Obrade istorijskih tema, članci, studije, itd. publikovane i nepublikovane

 1. Preneseno iz časopisa Istorijskog arhiva EX PANNONIA
 2. napisao autor (S.M)
 3. radovi koji nisu publikovani

 

bibliografija, januara 2019.

BIBLIOGRAFIJA (istoriografskih i arhivističkih radova):

Monografije:

 1. Industrija i industrijalci Subotice (1918-1941), Subotica 2004, str. 508
 2. (koautor) Nastanak i razvoj predškolstva u Subotici, PU Naša radost, Subotica, 2004
 1. (koautor) Crveni krst u Subotici 1886 – 2006, Subotica 2006
 2. 60 godina delatnosti Istorijskog arhiva Subotica, A szabadkai Történelmi levéltár 60 éves tevékenysége, Subotica 2007, str. 128.
 3. (koautor) Gradska kuća Subotica -Városháza Szabadka 1912-2012, Subotica 2012, str. 350.

 

Studije, članci:

 1. Ideološko-politička orijentacija listova Nepszava i Narodni glas, Godišnjak Društva istoričara Vojvodine, 1983, Novi Sad 1986, str. 5-31
 2. Zadužbine sa objektima u Subotici, Rukovet br. 29, Subotica 1993, str. 300 – 310
 3. Jevreji i metaloprerađivačka industrija u Subotici 1918-1941, Rukovet, 4-5, Subotica 199, str. 85-93
 4. Gradski bibliotekari Mijo Mandić i Rade Lungulov, Rukovet, 6-7, Subotica 1994,  48-52
 5. A zsidók szerepe szabadka fémiparnak kialakulásban, Űzenet, 7-8,     Subotica, 1995. str.  470-484
 1. Subotički Rotari klub 1936. godine, Rukovet, 7-8-9, Subotica 1995, str. 5-51
 2. Mijo Mirković (1898-1963) profesor subotičkog Pravnog fakulteta kao ekonomski istoričar, Rukovet, 4-5-6, Subotica 1996, str. 21-23
 3. Zanatlije Subotice po državnom popisu 1828. godine, Ex Pannonia, 1, Subotica, str. 41-58
 4. Građevinska industrija u Subotici (1918-1941), Ex Pannonia,2, Subotica 1996, 23-46
 5. Još nešto o porodici (porodicama) Ingus, Palics és környéke, 3, decembar 1998
 6. Porodica Rot, fabrikanti šešira, Rukovet, 7-8-9., Subotica 1998, str. 57-60
 7. Szabadkai gyárak-Palics környezetszenyezöi 1939-ben, Palics és környéke, 4, Subotica, januar 1999, str. 11
 8. O proslavi povodom 15 godina od oslobođenja Subotice, Bunjevačke   novine, II, 1, Subotica, januar 1999, str. 11
 9. A palicsiak kívetelése az 1926-os közgyülésen, Palics és környéke,5,  Subotica, februar 1999,
 10. Subotica 1918-1938, iz pera gradskog senatora dr Matije EvetovićaBunjevačke novine, II,2, Subotica, februar 1999, str. 12-13
 11. A Palicson felépitendö két templom terverirül, Palics és környéke, 6, Subotica,  mart 1999, str.33-35
 12. Naredba za Palić iz 1936. godine, Palics és környéke, 7-8, Subotica, april 1999, str. 12
 13. Stipan Matijević, prvi gradonačelnik Bunjevac, Bunjevačke novine, 4, Subotica, april 1999, str. 11
 14. Vranje Sudarević, Bunjevačke novine, 5, Subotica, maj 1999, str.11
 15. Gradonačelnik Stipić i lokalna samouprava, Bunjevačke novine, 6,   Subotica, jun 1999, str.11
 16. Gradonačelnici malih ovlaštenja, Bunjevačke novine, 7, Subotica,  jul 1999, str.11
 17. A hatalom viszonyulása a prosztitúciohoz a II. világháboru elött és utánBácsország, 7-8, Subotica, jul-avgust 1999, str. I-IV
 18. májusban Palicson (angol?) repülögep zuhont le, Palics és környéke, 8, Subotica, avgust 1999, str. 26
 19. Hogyon gazdálkodott Szabadka Palicsfürdével a két háború között? I  deo,  Palics és  környéke, 9, Subotica, septembar 1999, str. 9-10
 20. Hogyon gazdálkodott Szabadka Palicsfürdével a két háború között? II  deo,  Palics és  környéke, 10, Subotica, oktobar 1999, str. 10
 21. Kevés föld és sok gyerek, , Palics és  környéke 10, Subotica, novembar 1999, str. 11
 22. Odnos vlasti prema prostituciji pre i nakon Drugog sv. rata, Rukovet, 5-      6-7, Subotica, 1999, str. 79-81
 23. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), Ex Pannonia 3-4, Subotica  2000, str. 23- 42
 24. Egy méhesz kérvénye, Palics és környéke, 5, Subotica, maj 2000, str. 10
 25. Subotički lekari između dva rata (1918-1941) angažovani i u drugim javnim  delatnostima, Sto godina od prvog naučnog sastanka lekara i prirodoslovaca  1899-1999, Vek naučnih pregnuća, Subotica 2000, str.125-139
 26. Leszakot a molo…, Palics és környéke, 9, Subotica, septembar 2000, str.11
 27. A palicsi halászatról (1922-1941), Palics és környéke, 12, Subotica,  decembar  2000, str.10,11
 28. A szekicsi (Lovćenac) német gyújtótábor 1944-1946-ban, Bácsország, Milleniumi szám, Subotica 2001, str. 101-107
 29. Crtice o dvotačkašima u Subotici, Rukovet, 5-6-7, Subotica 2002, str.34-37
 30. Od »Hartman és Conen R.t.« do »29. Novembra«, Ex Pannonia 5-6-7, Subotica 2003, str. 25-31
 31. Logor za Nemce u Sekiću (1944-1946), Ex Pannonia 8, Subotica 2004, str. 16-27
 32. A modernizáció hordozóikénet fellépő zsidó gyáriparosok Szabadkán, az 1918-1945  közötti időszakban, Bácsország, 30. szam, Subotica 2004, 69-71
 33. Jedno izvješće o Bunjevcima iz 1934.,  Klasje naših ravni, 5-6, Subotica 2004, str. 90-96
 34. Političko djelovanje i učinak Josipa Vukovića Đide 1926-1941., Klasje naših ravni, 1-2, Subotica 2005, str. 75-84
 35. Obilježavanje tisućugodišnjice hrvatskog kraljevstva u Subotici, Klasje naših ravni, 3-4, Subotica 2005, str. 103-105
 36. Proslava 250. obljetnice doseljavanja veće skupine Bunjevaca (1686-1936), Hrvatska revija, 3, Zagreb 2005, str. 44-53
 37. Tri subotičke matice, Subotička matica, Bunjevačka prosvetna matica i Matica subotička, Klasje naših ravni, 3-4, Subotica 2006, str. 66-75
 38. Od Kramera do Željezničara a.d., Ex Pannonia 9-10, Subotica 2006, str. 25-31
 39. A szabadkai gyáripar történetének levéltári forásai, Bács – Kiskun megye múltjából, 21,  Kecskemét 2006, str. 301 -305
 40. Stjepan Podhorsky u dva projekta: Crkve u Maloj Bosni i Đurđevcu, Klasje naših ravni, 11 – 12, Subotica 2006, str. 76-79
 41. Bunjevci Subotice između dva svjetska rata, Urbani Šokci, Zbornik s međunarodnog okruglog stola 28. travnja 2006, Osijek 2006, str. 103-121
 42. Istina, na primeru Sekića, Die wahrheit am beispil von Sekitsch, Az igazság Szikics példáján, Logor za Nemce u Sekiću, str. 53-132, Novi Sad 2007.
 43. Hrvatski katolički orao – Subotica, Hrvatska revija, 4, Zagreb 2007. str. 102-111.
 44. Hrvatski katolički orao – Subotica kroz arhivsko gradivo, Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2007, str. 90 -105
 45. Kulturni i drugi javni nastupi od 1918. do1923. godine, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2007, str. 89 -107
 46. Planovi za podizanje dvije crkve na Paliću, Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2008, str. 106 -110
 47. Istorijski arhiv Subotica, rezultati rada i polje djelovanja u tranzicionom periodu, Arhivska praksa br. 10, Tuzla 2008, str. 349-362.
 48. Arhivsko gradivo znaćajno za izučavanje povijesti Srijema u vojvođanskim arhivima, Zbornik radova „Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti”, Nijemci 2008, str. 464 – 469.
 49. Kulturni događaji u Subotici u prvim godinama nakon rata, Rukovet, 10-11-12, Subotica 2008, str.32 – 44.
 50. Položaj Bunjevaca Subotice između dva svjetska rata, Klasje naših ravni, 1 – 2, Subotica 2009, str. 78 -85.
 51. Matija Evetović kao paradigma položaja Bunjevaca Hrvata u Subotici, Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2009, str. 105 -110.
 52. O pokušaju preodgoja prostitutki 1945/46. godine, Klasje naših ravni, 5 – 6, Subotica 2009, str. 96 -100.
 53. Diploma slobodnog kraljevskog grada Maria Theresiopolis od 1779. godine, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2009, str. 3-19. /  autor zajedno sa dr. Slavenom Bačićem
 54. Diploma slobodnog kraljevskog grada Maria Theresiopolis od 1779. godine, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 10, Osijek 2009, str. 394 – 412 /  autor zajedno sa dr. Slavenom Bačićem
 55. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhiva Subotica (2005-2008), Arhivska praksa br. 12, Tuzla 2009, str. 311-322.
 56. Kratak pregled fondova hrvatske provenijencije, Klasje naših ravni, 9 – 10, Subotica 2009, str. 95 – 105.
 57. Život i djelo dr. Matije Evetovića kao paradigma položaja Bunjevaca u Subotici, Urbani šokci 3, Ugledni Šokci i Bunjevci, Zbornik s međunarodnog okruglog stola 15. svibnja 2008, Osijek 2009, str. 261- 271.
 58. Iz povijesti svakodnevice, Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2010, str. 96 – 102.
 59. Subotica 1933. godine po izvješću Kulturno-socijalnog odjela, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2010, str. 102 – 107.
 60. Mesto i uloga Istorijskog arhiva Subotica u realnoj lokalnoj i virtualnoj svetskoj zajednici, ), Arhivska praksa br. 13, Tuzla 2010, str. 34-44.
 61. Kako je Lazar Stipić 1926. planirao prodaju mađarskih umjetnina, Klasje naših ravni, 1 – 2, Subotica 2011, str. 94 – 99.
 62. Katalog analitičkog inventara odjeljenja Senata Veliki bilježnik za godine 1919. i 1920., Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođnaskih Hrvata, br.2, Subotica 2010, str. 283 – 322.
 63. Bački Bunjevci između Beograda i Zagreba (1918.-1941.), Identitet bačkih Hrvata, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb-Subotica 2010, str. 109-125.
 64. Dnevnik partizana, od Subotice do Blajburga (Bleiburg), Rukovet, br. 9-12, Subotica, 2011, str. 40 – 47.
 65. Dosadašnja i sutrašnja suradnja Historijskoga arhiva Subotica u ozračju europskih povezivanja, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2011, str. 108 – 110.
 66. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhivu Subotica (2005-2008), Ex Pannonia 14, Subotica 2011, str. 5-11
 67. Svjedočanstvo o odnosu Policije prema hrvatskim prvacima u Subotici uoči parlamentarnih izbora 1925. Klasje naših ravni, 1 – 2, Subotica 2012., str. 111-115
 68. Ulomci za povijest Subotice u 1925. godini, Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođnaskih Hrvata, 3, Subotica 2012, str. 123-154.
 69. Sportske, nogometne i ostale igre, u povodu četvrt stoljeća Bačke (1926.), Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2012, str. 103 – 1
 70. Gradska kuća i Subotica (1902-1941) trajanje i promjene, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2012, str. 80 – 99.
 71. O analitičkim inventarima odeljenja Senata, Ex Pannonia 15- 16, Subotica 2012, str. 71- 77.
 72. Gradska kuća Subotica, Városháza Szabadkan, 1912-2012, Gradska kuća u novoj Kraljevini, Subotica 2012, str. 80-99
 73. O Franjevcima, Klasje naših ravni, 7 – 8, Subotica 2012, str. 80 – 99.
 74. Bački Bunjevci između Beograda i Zagreba (1918.-1941.), Croatian-Serbian Relations – Resolving Outstanding Issues : Srpsko-hrvatski odnosi – rešavanje otvorenih pitanja, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje i Udruga za povijest, suradnju i pomirenje : Maximagraf, Petrovaradin, 2012. str. 81-95,
 75. Dio foto ilustracija u tri sveska Danice iz 1942., 1943., i 1944. godine, Klasje naših ravni, 1 – 2, Subotica 2013, str. 115,116.
 76. Bunjevci u subotičkim tijelima vlasti (1918.-1929.), Hrvati u Vojvodini identitet(i), procesi i društvene aktivnosti, Zagreb-Subotica 2012, str. 113-135.
 77. Bunjevci u subotičkim tijelima vlasti (1918.-1929.), Klasje naših ravni, 3 – 4, Subotica 2013, str. 103-116.
 78. Doprinos Tome Vereša historiografiji o Bunjevcima na primjeru monografije ‘Bunjevačko pitanje danas’,  Zbornik radova s međunarodnog filozofsko-znanstvenog skupa „Misaona popudbina Tome Vereša“, str. 225-229
 79. Naučno informativna sredstva i korisnici (teorija i praksa u Istorijskom arhivu Subotica), Arhivska praksa 16, Tuzla 2013, str. 282-288.
 80. Društveno ozračje u Subotici na prijelazu 20-30-tih godina XX stoljeća, Dani Balinta Vujkova dani hrvatske knjige i riječi, Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2011.-2012., Subotica 2013, str. 115-124.
 81. Holokaust – edukacija o prošlosti, kao uslov boljoj budućnosti na primeru Subotice (O izvorima koji svedoče o žrtvama holokausta sa ovog područja) Croatian-Serbian Relations – Resolving Outstanding Issues : Srpsko-hrvatski odnosi – rešavanje otvorenih pitanja, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje i Udruga za povijest, suradnju i pomirenje : Maximagraf, Petrovaradin, 2013. str.
 82. Pregled fondova kojima u imenu stoji pridjev hrvatski i drugih od značaja za izučavanje Bunjevaca bačkih Hrvata u Povijesnom arhivu Subotica, Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje, br. 12,  Osijek 2013, str. 57-77.
 83. Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama njegovog dolaska, Ex Pannonia 17, Subotica 2013, str. 5-16.
 84. Bački Bunjevci i Šokci između dvaju svjetskih ratova, Vukovarski zbornik 8, Ogranak Matice Hrvatske Vukovar, Vukovar 2013, str. 103-115.
 85. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944.-1946.), Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođnaskih Hrvata, 5, Subotica 2013, str. 109-132.
 86. O ratnim stradanjima porodice Varga, Rukovet br. 1-4, Subotica 2014, str. 61-65.
 87. A holokauszt – ismertető a múltról Szabadka példáján a szebb jövő feltételeként, Bácsország, 69, 2014/2, Subotica, str. 35-40.
 88. Szabadkai iparosok nemzetiségi összetetéle a két világháború között, BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL XXVI, Kecskemét, 2014, 88-104.
 89. O javnim službenicima (službama) u Subotici (1918–1941), Ex Pannonia 18, Subotica 2014, str. 5-20.
 90. Subotica u još hladnijim danima, Memento 70, Szabadka gyásznapjai 1944-2014, Budapest-Szabadka 2014, str. 42-51.
 91. O počecima Dužijance i Katoličkog divojačkog društva, Revija Dužijanca, br. 1, Subotica 2014, str. 96-97.
 92. Gdje su u Subotici pokapani vojnici iz Hrvatske, a gdje Subotičani u Hrvatskoj za vrijeme velikog rata (1914-1919), Klasje naših ravni, 5 – 8, Subotica 2014, str.105 – 109.
 93. Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih Hrvata (A-B), ), Klasje naših ravni, 9 – 12, Subotica 2014, str.104 – 110.
 94. O Subotici u Vojnoj granici i Franzu Vaničeku u djelima Ištvana Ivanjija, Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija, Slavonski Brod 2017, str. 295- 300
 95. Utjecaji državne ideologije i prakse na subotičke Bunjevce (1918. -1941.), Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, Zagreb 2014, str. 101-116.
 96. Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih hrvata (Od Katancsics Andrása, do N), Klasje naših ravni, 1 – 4, Subotica 2015, str. 83 – 90.
 97. Kiemelkedő zsidó gyárosok,  Élettől az életig a holokauszton át,  Szabadka 2015, str. 83-113.
 98. Crtice o tome kako je Subotica gazdovala Kupalištem Palić u međuratnom periodu (1918-1941), Ex Pannonia 19, Subotica 2015, str. 11-19
 1. Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih hrvata (N-S), Klasje naših ravni, 1 – 4, Subotica 2016, str. 108 – 116.
 2. Upisi u matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog matičnog ureda poginulih vojnika bunjevačkih hrvata (Sz-Z ), Klasje naših ravni, 5 – 12, Subotica 2017, str. 60 – 68.
 3. O prostituciji u Subotici prije i nakon II svjetskog rata, Klasje naših ravni, 5 – 12, Subotica 2017, str. 69 – 74.
 4. Szabadka és felszabadulás után (1944-1945) áldozatul esett polgári személyek, Szabadka 2017, str. 40
 5. Civilne žrtve među bunjevački Hrvatima nakon oslobođenja (1944.–1946.), Klasje naših ravni, 1-4. Subotica 2017, str. 107-125
 6. O Subotici u Vojnoj granici i Franzu Vaničeku u djelima Ištvana Ivanjija, Klasje naših ravni, 5-8. Subotica 2017, str. 95-97
 7. Petar Pekić i Subotica u njegovo doba, Klasje naših ravni, 1-4. Subotica 2018, str. 78-86
 8. Prothocolum oppidi cemeralis regio privelegati / Szent Maria Atnehac Vocati (1743/1745), Klasje naših ravni, 9-10. Subotica 2018, str. 27-45
 9. O dr. Sršanu i suradnji osiječkog i subotičkog Arhiva, Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana, Zbornik radova, Osijek 2018, str. 78 – 86

