Svoboda Karolj (Dragutin) i Antal

 

Antun Svoboda (Szvoboda Antal)  [1] držao je 2 mlina u Bajmoku i 1 u Tavankutu. U Bajmoku su postojala još 2 mlina, “Matija Kolić i drug” i Antuna Lenharda.

“Veštački mlin Svoboda Antun” u Bajmoku je osnovan  1909. godine.

U vlasništvu Svoboda Antuna, uređen je vrlo moderno. Mlinski uređaj je poslednja reč u mlinskoj tehnici; od žita do najfinijeg brašna sve ide automatski.”[2] Kapacitet mu je bio do 3 vagona na dan. Broj zaposlenih je dostizao 25.

Ostaće zabeležen kao  mlinar koji  je prihvatao  nova tehnička dostignuća – u ovom Bajmočkom mlinu prvi je sagradio gvozdeni silos od 50 vagona.[3]

Drugi bajmočki mlin u njegovom vlasništvu je nosio ime – “Centralni motorni mlin Svoboda Antun”. Osnovan je još 1906. godine. Imao je kapacitet do 2 vagona na dan. Radio je najfiniju kao i prostu meljavu. Zapošljavaoje do 20 radnika.

[1] Antun Svoboda (Szvoboda Antal)  je rođen 1855. godine u Temišvaru. Završio  je mašinsko  tehničku  školu  u  Brnu.  U svom radu se pokazao kao “vrstan stručnjak, i uspešno je vodio svoja mlinska preduzeća”, ocena je za njega od strane gradskih vlasti.

[2] Šematizam, nav.delo, st. 25.

[3] Tehnički opis mlina u Bajmoku nalazi se u predmetu IAS, F:68, Nacionalizacija 388.

SVOBODA KAROLJ, r.1903. Bajmok, Mađar. Nepoznato, 1944, (streljan). Memento, 35.F 86 241 Ce 138