CZÓGLER KÁLMÁN, A PALICSI TÓ HEMIPTERA – FAUNÁJA, Szeged 1942.