Kompanija Ferrum d.d. i “sestrinske” firme (Livnica, Adis, Sever)

vidi i: https://www.youtube.com/watch?v=leUZsMHJtOY

“FERRUM D.D.”

Jedno od  najvećih preduzeća u Subotici, kako po ekonomskoj snazi, tako u prvom redu po broju zaposlenih radnika bio je “Ferrum d.d.” (U latinskom jeziku “ferrum” znači gvožđe)  odnosno, metalsko prerađivačka grupacija preduzeća koja će nastati  od te firme.

Ferrum radionica

Početak života tog deoničarskog društva dobro se može pratiti iz prepiske sa organima vlasti, službene – koju vodi  samo  društvo  i lične, one koju obavlja inicijator, utemeljitelj  i  osnivač tog preduzeća  Dragutin Štajner (Steiner Kolomán).[1]

Tako “Ferrum” ( prvobitno pod imenom “Tvornica gospodarskih strojeva i ljevaonica željeza  d.d.”), u dopisima gradsko Senatu – molbama za oprost od gradskih prireza, opisuje taj period na sledeći način. U jednoj iz  1921. godine naglašava da je osnivanje palo u  doba  “kada  je komunizam na udaljenosti 10 km od nas besnio”.[2] A u drugoj,  iz 1924. godine opisujući razvojni put preduzeća navode i:”1919.god. meseca marta osnovano je neprimetno jedno industrijsko poduzeće, koje je s početka u  malenom obimu, ali stime intenzivnije radilo na procvatu i unapređenju  naše mlade industrije, i sa svojim skromnim radom nizom godina u raznim teškim ekonomskim i finansijskim prilikama razvijalo se u pravcu da postane ugledno jedno poduzeće koje danas pod imenom “Ferrum” zauzima jedno značajno mesto u našem privrednom i industrijskom životu”.[3]

Prepiska Dragitina Štajnera proizašla je iz pravnih posledica koje  je izazvalo njegovo naseljavanje, početkom novembra 1918, iz Petrovca u Suboticu. Naredba MUD predviđala je za ovu teritoriju, da se imaju iseliti i vratiti u svoja pređašnja mesta stanovanja svi “ratni doseljenici”, oni koji su se naselili pre avgusta 1914. godine, pa je tako i on svrstan u tu  grupu. A  njegovi motivi za dolazak u Suboticu bili su kako porodični, pošto su mu u Subotici već duži period živeli roditelji, brat Marsel i sestra (koja je bila udata za lekara dr Jene (Eugen) Večeia (Vécsey Jenö), tako i poslovni. O dobrom i pravovremenom preduzetničkom potezu, ulaganju kapitala u takvu vrstu proizvodnje, najbolje govori potonji period uspešnog rada firme.

lokacije na 1928 Subotica
lokacije Ferrum grupe na karti iz 1928.