 

 

Natuknice u Leksikonima:

   A, 1:

 1. Agrarna reforma (S.Bačić)

   B-Baž, 2:

 1. Batina
 2. Bačvanin
 3. Banka (M. Grlica)

Be-Br 3:

 1. Bešlić, Antun
 2. Bogdanov, Vaso
 3. Borba, list Radikalne stranke

   Bu, 4:

 1. Bunjevačka omladinska zajednica ( K. Bušić)
 2. Bunjevačke novine (1924-1927), glasilo zemljodilske i radikalne stranke
 3. Bunjevačke novine, subotički tjednik

   C-Ć, 5:

 1. Conen Jakobčić, Vilim
 2. Crnković, Ivan (K. Bušić)

D, 6:

 1. Damjanov, Jakša ( N. Ušumović)
 2. Dulić, Đuro
 3. Dulić, Marko
 4. Dulić, Oliver

   Dž – F, 7:

 1. Đelmiš, Gavro ( M. Bara)
 2. Đorđević, Dragoslav
 3. Đorđević-Malagurska, Mara ( E. Bažant)
 4. Evetović, Matija

G, 8:

 1. Glas Naroda

H, 9:

 1. Hrabak, Bogumil
 2. Hrvatska eskomptna banka d.d. podružnica u Subotici
 3. Hrvatska kulturna zajednica
 4. Hrvatska privredna omladina
 5. Hrvatska starokatolička crkva ( T. Žigmanov)
 6. Hrvatska sveopća kreditna banka d.d. filijala u Subotici
 7. Hrvatske novine
 8. Hrvatske seljačke zadruge
 9. Hrvatski katolički orao u Subotici
 10. Hrvatsko crkveno pjevačko društvo Svete Cecilije
 11. Hrvatsko pjevačko društvo Neven

   I, 10:

 1. Išpanović, Matija
 2. Istina, politički list
 3. Istra-Trst-Gorica potporno društvo
 4. Ivanić, Ivan
 5. Iványi, István
 6. Ivić, prof. Aleksa
 7. Ivković Ivandekić, Ivan
 8. Ivković Ivandekić, dr. Mirko
 9. Iskruljev, Toša

J, 11:

 1. Jadranska straža ( M. Bara, M. Cvetanović)
 2. Jakobčić, Eugeb ( E. Hemar )
 3. Jakobčić, Mirko
 4. Jakobčić selo
 5. Jakšić, Ivan
 6. Jankač, Matej (Lj. Vujković Lamić )
 7. Jeremić, Risto
 8. Jovan Nenad (M. Grlica )
 9. Jugoslavenska banka d. d. podružnica u Subotici
 10. Jugoslavenski Lloyd u Subotici
 11. Jugoslavenski nacionalni list
 12. Jugoslavenski narod
 13. Jugoslovenski život
 14. Jurić, Marko

K –Knj, 12:

 1. Karakašević, Gavra
 2. Karanović, Mladen
 3. Katolički krug
 4. Katolički krug Subotica
 5. Katolički pučki savez
 6. Katoličko divojačko društvo
 7. Katolički pučki savez
 8. Katoličko momačko društvo

 

 

 

Analitički inventari:

 1. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), I, (1934-1936. g.), Istorijski arhiv Subotica, Subotica 1997.
 2. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), II, (1937. g.), Istorijski arhiv Subotica, Subotica 1997.
 3. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), III, (1938. g.), Istorijski arhiv Subotica, Subotica 1997.
 4. Sresko načelstvo Subotica (1934-1941), IV, (1939-1941. g.) Istorijski arhiv Subotica, Subotica 1997.

