1925. Palićki put – Daničićev put, Trg baruna Trenka – Obilićev venac (sve se menja, sve prolazi…)

odluka.jpg

F:47. I 288/1925
Dopis Velikog beležnika Gradskom senatu sa predlogom da se Palićki put preimenuje u
Daničićev u čast stogodišnjice Đure Daničića, a Trg baruna Trenka u Obilićev venac. Pozitivna senatska odluka 13.11.1925. Izveštaj Inženjerskog ureda o sprovođenju tih odluka, zameni uličnih tabli.   L:7

DANICICEC 1928 Subotica colorOBILICEV 1928 Subotica color