Ni u Arhivu nije sačuvano SVE!

IV 655 1926
F:47.1224.   IV  655/1926 

Statistika – na 10 sačuvanih predmeta u odeljenju Velikog beležnika rimske oznake IV (od broja 225 do 1154) nedostaje t.j. nije sačuvano čak 929!

  F:47.1224.   IV   225/1926 Molba Grge Zolnaića (Subotica, 1891. – ) radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici u o tome je izdata svedočba. Dobio je i domovnicu od Ministstva Unutrašnjih Dela, ali se ona u “preseljenju kancelarija” izgubila, pa traži njen prepis. 1926-1930 srpski 16
  F:47.1224.   IV  227/1926 Postupak u vezi izdavanja “svedočbe o državljanstvu” na osnovu  uverenja o zavičajnosti na molbu Margite Bröder (Subotica, 1903.-) sa stanom Tavankut 570. Traženi dokument joj je potreban radi polučenja dozvole ta točenje pića. 1926-1927 srpski 10
  F:47.1224.   IV   235/1926 Molba Martina Mesaroša (Subotica, 1882. – ) železničkog radnika, radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici u i o tome je izdata svedočba. 1926-1930 srpski 13
  F:47.1224.   IV   273/1926 Molba Zvezdana Isakova sina Uroša radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici. 1926 srpski 6
  F:47.1224.   IV  275/1926 Molba Mirka Hana (Hahn) radi dobijanja uverenja o zavičajnosti. 1926 srpski 5
  F:47.1224.   IV  655/1926 Predmet u vezi naplate štete koju je kaplar Grgo Temunović napravio na vojnoj opremi 1. čete 23 puka gde je služio. No, utvrđeno je da ne plaća porez da je siromašnog stanja i da se šteta ne može naplatiti. 1926 srpski 13
  F:47.1224.   IV  656/1926 Molba Plasković Silardke (Subotica, 24.2.1904.) i Plesković Josipa (Subotica 14.1.1908.) dece advokata Plesković dr Luke za izdavane uverenja o nadležnosti. 1926 srpski 9
  F:47.1224.   IV   1028/1926 Predmet u vezi pokušaja da se na osnovu dopisa Oblasnog saveza dobrovoljaca dostavi uverenja za Simu Vukobratića rodom iz Gospića, neuspešno, pošto se lice nije moglo pronaći. 1926-1927 srpski 8
  F:47.1224.   IV   1151/1926 Molba marije Vojnić “državne zabavilje” radi izdavanja uverenja o državljanstvu. 1926-1927 srpski 4
  F:47.1224.   IV  1154/1926 Utvrđivanje zavičajnosti za Đuru Hanđa. 1926 srpski 7

F 47 1224