”  izabrana  je  grupa  istaknutijih  ličnosti – deputata, koji  su trebali  da se obrate i  prenesu  gradonačelniku Albi Malagurskom niz zahteva. Predvodili su ih MarkoJurić, narodni poslanik i predsednik mesne organizacije radikala

SANTO dr Gabordr  Gavro Santo (Szántó Gábor). Santo je bio lekar, radio je na Paliću kao  “kupališni lekar” a tamo je  u “starom hotelu” i stanovao.  On je imao kuću u Subotici, Sokolska (danas  Petra Drapšina 2).[2] Pored  njih, u toj grupi  su bili:  Dušan  Manojlović – istaknuta  politička i javna ličnost, Mavro Štadler – apotekar na  Paliću, vlasnik  apoteke “Kod Sv. križa”, Horgoški put 75, Antun Vojnić, dr Joca  Milekić,  Mavro Štajn – trgovac,  Mirko Rotman – industrijalac vlasnik fabrike  gvozdenog nameštaja, Jovan Krnjac, Kosta  Novaković, Albe Šulhof,  Joso Kasiba i Elek Kereš.

41 Zemljodilski 1926

Kakvi su bili problemi koji su  naveli  građane da se okupe u  velikom broju na tom zboru, najbolje se vidi iz zahteva koji su  tom  prilikom formulisani u sledećim tačkama:

»A

 1. da se popravi radanovački put, vodeći od palićkog puta  preko  Radanovca
 2. da se popravi horgoški put do granice opštine Subotica  (do  Kereša)
 3. da se isti zasadi drvećem sa obe strane
 4. da se popravi kanjižki put do žandarmerijske stanice
 5. da se popravi put kod ludoškog groblja, tzv. “Čurgo”
 6. da  se  popravi  put na Paliću  od  železničke  stanice da  “Štranda”

7.da se popravi put koji vodi od palićkog  puta  prema  ribarskoj  kući do Račmanovog salaša

 1. da se popravi put koji vodi preko segedinske železničke pruge  hajdujaraškom subašlukué
 2. da se popravi trotoar od glavnog ulaza na Paliću do  trgovine  Štajna
 3. da se obrati veća pažnja polivanju palićkog  puta  za  vreme  sezone i to od Haverde vile do kafane “Abazia”, koji se sada površno i  bez ikakvog nadzora vršilo.

B

 1. da se što pre nastave i kraju privedu  pregovori  o  podizanju  druge pruge Subotica – Palić,  kako  bi  već  jednom  prestao  mizeran  saobraćaj, koji  služi  ruglu  Subotice  a  na  opštu  štetu  grada  i građanstva
 1. da se prilikom  sklapanja  ugovora  vodi  računa  o  onom  delu  palićkog stanovništva, koji je upućen na svakidanju upotrebu  tramvaja  dva pa i četiri puta dnevno, da bi po primeru ostalih  velikih  varoši  dobio znatan popust
 1. da se uopšte a naročito prilikom vašarskih dana priključe kola za životne namirnice, kako se ne bi dešavali slučajevi, kao do sada, da  se u kolima koje voze putnike, unose  džakovi  sa  brašnom,  kante  sa  mlekom, košari sa voćem, živina itd.

C

 1. da se već jednom  pristupi  uređenju  Palića,  tom  jedinom  subotičkom kupalištu, lečilištu i odmaralištu, tom jedinom mestu,  gde  se subotičko građanstvo a naročito deca – barem preko leta –  svežijeg  vazduha nadisati mogu, tom jedinom mestu, na kojem nam cela  Vojvodina  zavideti može a kojem preti  opasnost  ako  se  što  pre  ne  pristupi izbiljnoj opravci da će jednog lepog dana postati obična baruštinaé
 2. da se Palić i ulice palićke preko cele godine osvetle a  tako  isto i tramvajske stanice

3.. da se osvetljenje vodeći sredinom puta od palićkog puta prema  poljoprivrednoj školi kao nepotrebno i izlišno – ukine

 1. da se prestane sa nečuvenom i neopravdanom  naplatom  muzičke  takse od palićkog stanovništva
 2. da se na Paliću uvede noćna telefonska veza preko cele godine, ako ne drugojačije, a ono barem iz palićke apoteke, čiji  nam  vlasnik  telefon preko cele godine na raspolaganje stavlja.«

Gradske vlasti su bile dosta ažurne  prema  onim  zahtevima  koji  su bili u njihovoj nadležnosti.Već 7. maja iste godine, glavni gradski  inženjer  Kosta  Petrović  podnosi izveštaj šta je urađeno:

»A

ad 1. Radanovački put je opravljen

ad 2. zatražena opravka Horgoškog puta ne  spada  u  delokrug  grada  Subotice.  Bilo  bi  potrebno  obratiti  se  Građevinskoj  sekciji   u  Starom Bečeju

ad 3. isto kao pod tačkom 2.

ad 4. opravka puta je izvršena

ad 5.zemljani radovi završeni, a kamenisanje tog puta se očekuje

ad 6. potrebno je predvideti kredit u budžetu za 1927. godinu

ad 7. licitacija za opravku puta kod Vermešovih vila  je  održana,  te bi se imalo pristupiti opravci tog puta

ad 8. put do Hajdujaraškog subašluka je opravljen

ad 9. za postavljanje trotoara  bilo  bi  potrebno  da  se  izradi  statut o trotoarima za Kupalište Palić.

Za ostale tačke merodavno je mišljenje Upravnika Kupališta Palić,  odnosno Odbora, koji vodi pregovore sa Električnom centralom.

Time je barem deo teškoća  palićana,  koji  se  odnosio  na  loše  puteve, bio rešen.[3]  Jedna  od  tačka  iz  njihovih  zahteva,  o  mogućnosti da se jezero pretvori u baruštinu, koja kao da je predviđala  tamnu budućnost Palića i nije u tom periodu razmatrana ozbiljno.

U Subotici, 29.12.1998.                                         Stevan Mačković

[1] Istorijski arhiv Subotica, Fond 47. XXIII 2/1926.

[2] Krajem dvadesetih godina, posebno nakon  uvođenja  diktature  1929,  i u narednom periodu, postaće izuzetno politički  angažovan na  planu  pribižavanja vojvođanskih Mađara vladajućim  beogradskim  garniturama. Dva  puta,  1931. i 1935. godine  je bivao  izabran  za  narodnog  poslanika u srezovima sa mađarskom većinom stanovništva, u senćansko i u bačko topolskom srezu. Bio je i predsednik  »Lawn  tenis  kluba  na  Paliću«.egyeni lap Santo

[3] Tek će izgradnja  modernog – asfaltnog  internacionalnog  puta Beograd – državna granica (1934-1937) doneti  pravo  poboljšanje  saobraćaja i za stanovnike Palića.