 

Prikazi:

 

 1. Četiri nove monografije Instituta za istoriju Filozofskog fakulteta u

Novom sadu,  Godišnjak Društva istoričara Vojvodine, 1983, Novi

Sad 1986

 1. Dr Ljubodrag Dimić, Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918-
 2. I-III, Beograd 1997, Ex Pannonia 3-4, Subotica 2000, str. 157-

160

 1. Imenik žrtava (Mirko Grlica, Antal Hegediš, Milan Dubajić, Lazar

Merković,  Imenik žrtava Drugog sv. rata na području subotičke

opštine), Rukovet 9-10-11,  Subotica 2001, str. 59,60

 

Bibliografski prilozi:

 

 1. Godišnjak društva istoričara Vojvodine 1974-1983, Godišnjak DIV,

1983, Novi Sad 1986, str. 83-95

 

Izložbe:

 

 1. “50. godina od pobede nad fašizmom, Subotica od okupacije do slobode”, Subotica 1995. ( tekst za katalog )
 2. “Iz depoa Arhiva – arhivalije od terezijanskog do modernog doba”,  Subotica,  septembar 2002.( tekst za katalog )
 3. “Živeti zajedno – Együtt élni,, Novi Sad – Subotica, 2006
 4. “Arhiv i škola – A Levéltár és az iskola”, Subotica, 16 -30, 05.2007.
 5. „Subotičke gradske kuće (1751-1919)“, Subotica, 3.09.-24.09.2010. (Osijek, 8.11.-22.11.2010. Vukovar 2011, Budimpešta, 2011.)
 6. „Subotica na starim kartama i mapama“, Subotica 2.09.2011.-25.09.2011.

 

 

Član uredništva i leksikografski prilozi za:

 

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 1,

     A, Subotica 2004.

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 2,

     B – Baž, Subotica 2004.

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 3,

     Be-Br,  Subotica 2005.

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 4,

     Bu,  Subotica 2005.

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 5,

     C -Ć,  Subotica 2006.

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 6,

     D,  Subotica 2006.

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 7,

     DŽ-F,  Subotica 2007.

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 8,

     G,  Subotica 2008.

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, sv. 9,

     H,  Subotica 2009.

 1.  Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 10,

     I,  Subotica 2010.

 1.  Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 11,

     J,  Subotica 2011.

 1. Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 12,

       K-Knj,  Subotica 2014.

 

 

Na wordpress-u  853

 

https://historysubotica.wordpress.com/wp-admin/nav-menus.php OBJAVE

 1. FOTO grafije
 2. Ilustracije iz Zbirke plakata
 3. Letopis Istorijskog arhiva u 2013. godini
 4. Sporovi oko proslave dana ujedinjenja 1.XII, u 1928. godini
 5. Uboški dom, Subotica (1836-1940)

https://historysubotica.wordpress.com/wp-admin/nav-menus.php

 

 1. “Српско Косово” за 100 динара
 2. “Herman Baruch i sin”
 3. “JENE VAJS, tvornica četaka”
 4. “Zorka” podiže stanove za radnike, 1926.
 5. 07.1945. Tito na stadionu
 6. kroz građu
 7. 4 x on the history of Subotica
 8. Adler Henrik, gostioničar
 9. ALOJZIJE MIHALJČEVIĆ
 10. “HERCOG I GLAS D.D.” (“KONRATH D.D.”)
 11. BONDY GYÖRGY i familija
 12. Brak dr Elemera Vinklera (Winkler) i Magdalene Bekefi (Békeffy), ili šta saznajemo iz jedne matrikule venčanih?
 13. Braća Ruff grade kotlarnicu, 1926.
 14. Broj kuća na “naseobinama” u okolini Subotice, 1926.
 15. Danilo Fekete, prilozi
 16. Dugi subotički XX vek (ili o gradskim kućama malo drugačije)
 17. Dušan Jelić – kratki biografski podaci autora studije „Kratak pregled istorije subotičkih Jevreja i njihovog doprinosa razvoju grada“
 18. Dva Remije Marcikića, oba službenika, oba nogometaša a jedan i zločinac?!
 19. Dvoglavi beli orao na spomeniku 13. novembru 1918.
 20. БИБЛИОГРАФИЈА EX PANNONIA 1-16, 1996–2012.
 21. EX PANNONIA 8, Subotica 2004 (sadržaj, radni delovi, promocija)
 22. EX PANNONIA 9-10, Subotica 2006.
 23. EX PANNONIA, časopis Istorijskog arhiva Subotica
 24. Fotografije iz ostavštine dr. ing. Koste Petrovića
 25. Geza Babijanović, student
 26. Geza Šimonji, reformatski kantor
 27. GRADSKA KUĆA I SUBOTICA (1912-1944), TRAJANJE I PROMENE
 28. HRVATSKA RIJEČ, 4.06.1946.
 29. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941), SZABADKA GYÁRIPARA ÉS A GYÁRTULAJDONOSOK (1918-1941), INDUSTRIEWESEN DER STADT SUBOTICA (1918-1941)
 30. Kosta Petrović i izgradnja sokolskog Doma
 31. Ingusi (Ingusz) i njihova fabrika – Mekka
 32. ISTORIJAT I DELATNOST ARHIVA  (1946/1947 – 2007)
 33. IV subotički arhivski dan, IV. SZABADKAI LEVÉLTÁRI NAP, 21.09.2011.
 34. Iz arhivske građe
 35. Iz subotičkog Arhiva
 36. Lekarska društva u Subotici (1880-2005)
 37. Ištvan Ivanji (Iványi István)
 38. Kako je sudio Sreski narodni sud Subotica
 39. Kako se između 1743. i 1756. živelo u Subotici (i okolini)
 40. Ker 1785.
 41. Koliko nas je bilo (popisano) 1921.
 42. Kraljevski komesar Jozef Gludovac u Subotici (1788-1790), 2003.
 43. Lajčo Kain, glazbenik i trgovac glazbalima
 44. Ličnosti (i njihova dela i nedela)
 45. Mala ilustrovana subotička hronologija (1918 – 1921)
 46. MARGIT MLIN
 47. Marijan Učeta, izbeglica iz Istre
 48. MATIJA EVETOVIĆ KAO PARADIGMA POLOŽAJA BUNJEVAČKIH HRVATA U SUBOTICI
 49. MATRICULA 1785, FEKETE HEGY, reformatae
 50. Milan Stojadinović u Subotici, 1936. (fotografije)
 51. Mis Vojvodine 1974.
 52. Moskovitz Ármin i njegov povratak u Jerusalim (1919/20)
 53. Nacionalna pripadnost učenika u Subotici 1982/83
 54. Naučno-informativna sredstva, ili kako lakše do traženih podataka
 55. O Arhivu i njegovoj delatnosti, arhivistima, problemima i dostignućima
 56. O Subotici od 1934. do 1941.
 57. O fotografijama kao zajedničkoj kulturnoj baštini
 58. O istoriji i drugim sitnicama (video prilozi)
 59. O lokalnoj-zavičajnoj istoriji, napisali, publikovali…
 60. O sporovima Subotice i Segedina oko pustare Pörös
 61. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhivu Subotica (2005-2008)
 62. O Tavankutu iz arhiva
 63. O upisima (1914.-1919.) iz subotičkog Matičnog ureda vezanim za poginule vojnike u I sv. ratu
 64. O životu u Subotici između 1924. i 1925. godine
 65. Odabrana srpsko-bunjevačka kulturno intelektualna elita Subotice (1926.) – u Knjižničarskom odboru.
 66. Okružni sud Subotica 1876-1959
 67. OPISI ARHIVSKE GRAĐE IZ UREDA GRADSKOG KAPETANA 1919. GODINE
 68. Ozvučavanje javnih objekata, 1939. godine
 69. Pančić Miško, manufakturna trgovina Kod dva bela goluba
 70. Petar Pekić, život i djelo (prezentacija)
 71. Pečati subotičkih privrednika (1918-1940)
 72. Porodica Kizur Pište i Kizur Ete, fotografija
 73. PREMINUO DRUG TITO – “Poput munje, koja iza sebe ostavlja samo iskonsku bol”
 74. Prijave zbog ubistava, silovanja, bludne radnje…
 75. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
 76. PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠĆENE KRALJEVSKO KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANA SABATKA /1743 -1745
 77. Radivoj (Rada) Lungulov, crtice hronologije
 78. Regrutacija godišta 1908.
 79. Seneš Koloman (otac) i Đorđe (sin)
 80. SPISAK FONDOVA I ZBIRKI U ISTORIJSKOM ARHIVU SUBOTICA ( 1-491)
 81. Stipan Matijević, prilozi za biografiju
 82. Stradanje Ingus Margit i njene porodice
 83. Subotica – karte i mape
 84. Plate zaposlenih u Inžinjerskom uredu 1924. godine
 85. Subotica, udruge 1925. godine
 86. Subotica, vlast (1918-1941)
 87. Subotica 1922. od Đorđa Popovića -Munjatovića
 88. Subotica 1980. u par fotografija
 89. Subotica na starima kartama i mapama, izložba
 90. Subotica, gospodarstvo u 1925. godini
 91. Subotica, miting 1946.
 92. Subotica, stanovništvo (1918-1941)
 93. Subotica, udruge u 1925. godini
 94. Subotica, vlast (1918-1941)
 95. Subotica/Szabadka, 1941-1944
 96. SUBOTIČKE GRADSKE KUĆE 1751-1828-1912
 97. SUBOTIČKI ARHIVSKI DANI,
 98. Subotička elita na sokolskom stadionu, 1936.
 99. Subotički Jevreji zaslužni za privredni razvoj grada (RTS, Srbija danas)
 100. SZABADKA ÉS SZEGED VIASKODÁSA A PÖRÖS PUSZTÁN
 101. Szabadka, április 1941./Subotica aprila 1941.
 102. Trgovina Szenes Kálmana/bivša Molcerova gvožđara
 103. U kakvoj su atmosferi subotičani dočekali 13.11.1918. godine?
 104. СУБОТИЧКИ АРХИВСКИ ДАН, XI. SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN, XI. SZABADKAI LEVÉLTÁRI  NAP
 105. Zapisi o Ivanu Antunoviću u građi Povijesnog arhiva Subotica
 106. ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989
 107. Šta je uradio ruski slikar Andrej Bicenko za subotičku veliku većnicu?
 108. Šta se krije u Arhivu? (predavanje 6.6.2011. u Bačkoj Topoli)
 109. Čime se bavio veliki beležnik u Subotici 1919.-1921.
 110. “BRAĆA ŠPICER” (Spitzer)

https://subotickaistorija.wordpress.com/wp-admin/nav-menus.php

 