Senat je pod brojem 4798/1920  doneo odluku o njegovom proterivanju u prethodno  mesto stanovanja. Time, naravno on biva pogođen i pokušava nizom molbi da se izbori za svoj ostanak u gradu. Tako marta 1920. godine piše MUD u Beogradu[4]: “Prevrat me je nagnao da se nastanim u Subotici, gde mi sestra 30 godina stanuje, gde mi otac odavno  živi i gde mi je brat 7 godina bio sekretar  Hrvatske banke. Svoju radnju, plodne zemlje i pirinčište (“rizstelep”) u Petrovcu sam prodao i rešio da industrijsko poduzeće osnujem.[5]  U početku marta 1919.godine sa 3/4 milijuna počeo sam podizanje tvornice mašina  i livnice  željeza. U to doba, kad je u bliskom susedtvu besnio komunizam i kada je u Subotici svaki rad obustavljen bio, i zbog toga velika  besposlica vladala ja sam počeo zidanje tvornice, i na taj  način dao posla, zarade i hleba preko 4 meseca, 100-tini radnika. U tvornici sam otpočeo radu početku oktobra 1919. godine. t.j. poduzeće sam kod subotičkog Sudbenog stola protokolisao pod firmom “Tvornica Gospodarskih Strojeva i Ljevaonica željeza, Deoničarsko društvo”. Od ono doba mi poduzeše radi već sa kapitalom od 1 1/2 milijuna. Poduzeće  sam vodim,  i sam radim sa velikom voljom  i ambicijom, jer mi je sav kapital u to uložen, i ako bi se naredba strogo sprovela  prema meni, morao bi prestati sa daljim dovršavanjem tvornice  i okolnih sporednih  zgrada, kao i sa daljim radom, pa  bi  se morao  vratiti u Petrovac…”. U nastavku zaključuje: “Ja sam sretan, što sam u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca takvo poduzeće – kakvih skoro nemamo, a mnogo trebamo – podigao, i sretan bi bio kad bi mi se omogućilo, da i dalje radim i drugima za primer  pokažem,  kako treba kapitale u vidne, po Državu plodne tvornice i podueća ulagati, umesto da se spekuliše sa trgovinom, zemljom i bankama. Zato molim slavno Ministarstvo, da me s obzirom na to. što  sam Jugosloven – a nisam stranac – izvoli u Subotici ostaviti, da u opštem i Državnom interesu, rad i razvijanje industrije nastavim.”. Dao je i neke  konkretne  podatke  podatke  o svojoj fabrici. “U tvornici sada rade 60 radnika, a čim  mi  bude instalirana  i uređena  velika mašinska radionica, odmah ću dva puta toliko radnika moći uposliti.”

Aprila 1920. godine piše na istu adresu: “Ja sam osnivač tvornice mašina i livnice željeza u Subotici.” te dalje moli  “… da se  meni dozvoli dalji boravak u Subotici, jer bi se  time  dao primer drugima imućnim ljudima, da podižu tvornice i na taj  način pomognu obnovu naše zemlje i u  našoj  zemlji  razvoj  industrije.Moje odstranjivanje štetno  bi  bilo  po  radništvo,  jer  bi ostalo  u bezposlici, a isto tako i po industriju, kao i privredu… “[6]

Ferrum deonica 1921color small

Početkom marta 1920. godine delegacija Ministarstva  socijalne politike, načelnik Đorđević i inspektor Brkić, obišla je fabriku i ustanovila da je reč o “modernom i po državu  korisnom  pogonu”. Rezultati te posete, uz sve ranije pisane molbe i preduzete intervencije, urodile su plodom, pa je Štajneru polovinom 1920. godine odobren stalni boravak u Subotici. Time su obezbeđeni preduslovi da  se on mirnije posveti preduzeću, koje će u narednom vremenu zabeležiti period prosperita i razvoja.

Prvo ime preduzeću je dato na osnivačkoj supštini koja je održana 25. 03. 1919. godine, kada je odlučeno da se firma nazove “Tvornica gospodarskih strojeva i ljevaonica željeza  d.d.”,  što je i registrovano kod Okružnog  suda u Subotici 18.VI  1919. godine.[7] Kao predmet  rada deoničarskog društva je  navedeno:”Izrada pruređenja  i popravljanje sviju poljoprivrednih strojeva, sastavnih delova strojeva, alata i robe, kupovanje i prodaja gotovih strojeva i satavnih delova  strojeva kao i poljoprivrednih alata”.[8] Osnivački kapital je iznosio 750 000 k., podeljen u 3750 deonica, glasećih na donosioca, nominalne vrednosti po 200 k.[9]. U prvi Upravni odbor  izabrani su sledeći akcionari: Dragutin (Koloman) Štajner, Marsel Štajner, dr Žigmund Litman, Laslo Simon, Dušan Svirčević, Ištvan Vaci, dr Samu Bošan, Aladar Farkaš, svi jugoslovenski državljani, a u većini jevrejske narodnosti.[10] Uskoro, već 27.07.1919. godine, deoničarski kapital je povišen  na 1 250 000 k. u 6 250 deonica po 200 k.

