Mala hronologija o izgradnji crkava u Subotici i okolini

Iz sumarnog inventara F:275. ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989   

S U M A R N I          I N V E N T A R   1845 – 1989

  1858 – 1934 PROJEKTI I SPISI CRKAVA I CRKVENIH  
    ZGRADA U SUBOTICI  
       
10 1862 – 1925 1. Parohija na Ludošu (Šupljak)                  1862-1925 l: 146
    2. Crkva na Ludošu (Šupljak)              1889  
    3. Pojački stan na Ludošu (Šupljak)            1901-1925  
    4. Crkva na Tavankutu                                 1897-1908  
    5. Parohija u Tavankutu             1924  
       

 

Inv. Raspon    
broj godina S a d r ž a j Primedbe
       
    6. Parohija u Žedniku    1912-1913  
    7. Crkva u Žedniku        1897-1925  
       
11 1858 – 1934 1-2. Svetog Đurđa           1858-1928 l: 84; 1 knjiga
    3-5. Svetog Roke              1884-1898 st.inv.br.12/a
    6-8. Svete Terezije        (1866)1883-1934  
       
12 1858 – 1934 1. čantavir                      1858-1925 l: 275; 7 knjiga
    2. Bajmok                        1901-1925  
    3. Đurđin                           1934  
    4. Planovi i predračuni       1905-1908  
    5. “Isus radenik” X krug            1931  
    6. Crkva u X kvartu  
        Milašinova ulica br. 3            1932  
    7. Evangelistička crkva  
        u ulici Borisa Kidriča             1899  
    8. Srpska pravoslavna crkva Subotica  

 

1897
Projekat crkve u Tavankutu iz 1897. godine
Godina gradnje Ime crkve, posvećena Mesto Ostalo, signature
1723. Sv. Mihovila Franjevački samostan
1773. – 1797. Sv. Terezije Avilske Katedrala i bazilika
1815. Sv. Antuna Padovanskog Čantavir
1817. Sv. Apostola Petra i Pavla Bajmok
Kapela Sv. Roka Centar grada
1824. Sv. Katarine Šupljak
1877. Kapela na brdu Kalvarije Mali Bajmok
1896. Sv. Roka Ker
1896. Sv. Jurja Senćanska
1910. Presvetog srca Isususova Tavankut
1910.-1912. Sv. Marka Evanđeliste Stari Žednik
? Sv. Urbana Palić
1921. Blažene Marije Djevice Bikovo III 304/1921
1926. Presvetog srca Isusova Bački vinogradi
1927. Sv. Apostola Petra i Pavla Male Pijace
1929. Sv. Marije/Male Gospe Karađorđev put 89
1930. Šebešić III 351/1930
Gradnja crkve na Šebešiću, 2 fotografije, nacrti,1930 završena
1931. Isusa Radnika Kertvaroš II 69/1927
Crkva Isusa redenika moli plac Gr dozvola od 30.05.1931. a traže i upotrebnu 20.11.1931.
III 216/1931
1931. Presvetog Trojstva Mala Bosna Crkva foto 1 MB
1933. Isusova uskrsnuća „Žitni trg“ IV 2913/936
1933? Svetog Križa Dudova šuma
1935. Sv. Josipa Đurđin
1936. Sv. Ivana Krstitelja/Baptiste Hajdukovo
1936/37. Svih Sv. Apostola Kelebija
Crkva foto 1 MB
crkva u Maloj Bosni
Subotica_Sv_Terezija
Sv. Terezije