 

 1. “Jupiter” – firma Andora Alajna (Allein Ándor)
 2. novembar i njegovo obeležavanje 1939. godine
 3. 1837
 4. A MAGYAR-SZERB (JUGOSZLÁV) TÖRTÉNETÍRÁS 1918-1929 KÖZÖTTI HISTORIOGRÁFIÁJA
 5. Adria cirkus na Radijalcu
 6. ALEKSIJE KATANČIĆ , GRADSKI PRAVOZASTUPNIK 1772-1792
 7. ANALITIČKI INVENTAR VELIKI BELEŽNIK (1919 – 1925)
 8. Autor, kontakt
 9. Avion (engleski?) pao kod Palića maja 1944.
 10. SALAŠKE ŠKOLE
 11. “GRADSKA PLINARA” u Subotici
 12. “FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA” (Reiter László)
 13. EX PANNONIA 15–16 / Dr Zoltan Mesaroš (Dr Mészáros Zoltán), Promena Suverena u Subotici 1918. godine
 14. Bačka Topola ( Topolya )1941. na filmu
 15. Beleške sa signaturama iz Arhiva
 16. Belgijski i američki kapital u “Szabadkai villamos vasut és világitás r.t.”(Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d.)
 17. Birsa Ivan, službenik, sokol, kuglaš…maltretiran od kapetana Pešića
 18. Bunjevačke teme i dileme
 19. Bunjevačko žackalo, ilustracije
 20. Bunyevác irás és olvosás – Bunjevački jezik kao predmet
 21. Civilne žrtve među bunjevački Hrvatima nakon oslobođenja (1944.–1946.)
 22. Crtica o stanju puteva u gradu, 1923.
 23. Dr Emil Libman, DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 24. Dr Mirko Kon (i njegov staž)
 25. DR VRANJE SUDAREVIĆ i napad na njegovu kuću u proleće 1920.
 26. Браћа Владислав и Јован Манојловић
 27. О четницима и четничким удружењима у Суботици (1918-1940), прилози
 28. ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВО (GEMEINDE SÁNDOR) – SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО) (1849–1904)
 29. ПРАВИЛА СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У СУБОТИЦИ ИЗ 1928. ГОДИНЕ (АРХИВСКА ГРАЂА КАО ПРИЛОГ ПОВЕСНИЦИ СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У СУБОТИЦИ)
 30. Слава 34. Пешадиског пука – 13.11.1929.
 31. ЦРВЕНИ КРСТ У СУБОТИЦИ, CRVENI KRST U SUBOTICI, A SZABADKAI VÖRÖSKERESZT (1886-2006)
 32. EX PANNONIA 21, Subotica 2017.
 33. EX PANNONIA 5-6-7, Subotica 2003.
 34. Fabrika perja “HOLLÄNDER A.D.”
 35. Filmovi iz Arhiva
 36. Gospođa Pietsch pomaže “zidanje palate Bunjevačke matice”, 1926.
 37. Gradske subaše (poljočuvari)
 38. Gradski bašćar (baštovan) Kovač Striko Stipan
 39. GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA U SUBOTICI (1918-1941)
 40. Građa za medicinsku bibliografiju Subotice – II (1828-2009)
 41. Groblje za Župu Sv. Mihovila, 1926.
 42. Holokaust – edukacija o prošlosti, kao uslov boljoj budućnosti na primeru Subotice (O   izvorima koji svedoče o žrtvama holokausta sa ovog područja)
 43. Beno Mačković, ovlašteni graditelj – “hohštapljer”
 44. Kosta Petrović zavodi red 1920.
 45. Iz arhivske građe
 46. Kako je Blaško Rajić podržao diktaturu Kralja Aleksandra!
 47. Hírlap, szombat 1925 március 28
 48. Kako su nekada i nove kuće bile skromne, male…(barem većina)
 49. Kanal Palić – Tisa, plan iz 1824.
 50. Kelebija (iz Arhiva)
 51. Ko je i kako zabavljao subotičane 1919. -1921. godine
 52. Kolevka
 53. Konen vila na Paliću i mala hronologija Vilima Konena starijeg
 54. KUKURIKU, 1940. május 26.
 55. Lazar Stipić, Bunjevci (1942)
 56. Letak za Bunjevce 17. maja 1941.
 57. Mala hronologija o izgradnji crkava u Subotici i okolini
 58. Mala virtuelna izložba o građi u Istorijskom arhivu Subotica
 59. Mađarski natpisi na javnim objektima, 1926.
 60. Međuratna subotički štampa, informiranje, propaganda, kampanja i još mnogo toga…
 61. Naše slovo, br. 221, 19.06.1938.
 62. Nogometaši, ŽAK (Železničarski atletski klub Subotica) 1935/36
 63. Nova Pošta br.9, 25.9.1923, vlasnik Rude Štagljar Majevčanin
 64. O gradnjama i opštim dešavanjima u Subotici 1925/6 (iz građe Velikog beležnika, arhivske kutije 1221 i 1222)
 65. O GRADSKIM SLUŽBENICIMA, ČINOVNCIMA U SUBOTICI (1918. – 1941.)
 66. O lečenju studenata Pravnog fakulteta (1931-1941)
 67. O plemstvu i diplomama
 68. O pokrivanju otvorenog kanala u Zászlos ulici (1920)
 69. O stanju puteva u Subotici 1921. godine
 70. O Subotici kroz građu Velikog beležnika (1919.-1921.)
 71. ULOMCI ZA POVIJEST  SUBOTICE U 1925. GODINI
 72. Opisi građe, sumarni i analitički inventari, regesta i slično
 73. Podvožnjak na palićkom putu
 74. Predlog “glavnog policajca” Frane Vukića, 1924.
 75. PRILOG O SUBOTIČKIM ULICAMA I NJIHOVIM NAZIVIMA
 76. Princip, “subotički nacionalistički organ” Rudeta Štagljara Majevčanina
 77. Mijo Mirković i njegovo delovanje u Subotici
 78. RUSKI EMIGRANTI GIMNAZIJSKI PROFESORI (OSVRT NA UČEŠĆE RUSKE EMIGRACIJE U                 SUBOTIČKOM ŠKOLSTVU)
 79. Samofinansiranje kaldrme u Gabrićevoj ulici, 1938.
 80. Sever d.d, osnivači
 81. Skica rasporeda sedenja u gradskom pozorištu
 82. SMOTRA, br. 22, 5.6.1936.
 83. SPORT, ŠPORT, СПОРТ
 84. Stanovništvo Subotice (1918-1941)
 85. Subotica, pijaća voda, bunari (1927-1934)
 86. Szabadka, 1941. nyár
 87. Tajanstvena Subotica
 88. Tavankut, 31.07.1941.
 89. Titove posete Subotici
 90. Treći brak Arpada Hitera (Hütter Árpád) 1935.
 91. Trgovina “Štern Adolf Subotica” i njena ponuda motocikala
 92. U Istorijskom arhivu, 2014.
 93. UTJECAJI DRŽAVNE IDEOLOGIJE I PRAKSE NA SUBOTIČKE BUNJEVCE (1918. – 1941.)
 94. Uverenje da su palićke vile za stanovanje – samo leti! (1922)
 95. Voda u podrumu kuće braće Manojlović (1919)
 96. Vreme na varoškom časovniku (1920)
 97. Zamena simbola vlasti na Gradskoj kući (1921-1923)
 98. ZANATLIJE SUBOTICE U DRŽAVNOM POPISU 1828.GODINE
 99. Zvanični jezik u Subotici 1919. godine
 100. ŠKOLSKE PRILIKE (I NEPRILIKE) U SUBOTICI 1915-1941 (1945)
 101. Šta sve saznajemo povodom saslušavanja vojnika Bajram Fejzula, 1923.
 102. Šta znamo o Sabanov Ivanu?
 103. Švalb (Schwalb) Andrija, podaci
 104. Šćepan Šipovac – dobrovoljac i njegova parcela
 105. na igralištu Bačke?

https://subotickaistorija.wordpress.com/wp-admin/nav-menus.php  OBJAVE

 1. Buckaši? – 1923. (ili ko lomi bagreme?)
 2. KONEN (CONEN) VILIM JAKOBČIĆ
 3. Subotica i njena: Историја,

 

https://suistorijablog.wordpress.com/wp-admin/nav-menus.php

 