Preduzeće je radilo u fabričkim pogonima koji su se nalazili na Majšanskom putu. Krak železničkog koloseka dopirao je do njihovih radionica. Obavljalo je delatnosti za koje je i prvobitno registrovano, popravljalo i izrađivalo poljoprivredne alate, od žejeza koje je lilo u  sopstvenoj livnici. U 1920. godini beleži promet od 2 000 000 kruna. Zapošljava od 80 do 100 radnika i svu proizvodnju plasira na domaćem tržištu. I pored takvih solidnih rezultata u dotadašnjem poslovanju, fabrika će se u narednom periodu prusmeriti na nove delatnosti, okrećući se železnici, popravkama saobraćajnih sredstava, vagona i lokomotiva. Za tu delatnost je morala nalaziti, u prvom redu, odgovarajuću zainteresovanost kod državnih organa, “Direkcije državnih železnica” u Beogradu, koje je u Subotici već imala svoju radionicu za popraku i Ministarstva Saobraćaja.[11] Plod uspostavljene saradnje bio je ugovor koji je “Ferrum d.d.”  1921. godine sklopio sa Ministarstvom saobraćaja, koji će  direktno  uticati i određivati čitavu dalju sudbinu preduzeća. “Avgusta  1921. sklopili smo sa Ministarstvom saobraćaja ugovor radi opravka  teretnih vagona. Od toga momenta pa sve do današnjeg  dana  počeo  se  naš  rad naglo i  snažno  razvijati”.[12] Izveštaj “Opšte kreditne banke d.d.” potvrđuje značaj takvog posla. “Firma se bavi popravkama vagona za državu, te  je na tom poslu lepo zaradila tako da je bila u  stanju osnivati i ostala preduzeća i moderno ih urediti.”[13]47 1492 443 1921

U čitavom narednom  periodu položaj  “Feruma” će direktno zavisiti od naručbi   Ministarstva saobraćaja. Veliki prosperitet firme biće posledica velikih poslova dobijenih od njih  a slabljenje  državnih  investicija u tu granu saobraćaja, teškoće sa realizacijom  i naplaćivanjem  računa  od tih  državnih  organa, rezultiraće  velikim   problemima, pa  i ulaskom u likvidacioni postupak za “Ferrum d.d.”

Relativno razvijena železnička mreža i vozni park, u Vojvodini, a i postojeća u ostalim delovima zemlje, tražila je redovne opravke i ulaganja.Reparacione  nabavke bitno su poboljšale stanje voznog parka, lokomotiva i vagona, ali redovno održavanje je  bio  stalni imperativ. Sretala su se “groblja vagona” na sporednim kolosecima,rad na opravkama je bio skup i spor.Sve to je uticalo na “Ferrum” da pokuša da pronađe mesto za svoje delovanje i u toj vrsti poslova.

Glavna Skupština društva 16.4.1921. godine donosi odluku o promeni naziva u “Ferrum d.d.”, što je i  registrovano  20.12. 1921. godine. Povišen je i osnovni kapital na 4 000 000 k. Tada izabran Upravni odbor čine: Antun Bešlić[14], Pavle Ungar, Miloš Gavanski, Dušan Manojlović[15], Šandor Rajčić i Bogdan Dimitrijević.

Promenjena su  i Osnovna  pravila, dopunjena delom gde se  kao cilj društva   navodi: “…prioizvodnja i popravka železničkih vagona i lokomotiva, otvaranje i nabavljanje poduzeća koja se sličnim radnjom bave”[16] Takvim  određenjem  svrhe   postojanje deoničkog društva bio je postavljen temelj budućem koncernu, grupaciji “Ferruma”, koji će se razviti u sledećim godinama.

