Belgijski i američki kapital u “Szabadkai villamos vasut és világitás r.t.”(Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d.)

Na osnovu: https://suistorijablog.wordpress.com/suboticki-tramvaj-suboticka-elektricna-zeljeznica-i-tramvaj-d-d/

Objekti centrale  i  druge  prostorije,  nalazile   su   se na   Palićkom (Daničićićevom)  putu br. 22.

Isporuka električne energije za osvetljavanje započela je  krajem 1896. godine. Broj priključenih sijalica je naredne 1897. godine iznosio 2128, a postavljene su i 23 lučne lampe za javno osvetljenje. Te godine  otvorena je i tramvajska pruga,  od Somborske kapije, preko glavnog šetališta ( Korzo), sa ogrankom do železničke stanice, do Palića, ukupne dužine  10,2  km. Vozni  park  je  sačinjavalo  8 motornih  kola  i 6 prikolica, marke “Ganz”.

Od 1900. godine većinski paket akcija društva preuzima  belgijska firma “Compagnie de Services Urbain – Bruxeles”.

Societe
IAS, F:47.1499. 203/923

Borba za potrošače,  između Plinare i električne centrale, odvijala se u korist potonje. “Za  vreme rata  i posle  rata situacija se toliko promenila u korist  električne  centrale,  što  ni u snu nije mogao predvideti najveći optimista.” [1] Potrošači su masovno prelazili na upotrebu struje. U 1923. sama firma vrši zamenu …stare plamene lampe na električne sijalice od 1000 w… 47 1499 203 923 zamena na 1000w

Kao većinski vlasnik akcija, od 1924.  godine  se javlja američka firma “Charles Bill McDaniel”. Kupovina 7 novih kola  i 7 prikolica “Škoda”,  obavljena  je  1926. godine. “Od  1928.  godine ukida se tramvajski saobraćaj prema železničkoj stanici i kroz centar  grada  a linija Palić- Aleksandrovo povezuje  se  sa  krakom  prema  Somborskoj kapiji trasom po sadašnjoj Štrosmajerovoj ulici.” [2]

 

 

[1] IAS, F:2 III 195/1897. Električno osvetljenje na Paliću je uvedeno 1910. godine.

[2] Šefčić, nav. delo, st. 10.