 1. “ADIS A.D.”
 2. “ARMIN ROTH, TVORNICA ŠEŠIRA”
 3. “BRAĆA LENARD”
 4. “FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA”
 5. “Fluidna” narodnost Ljudevita Mandića, (1925-1928)
 6. “GEZA KLEIN (KOMOR) I SINOVI, TVORNICA LAKA I BOJA”
 7. “GROSBERGER IGNJAT I DRUG” (1947)
 8. “MINERVA D.D.”
 9. “VAJCENFELD I DRUG” (Weitzenfeld Deneš)
 10. …po narodnosti Hrvat a po plemenu Bunjevac.
 11. novembar (Slava 34. pešadijskog puka) i pokloni subotičkog građanstva 1922.
 12. crtice sa sednica Magistrata
 13. Nemačka i Jugoslavija, knjiga, najava budućih događanja…
 14. ulazak mađarskih snaga u Bačku Topolu
 15. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TEVÉKENYKEDŐ SZABADKAI IPAROSOK NEMZETISÉGI      ÖSSZETÉTELE
 16. ABECEDAR CRTICA I ZANIMLJIVOSTI  O LJUDIMA  (I GRADU) U PERIODU 1918-1941         (Senke subotičkih likova iz prošlosti)
 17. Advokat dr Majoroš Adolf
 18. Alba M. Kuntić, advokat i student Sorbone 1939. moli stipendiju
 19. Alice Erdeš (Erdős Alice) ćerka osnivača firme “Patria zavod za proizvodnju seruma”
 20. Analitički opisi građe iz fonda F:47. Veliki beležnik 1222, 1222 (1926. godina)
 21. Antikomunistička akcija, 1936
 22. Apoteke u 1945.
 23. Arhivska građa i prilozi iz građe
 24. „Škandal“ ili nešto drugo? (o događanjima nakon nogometnog turnira  „Bačke“ 1926.     godine)
 25. Bajmok, građa u Arhivu
 26. Banke i bankari u Subotici (1918-1941)
 27. Barnaba Nimčević sin Mije Mandića
 28. Baumatz Rubin ranjen pri pokušaju bega preko granice, 1935
 29. Bácsmmegyei Nápló šalje dvoje novinara na 6 meseci u Pariz
 30. Bevonulás 1941. (Ulazak mađarske vojske u Bačku Topolu, aprila 1941.)
 31. Biroš Grgo Vrbanović, 1931
 32. Bivši gradonačelnik Karolj Biro – veleposednik
 33. Blaško Rajić i njegov vinograd (na Krivom blatu)
 34. Blaško Vojnić Hajduk kao prvi rukovodioc Arhiva, 1947. godine
 35. Bransdorfer Isak,kantor Jevrejske verske opštine
 36. BRAĆA GOLDNER
 37. Braća Hiter (Hütter) i njihova fabrika – Fako d.d.
 38. Braća Leipnik, tehnički i elektrotehnički preduzeće (i tragična sudbina 19 Leipnika u        holcaustu)
 39. Broj prevoznih sredstava u Subotici, 1929
 40. Bunjevačko hrvatska polulacija
 41. Bunjevačko srpska Narodna Garda planira svoju glavnu skupštinu 28.1.1940.
 42. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja
 43. Conen Vilim Jakobčić
 44. Crtica o školstvu 1929.
 45. Crtice iz hronologije o 1939. u Subotici
 46. CRTICE IZ ŽIVOTA TRI SUBOTIČKE MATICE ( “Subotička Matica”, “Bunjevačka prosvetna Matica”,  “Matica subotička” )
 47. Crtice o dvotočkašima u Subotici
 48. Crtice o odnosima vlasti/države i manjinaca/nesrba
 49. Disciplinovanje službenika nove vlasti u Subotici, 1945.
 50. Dobrotvorna Zajednica Bunjevaka u Subotici
 51. DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 52. Dr Adolf Klajn (Klein) i njegova porodica, prilozi
 53. Dr Bošan Šamu/Boschán Samu
 54. Dr Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE, 1 (1828–2005)
 55. Dr Emil Libman, DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 56. Dr Majer (Mayer) Koloman (1911-1941)
 57. Dr Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama od njegovog dolaska
 58. Dr Munk Artur, uverenje iz 1940.
 59. Marcela Jagić kao studentkinja prava 1927. godine
 60. Sugár Miklós (dr Nikola Šugar), dokumenti i obrada
 61. Dragutin (Karlo) Gingold, Jevrej, industrijalac
 62. DRUŠTVENA DEŠAVANJA NAKON 1918.
 63. Društveno ozračje u Subotici na prijelazu 20-30-tih godina XX. stoljeća
 64. DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
 65. Dužijanca,hipodrom-kasačka trka i…, proslava u centru (1973)
 66. Бачванин – Bačvanin, list (i njegovi urednici)
 67. Вајнштајн (Vajnštajn) С. Ладислав, емигрант, Рус, Јевреј, мојсијевац
 68. НАШИХ ПРВИХ 70 ГОДИНА (1947-2017) (ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА)
 69. Рускиња Елена Гребеншчикова
 70. Студенткиња Ана Троицкаја ћерка проф. Сергија Троцикиј-а
 71. Суботички гласник, год. 1, бр.15 од 27.09.1925.
 72. Ervin Gedicke, direktor Jugoslavenske banke d.d.
 73. 86 A KERÜLETI BÍRÓSÁG (SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK) IRATAI – SZABADKA (OKRUŽNI SUD – SUBOTICA) (1945– ), 1876–1959)
 74. 1 VOJNIĆI OD BAJŠE (Vojnich de Bajsha) (1644-1946), 1235-1946 / F. 1 A BAJSAI VOJNICH CSALÁD IRATAI
 75. 179 ZBIRKA IVANjI IŠTVANA (IVÁNYI ISTVÁN GYŰJTEMÉNYE) 1724-1783
 76. 35 DRŽAVNA MUŠKA GRAĐANSKA ŠKOLA (MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI FIÚISKOLA SZABADKA) –SUBOTICA (1892-1944), 1892-1944
 77. Fabrika Allein Andora – JUPITER, tvornica baterija
 78. Fabrika peći Zephir d.d.
 79. Feldvari Jelisaveta, somborka u Subotici
 80. Fischer Antun, štampar novina Jugoslovenski dnevnik, 1930.
 81. Foto arhiva iz Arhiva
 82. Foto ilustracije u tri ratna (1942., 1943., 1944.) broja Danice ili kalendara za Bunjevce, Šokce i Hrvate
 83. Galerija subotičkih likova iz međurata (1918-1941)
 84. Gams Andrija, student, doktorant, doktor prava
 85. Geiger Adolf, veleposednik i njegova familija
 86. Geza Kohn, izbeglica iz Istre – student Pravnog fakulteta
 87. Glavna carinarnica, 1931.
 88. Gostiona (ili bordel?) Poša Julijane i komunalni ne/mir, 1939.
 89. GRADSKA EKONOMIJA NA PALIĆU
 90. Gradski ing. Tomandl na Higijenskoj izložbi u Drezdenu 1930.
 91. Gradsko Pozorište, skica rasporeda sedišta
 92. Građa iz subotičkog Arhiva u Muzeju Jad Vašem (Jad Vashem)
 93. Бачванин – Bačvanin, list (i njegovi urednici)
 94. Српско занатлијско певачко друштво Мокрањац, 1926
 95. Grubišić Josip, student, samoubica (2.7.1935.)
 96. Halbrohr Željko i problem sa porezom, 1930.
 97. Hartman Josip rinenburški, veleindustrijalac
 98. Hartmann Tereza i Subotica u njeno doba
 99. Hrastovača, svinjski jaraš…
 100. Hronologija detalja iz života u Subotici pred II sv. rat (1940-1941)
 101. I sin novosadskog rabina – dr Mordko Hersch Silber studirao je u Subotici
 102. Ilustracije, XVIII – XIX vek
 103. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941) – uvod
 104. Strass Leo, arhitekta i preduzetnik
 105. Inkunabule u Gradskoj biblioteci (1939) i još ponešto…
 106. Inženjer Oto Tomandl/Tomanić
 107. Istorijski arhiv Subotica 2014. – o digitalizaciji
 108. IV filatelistički dani, 1936.
 109. Ivan Lazarić, Amerikanac u Subotici
 110. Ivandanska noć, 1930.
 111. Iz filmskog materijala u Istorijskom arhivu Subotica
 112. Iz foto albuma ing. Koste Petrovića o gradnji sokolskog stadiona 1936.
 113. Izložba “Subotičke gradske kuće 1751-1828-1912”
 114. JADRANSKA STRAŽA (i njeno djelovanje u Subotici)
 115. Jakobčić Konen Vilim – Bunjevac!
 116. Jedan portret iz foto salona Kapista, 1929.
 117. JEDNA MUSLIMANSKA SAHRANA U SUBOTICI
 118. Jevrejska populacija
 119. Josip Hartman (Hártmann József)
 120. Joso Šokčić prodaje 282 istorijskih fotografija
 121. Jovan Mikić Spartak, život, smrt, sahrana, spomen tabla (prilozi)
 122. Kafana KORZO (vl. Franja Fillinger)
 123. Kako je “nestala” trska iz Kelebijskog (1936)
 124. Kako je Lazar Stipić 1926. planirao prodaju vrijednih mađarskih gradskih umjetnina
 125. Kako se u Magistratu (subotičkoj gradskoj upravi) pisalo bunjevački polovinom XVIII                    veka
 126. Kanalizacija u ulici Skotus Viatora (Prvomajska danas)
 127. Karakteristika ing. Konstantina Petrovicha iz 1941.
 128. Karakteristike: Lajčo Jaramazović,Dušan K. Jović, Gotesman Tibor, Dudaš Lajčo
 129. Karta lovnih teritorija na području Subotice, iz 1858. godine. Szabadka vadászkörzetei 1858-ból.
 130. Katarina Eristova, studentkinja (1921-1924)
 131. Ko je radio na Pravnom fakultetu u Subotici 1933. godine?
 132. KOJE KO U SUBOTICI
 133. Kolevka
 134. Koliko je Rusa bilo u Subotici između dva sv. rata i druge crtice o njima (profesori,          studenti, itd.)