Posle  zamena krunskih novčanica za dinare, osnovni kapitalu 1922. godini, iznosi 1 000 000  dinara.[17] Struktura  vlasnika kapitala vidi se po prisutnim akcionarima Glavnoj  skupštini  održanoj 26.03.1922. godine na kojoj su bili: Stipan Vaci, advokat iz Subotice koji je imao 500 komada deonica, Jovan Rajčić – 400, Bogdan Dimitrijević, posednik iz Subotice – 1108, Šandor  Rajčić, direktor  banke – 100, Dušan Manojlović – 600, Miloš Gavanski – 100, dr Jene Večei, lekar – 400, Aladar  Farkaš, posednik iz Subotice – 200, Oskar Nojman, direktor mlina  – 100, Bogdan Svirčević – 40, Jene Švajger – 120, Cvetko  Manojlović[18] , direktor Muzičke  škole – 100, Dragutin Štajner – 8 240, dr Samu Bošan, advokat iz  Subotice – 3 475, Đura Jovin Krnajski – 100, Nikola Mandić – 25, Đura Pfefer – 25, Pavle Ungar – 100, svega 15 337 komada deonica, od 20 000 koliko ih  je  bilo,  nominalne vrednosti od 50 dinara. Na toj sednici je međutim  povišena glavnica na 2 000 000 dinara, udvostručavanjem broja deonica pa će ih time biti 40 000  komada.[19]

Učešća stranog kapitala nije bilo, što se vidi i iz izveštaja Gradskoj kapetaniji  3.4. 1922. godine. “Svi članovi su jugoslovenski podanici.Prema našem znanju drži Upravni odbor veći deo akcija u svojim rukama, u ostalom za druge akcije ne može se utvrditi gde su jer iste glase na donosioca. Ali možemo sa  sigurnošću  tvrditi da nikakvi interesi stranaca nisu  zastupljeni jer je naše društvo unutrašnjeg ( domaćeg) karaktera jer je osnovano tek po  oslobođenju u proleće godine”[20]

U 1922. godini predsednik Upravnog odbora je Antun Bešlić, direktor  “Prve  Hrvatske  Štedionice, filijale Subotica” (dalje PHŠ), u  čiju finasijsku sferu je “Ferrum” i pripadao. Generalni direktor je bio Dragutin Štajner a poslovni direktor Dušan Manojlović. Slavko Dukanac i dr. Aleksandar Šnajder, beogradski advokati, dr Vladislav Manojlović[21] iz Subotice, Zlatko Pukler, zamenik direktora “Prve Hrvatske Štedionice”,  iz Zagreba, su novi  članovi Upravnog odbora izabrani na vanrednoj skupštini 3.IX 1922. godine.[22]

U 1923. godini, najveći akcionari su bili: Antun  Bešlić sa  8 230 komada deonica,  Stipan Vaci sa 1 200, Dragutin Štajner sa 15 788, Bogdan Dimitrijević sa 2 116, Pavle Ungar sa 1 200 i Marcel Štajner sa 1 532 deonica, od ukupno 40 000.[23]

Društvo je dobro poslovalo i u toj poslovnoj godini delilo dividende od 20% na deonicu. To svedoči o uspešnom radu i značajnom udelu poslova sa Direkcijom državnih železnica u prosperitetu firme. Osnivanje posebnih, kako su to nazivali “sestrinskih”, deoničkih društava, sem u slučaju “Severa”, u potpunosti kapitalom  matične firme, “Hrasta”, “Adisa”“Livnice  Ferrum” i “Severa”  isto govori o uspešnosti, razvoju i rastu  “Ferruma”.

Na zemljištu, pored peštanske pruge[24] i na mestu  gradskog slagališta[25],  dobivenom  od  Opštine grada Subotica, na zakupod 99 godina, pod povoljnim uslovima[26] uprava “Ferruma”  započela je sa uspostavljanjem novih pogona. Gradski oci svoju odluku o ustupanju velikh gradskih površina “Ferrumu”, obrazlažu sledećim rečima: “1. Podizanjem nove industrije naći će kod industrijske grupe “Ferum” zarade daljih 1000 radenika. 2. Što će se na ovaj način ojačati industrija u  Subotici, a time i gradski prihodi. Podpomagati industriju dužnost je  svakog  grada, a osobito Subotice, koja je izgubila veći deo svojih imanja. Prema  tome mora gradska uprava činiti sve da se u Subotici čim više ojača industrija i izvoz.”

