1941. évi… május…hó 31. n 

Szabadkai városi katonai parancsnokság.

A Magyar Vöröskereszt Központi Irodájának, Budapest, VIII.,Baross-utca 15.

A 4298/1941.számú megkeresésére közlöm:

Helység neve:   Szabadka sz. kir. város
Van-e vöröskereszt fiókegylet ? igen Szabadkai Járási

Vöröskereszt Egyesület

Jelenlegi vezetőjének neve állása,  címe Dr  Atyimovics Miodrag jogakadémiai  tanár

/ismeretlen helyen tartózkodik/

 

Nemzethűségi stb. szempont­ból nem esik-e kifogás alá? kifogás alá esik  
Ha igen,kit jelölt ki a járási katonai parancsnok­ság a vöröskereszt ügyei­nek   vezetésére? Ennek neve és cime: Dr. Sántha György ny. kórházi főorvos

Szabadka, I. kör,  Lenkey u. lakost.

Nevezett  a helyi  Vöröskereszt  fiókegyleti utolsó magyar elnöke volt 1918-ban.

Milyen ingatlan vagyonnal rendelkezik az ottani vö­röskereszt  fiókegylet ingatlan vagyona nincs

 

 
Készpénzvagyona: van 696 Pengő
Takarékbetétben: van 90,199 Dinár, 25 para
Ezek kinél őriztetnek: Városi  Takarékpénztár Szabadka
Van-e mentőautója, hány? van egy drb.
Egyéb vagyona, /mint pl. kórházi felszerelések,hordágyak, mentőfelszerelések, berendezési tárgyak, műtőfelszerelések, stb./ van csatolt leltár szerint

Szabadka, 1941   1941. évi… május…hó 31. n                                                                                                             aláírás.                                                                 városi katonai parancsnok.