 135. Kramer Antun i Drug nudi kape za čuvare parka Palić, 1937
 136. Kratke biografije upravnika Opšte bolnice u Subotici
 137. Križarsko bratstvo Šebešić, 1938.
 138. Labor (Beograd) (Subotica)
 139. Lazar Jakobčić, zemljoposednik, po plemenu Bunjevac, 1939.
 140. Lebl Ivan, student, španski borac?
 141. Lederer György Károly (Đorđe Lederer), bogati naslednik a student
 142. Historia est…
 143. Jelovnici subotičkih restorana
 144. Kućica (od zemlje – nabijanica)
 145. Lelbach Irena supruga nadvojde Albrechta
 146. Lečenje duševnih bolesnika, 1932.
 147. Likovi industrijalaca
 148. Lovišta/lovina, 1932
 149. Lulić iz Zagreba moli podatke o Lulićima iz Subotice, 1940
 150. Mala hronologija (prilozi za 70 godina delovanja Arhiva)
 151. Mala hronologija o fijakerima između dva svetska rata u Subotici
 152. Malo zemlje a mnogo dece
 153. Mario KRMPOTIĆ
 154. Matija Evetović u očima novih vlasti (karakteristike iz 1946.)
 155. Matične knjige – uvod i e-arhiva
 156. Matricula online
 157. Mačković Leona, izvod iz matice umrlih
 158. Mehmed Ibišević, Srbin muslimanske vere, student prava
 159. Memorandumi, pečati, potpisi… (iz građe Arhiva, 1918-1941)
 160. Međurat-ilustracije
 161. Milan Milanković, optant
 162. Mile Budak i Subotica
 163. Mirko Steiner, poslastičar i taksa na muziku
 164. Mladen Karanović, ambiciozni zanesenjak i njegov način finansiranja projekata
 165. Nastavnici Muzičke škole 1939. godine
 166. NAŠIH PRVIH  70 GODINA (1947-2017) – POVIJESNI ARHIV SUBOTICA
 167. Nekoliko (zanimljivih) učenika Gimnazije 1925/26
 168. Nevolja nikada ne ide sama (o šteti od poplava početkom 1941.)
 169. O autoru bloga, biografija, bibliografija
 170. O Bajmoku iz Arhiva (predavanje 2011.)
 171. O događanjima i dešavanjima u prošlosti
 172. O događanjima nakon nogometnog turnira „Bačke“ 1926. godine
 173. O Istorijskom arhivu Subotica
 174. O Istorijskom arhivu Subotica (video materijali)
 175. O izboru gradskog odvetnika dr Đorđa Bekefija (Békeffy) 1928.
 176. O ljudima
 177. O Pačiru polovinom 19. veka
 178. O prostituciji u Subotici prije i nakon II svjetskog rata
 179. O stanovništvu Subotice
 180. O Subotici u Vojnoj granici i Franzu Vaničeku u djelima Ištvana Ivanjija
 181. O zdravstveno socijalnom stanju u Subotici 1919-1935 (građa: Gradski Fizikat)
 182. Obrade-studije, radovi, prilozi
 183. Od Friđeš Elemera / Lošić (1924) do Miroslava / Lošić (1934)
 184. Od Subotice do Bleiburga, svedočanstvo borca VIII V.U.B. (ilustracije)
 185. Osnivanje i prve godine rada Medicinske škole u Subotici (1947–1954)
 186. Otisak pečata familije VOJNICH DE BAJSHA, 1835.
 187. Ottmár Mayer vadi uverenje da je neoženjen, 1937
 188. Paja Šokčić, posednik i njegov traktor 1937.
 189. Panonija grafički zavod, Subotica
 190. Memorandum za očuvanje Pravnog fakulteta 1925. godine
 191. Mozaik ilustracija
 192. Nikola Bogdanović
 193. O muslimanima u Subotici (Imamat džemata grada Subotice)
 194. Par podataka o tome ko je sve išao u IV razred 1922/23
 195. Parno kupatilo Heiszler, nacrt
 196. Paulinum, situacioni nacrt, 18.03.1941.
 197. Polar, ledena čokolada
 198. Popis objavljenih naslova (601, manje više) na mojim wordpress stranicama
 199. Popukovnik bivše Austro-ugarske vojske Živan Živanović
 200. Pravilnik o katoličkim grobljima i obrednim pogrebima, 1928
 201. Pravni fakultet Subotica (1920-1941), galerija likova studenata
 202. Predgrađe Aleksandrovo
 203. Prikaz: Kalman Kuntić, Pravni fakultet u Subotici 1920.-1941.
 204. Prilozi i mala hronologija o delovanju Blaška Rajića između dva rata (1918-1941)
 205. Prilozi o Zadužbini Mamužić
 206. Prlozi za hronologiju (1918-1940)
 207. PRODAJA PLACEVA tzv. KOPLALO (KOPLALÓ) U MANOJLOVIĆEVOJ ULICI
 208. Prokeš Josip sagradio 1929. kuću u Šantićevoj 16
 209. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice 1933. godine
 210. Prvi opšti veliki vašar i izložba 1925.
 211. PRVI SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN (23.9.2008.)
 212. Prvih deset subotičkih arhivskih dana (2008. – 2018.)
 213. Publikacije, izložbe, stručni skupovi i usavršavanje arhivista Istorijskog arhiva Subotica
 214. Pustara Đurđin (Györgyén), 1789.
 215. Radanovac pustara 1844/5 (iz kartografske zbirke IAS, F:003)
 216. RADIJALAC (Aleja Maršala Tita) SUGARUT – RADIJALNI PUT
 217. Radijalac u izgradnji
 218. Reformatska crkvena opština Subotica, crtice iz međurata (1918-1941)
 219. Rogina bara, karte, opisi
 220. Ruska škola, 1939
 221. Ruski klub u Subotici, 1931.
 222. SALAŠKE ŠKOLE
 223. Sastav gradske skupštine 1925. godine
 224. Sigeti Franjo sin osnivača firme “Patria serum zavod” kao student
 225. Singer Stevan
 226. Spasoje Vasiljev, profesor srpskog jezika, plaćen 1939. da piše o bunjevačkoj književnosti
 227. SPORT i ZABAVA
 228. Staistika Gradskog Muzeja, 1937
 229. STEG IZVIDNIKA I PLANINKI
 230. Steg skauta (izvidnika i planinki)
 231. Strani turista propao kroz molo na štrandu – tužen “Napló” !
 232. Strelište na glinene golubove (na Paliću)
 233. Student Beđik Julije (1937)
 234. Subotica – na severnoj straži
 235. Subotica 12 dana bez struje – diverzija na Centralu 10.09.1944.
 236. SUBOTICA 1918-1941 (1945)
 237. Subotica 1979. u fotografijama
 238. Subotica i statistika Srba u 1934.
 239. Subotica u Vojnoj granici  (prilozi)
 240. Petar Pekić, život i djelo
 241. Prvi Zapisnik Senata, 1919
 242. Radio antena na Gradskoj kući
 243. SUBOTICA I CIVILNE ŽRTVE NAKON OSLOBOĐENJA
 244. Subotica, Crveni križ, deo uvodnog teksta
 245. SUBOTIČKE ŠTAMPARIJE (1918-1941)
 246. SUBOTIČKI TRAMVAJ / “SUBOTIČKA ELEKTRIČNA ŽELJEZNICA I TRAMVAJ D.D.”
 247. Subotička Hevra Kadiša (Chewra Kadischa)
 248. Subotičke novine, redakcija, 1965.
 249. Subotički lekari između dva rata (1918-1941) angažovani u drugim javnim delatnostima
 250. Subotički drugovi i drugarice – za GNOOV (Glavni narodnooslobodilački odbor Vojvodine – /tadašnju vladu Vojvodine/) 21.07.1945.
 251. Subotički izlozi tokom dvadesetog veka
 252. Svečanost otkrivanja spomenika Jovanu Nenadu Crnom
 253. Svjedočanstvo o odnosu policije prema hrvatskim prvacima u Subotici uoči        parlamentarnih izbora 1925.
 254. SZABADKA 1916-BEN, A KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK TÜKRÉBEN
 255. Szabadka 1941-1942 (youtube.com)
 256. Tabla advokata dr Adolfa Majoroša, 1928.
 257. Tito u Subotici
 258. Trgovac Horovic Arpad
 259. Trgovina staklom Aleksandra Špicera (Spitzer Aleksander)
 260. U Subotici, policijski službeni psi – bokser i doberman (1926.)
 261. Ured gradskog kapetana 1919-1920
 262. Ustanove za zbrinjavanje dece
 263. Veleposednik Balint Terlei (TÖRLEY Bálint) i njegov Alfa Romeo
 264. Veleposednička Ungar familija, 1939
 265. Vera Mačković, gostioničarka
 266. Vermeš Karlo – “upropašćen čovek”
 267. Veslački klub na Paliću,crtice iz prošlosti
 268. Video materijali o Arhivu i istoriji Subotice
 269. Vojvođanski pokret – Vojvođanski Glasnik, br. 1-2, 1937
 270. usmrtio šofera Tarnai, dr Skenderovića i dr Silarda
 271. Vujić Radomir, školski nadzornik, sokol…
 272. Zaharija Ivan student
 273. Zbirka plakata Istorijskog arhiva Subotica
 274. Zgrada Kolevke, 1900.
 275. Šesti arhivski dan, Percepcija javnosti o Arhivu, 2013.
 276. Šta piše NAROD br.1 od 11.11.1919.
 277. Šta se krije u Arhivu? ( predavanje 7.06.2011. u Bačkoj Topoli)
 278. Štamparija Ernesta Fišera
 279. Štete od poplava početkom 1941.
 280. Šugar Mano, veletrgovina
 281. Ženska zanatska škola (i školska statistika 1934.)
 282. Župa Sv. Terezije opterećena gradskim porezom, 1930.
 283. Četnička udruženja u Subotici, beleške
 284. Sve o Subotici…nekada davno.
 285. Szabadka régen…
 286. Subotica nekada
 287. Troškovi lečenja bludnica, 1927.
 288. Ustanove za zbrinjavanje dece
 289. Štafeta Mladosti 1979. – centralna svečanost na Trgu