Time će se proširiti proizvodna delatnost, grupacija “Ferrum”  će dobiti pogone  koji  će dopunjavati osnovnu delatnost i čiji će proizvodi komplementarno učestvovati u tada najvažnijoj  delatnosti  – reparaciji vagona i lokomotiva. Tako je već krajem 1923. godine započela rad “Livnica Ferrum”. O osnivanju ostalih  deoničkih društava na skupštini “Ferrum d.d.” je rečeno: “Predsednik saopštava, da su dve industrijske grane “Feruma d.d.” Subotica, baš u cilju usavršavanja rada i potpomaganja njenog rada, pretvorila se u nova deonička društva i da je sa današnjim danom održana osnivačka skupština rešila osnivanje “Hrast d.d.” i “Adis d.d.”. Od ovih “Hrast d.d.” nastaviće svoj  rad  na zemljištu dosadašnje naše drvare”.[27]

“Sever d.d.” je  takođe započeo rad u 1923. godini, ali u njegovom slučaju  je odlučeno da  polovinu akcija ima dobiti “Ferrum”, a druga polovina je stavljena na slobodnu prodaju.  Delatnost  tog  društva  je više usmerena na tržište, odnosno nije bilo predviđeno da radi isključivo za potrebe snabdevanja “Ferruma”.

U izveštaju o poslovnoj 1923. godini uprava “Ferruma” iznosi: ” U prošloj godini nastavili smo izgradnju potrebnih novih  radionica  te smo dovršili veliku radionu za farbanje  vagona  sa  prostorom  za  30 vagona, novom kovačnicom i novom stolarskom radionicom  za  prijem  36 vagona”.[28] U to vreme zaposleno je oko 800 radnika  na  opravci vagona, koji dnevno mogu da poprave 8 vagona. Međutim  tada  se  već javljaju prve  teškoće  sa  naplatom  realizovanih  poslova od Ministarstva saobraćaja, koje ne izmiruje svoje obaveze na vreme,  pa

se  za  svež kapital  firma  zadužuje uzimajući kredite kod “Prve Hrvatske Štedionice”.[29] Za 1923. godinu, ipak beleže dobitak od 815 884 dinara. Već u 1924.godini  broj zaposlenih se penje na 1 000, i to samo u vagonskom odeljenju. Od toga broja je bilo 95% jugoslovenskih državljanja, a oko 80%  subotičana.

“U korak  sa razvitkom našeg poduzeća počele su, da se otvaraju nove  radnje, gostione, kuće stanovi itd, i do sada beznačajan kraj pored Majšanskih vinograda počeo je da živi  jednim životom velikovaroškog  fabričkog kraja, a uposlovanjem  tolikog broja radenika znatno smo pomogli suzbijanje bezposlice”[30]  pisalo  je rukovodstvo firme u jednom dopisu Senatu 1924. godine. Majsanski

Fabrika je radila sa mašinama na električni  pogon,  ukupno  njih 20, relativno male ukupne snage od 45 KS. Sirovine, kao gvožđe i limove je uvozila[31],iz Austrije,  Čehoslovačke i  Mađarske a kovački ugalj i koks iz Čehoslovačke  i Austrije.[32]

U  1924. godini, kada se vrši opremanje i pripreme   za otpočinjanje proizvodnje “Adisa”, “Livnice”  i “Hrasta”,  zabeleženo je nekoliko velikih nabavki opreme i mašina u inostranstvu. Tada  je uvežen  jedan  “lauf  kran”[33], a inženjer Karlo Rajfen (Reifen) kupio je za “Ferrum” grupaciju, u Nemačkoj polovnu “mašineriju za izradu šrafova”[34], koja će se instalirati   u “Adisu”. Pored toga kupljene su i glodalice, strugovi, bušilice, polirmašina, a iz Beča je nabavljena posebna livačka peć.[35] Za  “Hrast”  su nabavljene domaće mašine, “Ferrum” je novosadske firme “Elit” kupio 60 stolarskih strugova.[36]

Pored stalnih nabavki sirovina, raznih vrsta lima, sirovog  i belog  gvožđa, delova  za  ugradnju, kuka, odbojnika, bandaža za točkove itd; kupovina mašinske opreme je vršena van zemlje i u kasnijem periodu. U 1927. godini kupljene su iz Nemačke jedna “viseća šlajfmašina  sa dva  elektromotora”  (cene 2 286 RM) i vertikalna mašina za šlajfovanje ( 15 230 RM ), “hydraulična tiskalica za  ploče točkova” ( težine 19 980 kg, cene 4 500 RM ), 8 hidrauličnih dizalica[37] i  trocilindrični kompresor ( cca 3 000 kg.)  iz Beča. “Ferrum” je dobio pravo da sav taj uvoz mašina teče bescarinski.