https://suistorijablog.wordpress.com/wp-admin/nav-menus.php OBJAVE

 1. Dragutin Ančić samuki slikar (1937)
 2. ПОДОДБОР УДРУЖЕЊА НОСИЛАЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ, СУБОТИЦА
 3. Ferrum d.d.
 4. LINKOVI o istoriji Subotice
 5. Mapa Subotice, 1929.
 6. Novo a staro
 7. Od Rafeaela postao Rafajlo
 8. Persijski ćilimi u Gradskoj kući (1937)
 9. The historical archives of Subotica

 

https://suistorija.wordpress.com/wp-admin/nav-menus.php

 1. “STANTIĆ I LASSNER” (“BRAĆA PLETL”)
 2. matična knjiga krštenih, župa Sv. Terezije
 3. 4 x Subotica i njena istorija (wordpress)
 4. A szekicsi (Lovćenac) német gyűjtőtábor (1944-1946)
 5. Beleške o Muzičkoj školi između dva rata (1919-1939)
 6. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944.-1946.)
 7. Da li ste znali? Hronologija crtica i zanimljivosti iz prošlosti
 8. Aleksandar Lifka (prilozi)
 9. Azilanti radnici šire klice! (1928)
 10. Bioskop KORZO
 11. Cigansko ostrvo
 12. Crni septembar 1928. (sanitetska statistika)
 13. DESETI SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN 21.09.2017.
 14. DIPLOMA SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA MARIA THERESIOPOLIS OD 1779. GODINE
 15. Dokumenti o Srpkinji Sofiji Petrović (1901-1944) iz Budakalasa
 16. Bački Bunjevci u jugoslavenskoj državi (1918-1941)
 17. Bunjevački Hrvati i progoni 1939.
 18. Bunjevački Hrvati u svijetlu proslave 250. godina doselidbe jedne veće grupe Bunjevaca (1686-1936)
 19. BUNJEVCI SUBOTICE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
 20. CRTICE IZ ŽIVOTA TRI SUBOTIČKE MATICE
 21. “ORIENT, TVORNICA ŠKROBA I NUZPRODUKATA”
 22. BELEŠKE O GRADSKOJ PLINARI I ALFONZU SEEREINERU
 23. CIGLANA “MAČKOVIĆ”
 24. SALAŠKE ŠKOLE
 25. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TEVÉKENYKEDŐ SZABADKAI IPAROSOK NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELE
 26. “BRAĆA GOLDNER”
 27. (English?) airplane crashed near Palic in May 1944, Avion ( engleski?) pao kod Palića        maja 1944.
 28. Crtice o tome kako je Subotica gazdovala Kupalištem Palić u međuratnom periodu (1918-1941)
 29. 60 GODINA DELATNOSTI ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA
 30. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
 31. A Szabadkai Történelmi Levéltár legrégibb oklevele (A Szenczy család címeres nemeslevele)
 32. A szegedi szandzsák…/NASELJA, STANOVNIŠTVO I TURSKI POSEDNICI SEGEDINSKOG SANDŽAKA 1570. GODINE
 33. Dokumenti o prohujalim vremenima
 34. A magyar kenyér ünnepe, 1941. augusztusában
 35. AERO KLUB Subotica, 60/70 godine
 36. Centar, Radijalac, 1960-tih
 37. A Palicsi Olimpiái Játekók 1880-1914.
 38. AUTOMOBILSKI KLUB SUBOTICA 1925-1945.
 39. „Mađarska zgrada” (Trg Lazara Nešića 2)
 40. BLAŠKO RAJIĆ I STVARANJE PRVE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE
 41. „Glas Naroda“ 1933-1935
 42. BORBA, 20.06.1924.
 43. Bek Mano (Beck Manó) fabrikant sapuna
 44. Bibliografija arhiviste Lasla Mađara ( 1-328)
 45. Blaško Mesaroš (1887-1938), teolog-pisar-bibliotekar-samoubica
 46. Brumer Julije (Brummer Gyula) i “PRVA SUBOTIČKA TVORNICA BOMBONA I ČOKOLADE”
 47. Dobro nam došao druže TITO!
 48. Bunjevačke Novine (1924-1927, 1940-1941)
 49. CONEN VILIM JAKOBČIĆ
 50. Crtice o ŽUTOJ KUĆI
 51. Dr KLAJN (KLEIN)  ADOLF
 52. БАЈМОК, BAJMOK, BAJMAK…
 53. КРШТЕНИ ПРАВОСЛАВЦИ, 1777.
 54. НОВИНЕ, NOVINE, TISAK, ÚJSÁGOK
 55. Ekonomsko odeljenje, 1919-1927
 56. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE, I, II (1828–2009)
 57. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE – II (1828–2009) Subotica, 2011.
 58. EX PANNONIA
 59. Dr Emil Libman: Prva građanska Bolnica u Subotici
 60. EX PANNONIA 11
 61. Ex Pannonia, br. 17
 62. EX PANNONIA, br. 20
 63. Ex Pannonia, časopis IAS
 64. Fábián Borbála: A Szabadkai villamos és világítási részvénytársaság első évei – 111 éves a szabadkai villanyvilágítás –
 65. EX PANNONIA 15–16
 66. FOTO mix
 67. Fidelinka, Štafeta, 1980.
 68. Foto mozaik – Subotica kroz XX vek
 69. Fotografije Subotice 60/80-tih godina
 70. Fotografije (1916-1917) jadranske obale dr Bele Maćašovskog
 71. GRADSKA KUĆA I SUBOTICA (1912-2012) TRAJANJE, PROMENE
 72. Hartman József gépjárműveztök lapja
 73. Hütter Árpád, FAKO D.D.
 74. dr KATANEC MIHOVIL
 75. Dr Marcel Lebl ( Löbl Mársel), advokat
 76. Dr Matija Rabštajn
 77. Dr Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama od njegovog dolaska
 78. Dr Mirko Kosić, crtice
 79. Dr Ney Vladislav, lekar za ženske bolesti
 80. Алекса Ивић
 81. FRANJA SILBERLAJTNER (Szilberleitner Ferenc)
 82. Galerija portreta istaknutih (i manje istaknutih) subotičana u periodu 1918.-1941.
 83. Geza Klein (Komor) i njegova fabrika
 84. Dr Matija Bruk (Brück)
 85. DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
 86. FABRIKA JOSIPA RUFA (danas PIONIR)
 87. Felsóbásckai Egyesült Gázmalmi R.t. Gornjebačko udruženo paromlinsko d.d.
 88. HARTMANN TEREZA i SUBOTICA U NJENO DOBA
 89. FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA
 90. Herman Lea r. Braun, Marta Albahari i njihova ciglana
 91. GALERIJA LIKOVA
 92. Gde su u Subotici “radile” prostitutke 1925. godine
 93. HORTUS, rasadnik
 94. HOSSZÚ SZABADKAI XX. SZÁZAD
 95. Gdje su u Subotici pokapani vojnici iz Hrvatske, a gdje subotičani u Hrvatskoj za vrijeme velikog rata (1914.-1919.)
 96. GRADSKA EKONOMIJA NA PALIĆU
 97. Gradski bibliotekari Mijo Mandić i Rade Lungulov
 98. Gradski viši činovnici, 1932. (spisak)
 99. Hartmann, Rothman, Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold
 100. HEMIJSKO – KOZMETIČKA INDUSTRIJA (1918 – 1941)
 101. I sin subotičkog rabina dr Bernata Singera je studirao na Pravnom fakultetu
 102. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI / IPAR ÉS IPARÓSOK
 103. KONRATH RADIO
 104. Mala galerija likova industrijalaca (1918-1941)
 105. Margit mlin d.d.
 106. Minerva d.d. ( 1911-1946)
 107. Istorija zdravstva, vitalna statistika 1925-1927
 108. Iz povijesti svakodnevice, od cantora i organisste do senatora (1747- 1773)
 109. IZVEŠTAJ VOJNOJ OBAVEŠTAJNOJ SLUŽBI O BUNJEVCIMA, IZ 1934. GODINE
 110. Kako je “nestala” trska iz Kelebijskog rita (1936)
 111. Karte i mape od XVIII do XXI veka
 112. Karta Maria Tereziopola Gabriela Vlašića (Wlassics)
 113. Katalog analitičkog inventara odjeljena Senata Veliki bilježnik za godine 1919. i 1920.
 114. Keler Vencel, Nemac iz Knićanina u Subotici (1933)
 115. Malo zemlje a mnogo dece (Crtice iz demografske istorije međuratnog perioda)
 116. HRVATSKI KATOLIČKI ORAO – SUBOTICA
 117. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941.
 118. MATIJA EVETOVIĆ (crtice kronologije)
 119. MATIJA EVETOVIĆ KAO PARADIGMA POLOŽAJA BUNJEVAČKIH HRVATA U SUBOTICI
 120. Mile Budak u Subotici
 121. Ilustracije za istoriju Subotice u prvoj polovini XX veka
 122. Konferencija u “Fidelinki” i izlazak štafete Mladosti, 1980.
 123. Informacijsko okruženje i naučno-informativna sredstva u Istorijskom arhivu Subotica
 124. Ismertető a Szabadkai Történelmi Levéltár bírósági fondjairól
 125. Katalog i materijal sa izložbe o tri gradske kuće (1751-1828-1912)
 126. LEVÉLTÁRI KALAUZA
 127. Mesto i uloga Istorijskog arhiva Subotica u realnoj lokalnoj i virtuelnoj svetskoj zajednici
 128. Interenirani, ubijani 1941…(O sudbini jednog internirca iz Bačke Topole)
 129. Logor za Nemce u Sekiću (1944 – 1946), Sekić, Konzentrationslager für Deutsche (1944- 1946)
 130. IVAN SARIĆ, prvi letač ali i biciklista, fudbaler…
 131. Jeremić, Risto, liječnik, povjesničar zdavstvene kulture, publicista
 132. KIZUR IŠTVAN
 133. IZLOŽBA: SUBOTIČKE GRADSKE KUĆE
 134. Jakša Damjanov
 135. JOSIP HARTMAN
 136. Karlo Dragutin Napravnik
 137. Javna burza rada, podružnica Subotica
 138. Kadrovi iz Lifkinih filmova
 139. Kako je Lazar Stipić planirao prodaju vrijednih mađarskih gradskih umjetnina
 140. Ko je bio Blaško Rajić a ko Ivan Milutinović? (ili, zašto bi kerska škola trebalo da nosi Blaškovo ime)
 141. Jedan grof u Subotici- Raul Busseul
 142. Jevrejska zajednica, crtice
 143. Ličnosti, poznate i manje poznate
 144. JUGOSLAVENSKO ATLETIČKO DRUŠTVO BAČKA
 145. Kakva crna statistika! (rođeni-umrli XI 1926.)
 146. Les amis de la France section de Subotizca, Francuski klub i Francuski Licej
 147. Lalia Gábor, főlevéltáros: Vándorsáskák a szabadkai határban
 148. MANIFESTACIJE I KULTURA U SUBOTICI (1918. – 1923.)
 149. MEMORANDUMI
 150. Naučno-informativna sredstva, analitički inventari
 151. O analitičkim inventarima fonda F. 47 Senat grada Subotice
 152. Novine (i crtice iz novina)
 153. NAŠE SLOVO, režimski list
 154. O Arhivu
 155. Naučno-informativna sredstva i korisnici, teorija i praksa u Istorijskom arhivu Subotica
 156. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhivu Subotica (2005-2008)
 157. PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠCENE KRALJEVSKO-KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANE SABATKA 1743-1756
 158. O Hrvatima u Subotici
 159. O počecima Dužijance i Katoličkog divojačkog društva
 160. O ratnim stradanjima porodice Varga 1941-1944.
 161. PEČATI I ŠTAMBILJI
 162. PORODILIŠTE “UDARNIK” (1945/46)
 163. Priča o subotičkoj industriji od 1918. do 1941.
 164. Prvi svetski rat
 165. MIRKO ROTMAN i BELA GAJGER (fabrika bicikala PARTIZAN)
 166. Od Kramera do Željezničara a.d.
 167. Od Kramera do Željezničara, Von KRAMER bis zu ŽELJEZNIČAR AG.
 168. OUZOR / Okružni ured za osiguranje radnika
 169. PORODICA INGUS, vlasnici tvornice tepiha MEKKA
 170. PREHRAMBENA INDUSTRIJA (radni rukopis)
 171. Priča o firmi “BRAĆA LENARD”
 172. Mladen Prodanović, policajac, aferaš, ratni zločinac
 173. Mlinar Svoboda Antun
 174. PIUKOVIĆ & CO.
 175. Molba pčelara Ive Bukvića za osnivanje pčelinjaka pri Poljoprivrednoj školi na Paliću      (1919.)
 176. ph. Alfred Blum
 177. O familiji Schwitzer
 178. O fimiliji Škaljer (Skaljer) u Subotici
 179. Neke od cena 1932. godine
 180. Oluja u Subotici 1925. godine (podaci)
 181. Podaci o Ciganima
 182. Policija (Gradska kapetanija) i dešavanja u vezi sa njom
 183. Porodica (Štilinović) sa 11 dece, 1921-1935
 184. O ALBUMU FOTOGRAFIJA DR BELE MAĆAŠOVSKOG
 185. Prvi gradski Statut (Policijski Pravilnik) iz 1745.
 186. O javnim službenicima (službama) u Subotici (1918–1941)
 187. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice 1933.
 188.  O ribarstvu na Paliću (1922-1948)
 189. Od kupališnog lekara do narodnog poslanika – dr Gabor Santo (Szánto Gábor)
 190. Planovi za podizanje dvije nove crkve na Paliću
 191. Odnos vlasti prema prostituciji u Subotici pre i nakon II svetskog rata
 192. Podaci o lovstvu i lovcima, tridesetih godina
 193. Prilog istoriji razvoja Ekonomske škole “Bosa Milićević” u Subotici u periodu od 1950-    godine
 194. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
 195. prikaz: Imenik žrtava Drugog svetskog rata na području subotičke opštine (i par novih izvora)
 196. PROLOG RATNIH ZBIVANJA
 197. Prva građanska Bolnica u Subotici – povodom 165 godišnjice osnivanja (1841-2006)
 198. Radnje: Gvožđar, Čelik
 199. Rat 1941-1945
 200. SUBOTICA I CIVILNE ŽRTVE NAKON OSLOBOĐENJA (1944.-1946.)
 201. Rezultati parlamentarnih izbora 1927. u subotičkom okrugu
 202. Saniter (Szanitter) Tivadar i drugi Saniteri, koji su podelili sudbinu Nemaca nakon rata
 203. SPORT
 204. SUBOTICA IZMEĐU DVA VELIKA RATA
 205. Razgovor o tome šta je bilo…
 206. Subotica 1933. godine
 207. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
 208. ŠKOLSKE PRILIKE U SUBOTICI 1915-1941 (1945)
 209. Subotica nakon 1918. godine
 210. Subotica, mozaik istorije, XX vek
 211. Spomenik Jovanu Nenadu Crnom
 212. Subotičke fabrike – zagađivači Palića u 1939. godini
 213. Strani turista propao kroz molo na Štrandu – tužen “Napló” !
 214. Subotičke fabrike – zagađivači Palića u 1939. godini
 215. Šta su zahtevali Palićani na zboru Narodne Radikalne Stranke 1926. godine
 216. Subotički lekari između dva rata (1918-1941) angažovani u drugim javnim delatnostima
 217. SUISTORIJA, blog br. 2
 218. Születési anyakönyv 1886. zsidó hitközség, MKR Jevreja
 219. SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS TANÁCSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE – KORÁBBI NEVÉN SZABATKA
 220. Toponimi-Jakobčić naselje, Ćirina ćoša, Manojlović salaš
 221. ZABAVIŠTA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
 222. Zločini, prestupi, prekršaji
 223. Šta nam govore signature iz građe Arhiva
 224. Regrutacija 1928. godine
 225. Sanatorium Park (Moderna bolnica i tragična sudbina dr Wilheim Mirka)
 226. Subotičani zarobljeni u Rusiji u Prvom sv. ratu.
 227. ZANATLIJE SUBOTICE U DRŽAVNOM POPISU 1828.GODINE
 228. Štamparija Jugoslovenskog Dnevnika
 229. Res mythica vagy res publica? Szabadka polgársága a helyi kiadványok tükrében
 230. SZABADKA POLITIKAI ÉLETE A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
 231. VÖLGYI JÁNOS, SZABADKA EGYKORI POLGÁRMESTERE
 232. SALAMON GINGOLD, tvornica ribljih konzervi
 233. Szabadka gyáripara és a gyártulajdonosok, 1918–1941
 234. UVOD
 235. Vlasnici i radnici firme Braća Goldner
 236. Sever Zvekić
 237. Stevan Vaci (Váczi István)
 238. Vajar Franja Matuška (Matuska Ferenc szobrász )
 239. Smiljan Njagul, Istorijski arhiv Subotica u lokalnim elektronskim medijima
 240. VII subotički arhivski dan
 241. VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA, I
 242. ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO SUBOTICA, sumarni inventar
 243. Šta se krije u Arhivu? ( ili kako je u Bačkoj Topoli predstavljen Arhiv 2011. godine )
 244. Srećan Ti rođendan druže Tito
 245. SUBOTIČKA PROSLAVA 1000 GODIŠNJICE HRVATSKOG KRALJEVSTVA
 246. Svjedočanstvo o odnosu policije prema hrvatskim prvacima u Subotici uoči       parlamentarnih izbora 1925.
 247. Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih           vojnika bunjevačkih Hrvata (1-464, A-Z)
 248. ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989
 249. Švimer Lili (Schwimmer), talentovana a siromašna učenica Muzičke škole.
 250. ŽIVOT I RAD DR ANTONA KOVAČA – prvog upravnika Građanske bolnice u Subotici
 251. Đorđe Defrešvil (George de Frescheville)
 252. Đula Vali (Váli Gyula)