Od 1925. godine “vodstvo Ferruma je povereno novom stručnjaku  g. Mavri Donatu.”[38]

Skupština  “Ferruma”  1925. godine donosi odluku o povišenju glavnice  sa 2 na 4 miliona dinara, u 80 000 komada deonica. Pre realizacije nove glavnice, 10.04. 1925. godine, akcionari sa najviše deonica su bili: Antun Bešlić sa 5 000, Artur Manč sa 8 000,  Zlatko  Pukler sa  8 000 (sva trojica su inače bili i funkcioneri i akcionari PHŠ iz Zagreba), Dušan Manojlović sa 1 369, Stipan Vaci sa 1 200, Dragutin Štajner sa 2 500 i  Mavro Donat sa 1 093[39]. U toj godini “Ferrumu” je prvi put otkazan ugovor sa Ministarstvom saobraćaja i ostali su bez posla, odnosno radili samo 6 meseci. To je trajalo sve do kraja 1925. godine, kada je ugovor obnovljen, ali samo za popravku teretnih vagona, a izostali su putnički vagoni i lokomotive, koji su  se popravljali do tada. Velike teškoće stvarale su i kamate na uzete kredite  i neneplaćeni računi od Ministarstva saobraćaja. To rezultira iskazanim gubitcima od 1 706 823 dinara , za 1924. i 1925. godinu.[40]

“Prirodna je stvar da je manja uposlenost  Feruma  nepovoljno delovala i na prosperitet seetrinskih poduzeća, Livnice Feruma, Adisa i Hrasta, koje nam  liferuju  razni  materijal  i delove  potrebne  pri opravci  vagona”[41], stoji u izveštaju za 1925. godinu. U narednoj, 1926. godini, najviše deonica imali su: Antun Bešlić – 4 820, Nikola Mandić – 2 200, Đuro Pfefer – 2 100, Dragan Gerbl – 3 100, Bogdan Dimitrijević – 2 116, Antun Perković – 3 000, Dragan  Mrljak – 3 000[42], inž. Mavro Donat – 2 193 i Aladar Farkaš – 2 200 komada.

Za 1926. poslovnu godinu je zabeležen  dobitak od 665 371 dinara. Firma je uspela da smanji svoja potraživanja od dužnika sa 22 011 855 na 13 381 819 dinara. Te godine su preuređivane radionice, a jedna nova je i sazidana, nabavljena je nova oprema za  popravke putničkih vagona i lokomotiva. Na tržištu vrednosnih papira “Ferrum” je prodavao akcije “Severa”, a kupova obveznice ratne štete, koje su im bile potrebne za  kaucije prilikom državnih licitacija.

“Ferrum” je u tom periodu izgradio i svoju “radničku koloniju” od 8 zgrada za stanove radnika, pored Majšanskog puta. Zamljište je bilo površine od 1  k.j. 1140 kv hvati,( g. uložak 13918, k.č. 9637,9638). Postojalo je 8 zgrada od 4 samostalna stana – soba, kuhinja, komora i 2  zgrade  od po 2 stana – 2 sobe i predsoblja. Gradsko komisija  je 1927. godine izvršila procenu vrednosti tog komleksa, pošto je “Ferrum” imao ponudu da ga proda Ministarstvu saobraćaja, i utvrdilo da mu je ukupna cena 2 214 770 dinara.[43]

“Ferrum” je planirao i izgradnju luksuznijih objekata. Od grada je kupio placeve u Manojlovićevoj ulici. To su zapravo bila 3 placa, koje  “Ferrum” kupio  od gradskih vlasti na dražbi 1923. godine, sa obavezom  da tamo u roku 2 godine izgradi jednospratne kuće. Pošto tome nije udovoljio placevi su ponovo 1927. godine  ponuđeni na prodaju, a kupci su bili akcionari preduzeća – Dragutin Štajner, Mavro Donat i lekar dr Danilo  Marković.[44]  Štajner je već ranije imao kuću u Skadarskoj 4, a kupivši ovaj plac, izgradio je i palatu u  Manojlovićevoj ulici br. 3.

Naredne godine donosiće znatno manje uspeha, a mnogo više problema i poteškoća u radu “Ferruma”. Uzroci takvih neprilika  ležali su delimično  u ranije navedenim  okolnostima,  pomanjakanju državnih nabavki i naplate iz tih izvora, a godine ekonomske krize,  koja je kod nas započela 1928, a produbljena talasom  svetske krize 1929-1932, samo će dodatno oslabiti “Ferrum”. Posledica takvih tokova će biti i smanjivanje osnovnog kapitala društva, na vanrednoj skupštini 30.03. 1932. godine, kada je sa 4 miliona smanjen na 2 miliona dinara. Dugovanja PHŠ su te 1932. godine iznosila  3 438 189 dinara. U izveštaju Ministarstvu Industrije i trgovine, 31. 07.1932. godine se kaže: “Nezampaćena kriza koja je zahvatila našu privredu, nije ni nas poštedela. Usled nemanja poručbina prvo smo morali obustaviti naš rad na dogledno vreme, da ga zatim sasvim potpuno obustavimo”.[45] Stalni problemi oko  naplate potrživanja, koji ih onemogučavaju da regulišu svoje  obaveze, velike sume koje treba da uplate za državni porez i gradske prireze,  naterali su “Ferrum” da u 1932. godini proda svoj najmoderniji uređaj  za  proizvodnju šrafova smederevskom “Sartidu d.d.”.

Skupština društva 11.11.1939. godine proglasila je likvidaciju i izabrala likvidacioni odbor (koja nije okončana do 1946. godine). Članovi tog odbora su bili: dr Milan Matić advokat  iz  Novog Sada, koji je raspolagao sa 6 600 komada deonica, dr Akacije Donat, advokat  iz Subotice, po narodnosti Jevrej, koji je imao  6 600 deonica, Dejan Gavanski, ekonom iz Srbobrana, sa  3 476 deonice,  inž. Mavro Donat [46](Jevrej po nacionalnosti)  sa 2 741 deonicom, Gavanski Aleksandar, advokat iz Subotice, Ajzler Žiga[47], preduzimač iz Subotice, Jevrej ,sa 2 500 deonica i Žiga Fogel[48], industrijalac iz Subotice, Jevrej, sa  4 400 deonica od ukupno 40 000, na koliko je bio podeljen osnovni kapital.[49]

U parnici koju su poveli  1939. godine da  bi  namirili  dugovanja od strane Državnih železnica i Državnog  erara, uspeli  su da dobiju preko 2 miliona dinara i time izravnaju dugove prema “Prvoj Hrvatskoj Štedionici”. U isto vreme počeli su i sa rasprodajom mašine i ostalih pokretnih  stvari da bi od te sume plaćali sitnije  dugove.[50]

Pre izbijanja rata “preduzeće je u potpunosti demontirano idelom preneto u Slavonski Brod a delom u Smederevo”.[51]

Na poslednjoj sednici akcionara, “…u  prvoj  godini  okupacije”[52] ovog društva akcije su bile deponovane i to: “… 22  500  komada na ime Žige Fogela, 8 000 na ime Jovana Štajnera, 3 000 na ime dr Dušana Manojlovića, 2 000 na ime Mavra Donata.”[53]

U 1945. godini  sva preduzeća grupe “Ferrum” stavljena su pod sekvestar, da bi zatim, do 1948. bila i nacionalizavana.

Preduzeće  “Agraria” koje se bavilo preradom  voća, koristilo  je “Ferrumove” prostorije nakon rata.

Kao i neka druga subotička preduzeća i ovaj metalski koncern je u 1924.godini osnovao i svoje sportsko društvo – “Sportski klub Ferrum”, koji  je okupljao zaposlene  radnike  i  nameštenike  firme. Na  mesto predsednika  je izabran Dušan Manojlović.[54]

 

“ADIS A.D.”