https://suistorija.wordpress.com/wp-admin/nav-menus.php OBJAVE

 1. Kakve su bile gradske zgrade na Paliću 1936. godine?
 2. A SZABADKAI POLITIKAI ÉLET A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
 3. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
 4. Alba M. Kuntić
 5. „Škandal“ ili nešto drugo? (o događanjima nakon nogometnog turnira „Bačke“ 1926. godine )
 6. Bilo pa prošlo…
 7. Bombardovana Subotica, 1944.
 8. Broj umrle dece 1934.
 9. Bunjevački…
 10. Crtice (beleške) o dvotočkašima u Subotici
 11. CRVENI KRST U SUBOTICI (1886-1946), A SZABADKAI VÖRÖSKERESZT MEGALAKULÁSÁTÓL A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI LEGELSŐ ÉVEKIG (1882/1886-1946)
 12. Dajč Herman, Palić
 13. Dnevnik Grge Ivandekića, 1944/45
 14. DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 15. Dr Josip Martinis, lekar, Dalmatinac u Subotici
 16. Dr Lajoš Hovanj, SLIV JEZERA PALIĆ
 17. Градска Штампарија и Књиговезница
 18. ИЛУСТРАЦИЈЕ О ИСТОРИЈИ СРБА У СУБОТИЦИ И ОКОЛИНИ
 19. EX PANNONIA
 20. Facebook stranica Istorijskog arhiva Subotica
 21. Henrik Bachrach, veleposednik
 22. Holokaust – edukacija o prošlosti, kao uslov boljoj budućnosti na primeru Subotice (O i zvorima koji svedoče o žrtvama holokausta sa ovog područja)
 23. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941)
 24. Izveštaj sreskog načelnika Subotice o stanju u srezu 1937. godine
 25. Josif Ruf (Ruff Jozséf)
 26. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941.
 27. Karte za BLATNU KUPKU na Paliću, 1938
 28. KONEN (CONEN) VILIM JAKOBČIĆ
 29. Lányi Ernő (Erne Lanji) i njegova molba za tromesečni boravak sina u Subotici
 30. Lepotice Subotice, 1924.
 31. Marko Jurić
 32. Matična knjiga krštenih 1773.
 33. Maurice Van Seebeck
 34. Mačkovići svi i svuda
 35. Mijo Mirković (1898-1963), profesor subotičkog Pravnog fakulteta, kao ekonomski istoričar
 36. Molba Lifka Aleksandra radi prijema u državljanstvo Kraljevine Jugoslavije
 37. Molba vlasnika bordela (IAS, F:47. Gr. 511/1926)
 38. Muzealna izložba života subotičkih Srba od starine pa do danas, 11.11.1933.
 39. NJEGOŠEVU iz Arhiva
 40. PALIĆU I PALIĆANIMA
 41. starim vremenima, Subotici i Arhivu
 42. Obdanište Radničke samopomoći 1925.
 43. Od Kramera do Željezničara a.d.
 44. Od kupališnog lekara do narodnog poslanika – dr Gabor Santo (Szánto Gábor)
 45. Od Subotice do Blajburga (Bleiburga), dnevnik partizana
 46. Od Subotice do Blajburga (Bleiburga), dnevnik partizana
 47. PALIĆKE TEME
 48. Par podataka o Sokolskom domu na Paliću.
 49. Pečati (nekih) subotičkih privrednika, 1918-1941
 50. Plan za podizanje rk. katedrale u Beogradu
 51. Popis crkvenih matičnih knjiga u fondu F:451 Istorijskog arhiva Subotica
 52. Pravni fakultet, 1932.,posmrtnica
 53. Predizborna atmosfera…
 54. PREDMETI O KOMUNALNOJ HIGIJENI (1918-1926) IZ ARHIVSKE GRAĐE
 55. Promocija
 56. Promocija knjige dr Lajoša Hovanja „Sliv jezera Palić“
 57. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
 58. PROSLAVA 250. OBLJETNICE DOSELJAVANJA VEĆE SKUPINE BUNJEVACA (1686-1936)
 59. Seidner Sándor – Samu i njegova fabrika
 60. SLIV JEZERA PALIĆ
 61. Staniša Neorčić (1868-1926)
 62. Subotica 1918-1941, osnovni parametri
 63. Subotica 1929. O vodama
 64. Subotica 1933. godine, po izvještaju gradskog Kulturno-socijalnog odjeljenja
 65. Subotica kroz vekove Medjuratni period 29.10.2014.
 66. Subotica kroz vekove Moderna Subotica 12.11.2014.
 67. Svetlost, udruženje stud. subot. Prav. fakulteta, Pravila i Poslovnik
 68. Teniski trener – siromah
 69. Trgovina gvožđem i prometno d.d.
 70. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
 71. Urania,radnja za proizvodnju igračaka
 72. Vizitka Alojzija Stepinca
 73. Vodotoranj na Paralelnom putu
 74. YouTube,FOTO MIX SZABADKA, SUBOTICA 1900-1945
 75. Zadužbine sa objektima u Subotici
 76. Zavičajnost Josipa Rufa
 77. Škole između dva rata
 78. Školske prilike, 1918-1941
 79. Štrosmajerova ulica 1985.
 80. Članovi Proširenog Senata (skupštine) grada Subotice 1925. godine