XXIV 209 929

Firma nastaje kao deo grupacije  “Ferruma”, kada se postojeći pogon pretvara u   posebno akcionarsko društvo. U obrazloženju “Ferruma” stoji: “Kako je “Ferrum” u posledenje dve godine okupiran jedino opravkom željeznih vagona, tako da je nemoguće da ostane više zajedno više poslova, to su akcionari ovoga društva odvojili ovo odeljenje od “Ferruma” i  osnovali samostalno akcionarsko društvo.”[55] Za upisivanje deonica novog preduzeća  obezbeđeno je pravo samo do tadašnjim akcionarima “Ferruma”. Osnivačka skupština  je održana 16.12.1923. godine, u kancelaarijskim  prostorijama  “Ferruma” na Majšanskom putu. Akcionari-osnivači su bili sledeći: dr Jene Večei[56] sa 60 komada deonica, dr Samu Bošan sa 83,  Stipan Vaci (VÄczi IstvÄn) sa 120, Aladar Farkaš sa 100, Cvetko Manojlović sa 20, Miloš Gavanski sa 10, Sima Krunić sa 7, Dragutin Štajner sa 2 000 lično i u svosjstvu zastupnika “Ferruma” sa 5 067 komada deonica.Osnivački kapital je  iznosio  200 000 dinara, podeljen u 8 000 deonica. To je bio relativno mali kapital, no zbog povezanosti sa “Ferrumom”, i nova firma će moći da krene u rad i da već u 1924. godini razgrana poslovanje, otvaranjem filijala u Beogradu i Zagrebu.[57]

“Adis a.d.” se prvenstveno bavio izradom sastavnih delova za vagone i lokomotive a  manje izradom mašinskih instalacija za rudokope i izradom i opravkom poljoprivrednih mašina, što je sve  stajalo u opisu cilja poslovanja firme. Glavni naručioc će biti  “Ferrum d.d.”, mada će teškoće  u radu “Ferruma”  naterati  “Adis d.d.” da pokušava da nadoknadi te gubitke  i radom za druge,  mahom sitnije naručioce. Dragutin Štajner  je obavljao funkciju generalnog direktora, a poslovni   direktor je bio Dušan Manojlović. Pogon preduzeća se nalazio pored “Ferruma”, (Majšanski put do Tvorničke ulice) koji  je i prodao zemljište (koje je grad ustupio “Ferrumu”) i  mašine  novoj  firmi.

“Adis a.d.” će tokom 1924. godine  obavljati  instaliranje mašinskog pogona. Veći broj  kompletnih  mašina i delova,  te sirovina, nabavljan  je  iz  inostranstva. Uvežen  je čelik  iz  Beča, za pravljenje alata, običan i crni lim iz Praga i Beča, koji je služio za popravke krovova vagona, šamot  iz Budimpešte, koji su ugradili u posebnu peć za livenje.[58] Industrijski kolosek je dolazio i do radionica “Adisa”. Radila je  sa mašinama  na električni pogon, ukupno 15, instalirane snage od 215 KS. Posedovali su i specijalne mašine za izradu šarafa, čije montiranje i puštanje u rad biva dovršeno tek krajem 1925. godine. Maksimalni kapacitet je  bio 60 vagona  robe – godišnje, a broj zaposlenih do 120.[59] Pored delova za železničke vagone, imali su u programu  proizvodnje  i poljoprivredne alate i mašine: krunjače, preše i muljala za grožđe, sijačice, plugove i drljače.[60]

U  godinama od 1924. do 1928. preduzeće će iskazivati gubitke u godišnjim bilansima. Tako u izveštaju za poslovnu 1925. godinu navodi: “Slavna Glavna Skupštino! Izvešćujemo da prošlogodišnje poslovanje društva nije ispunilo  naša očekivanja. Montaža strojeva za fabrikaciju šarafa dovršena  je  tek septembra 1925. Privatnih naručbi usled opšte stagnacije bilo je malo i uz slabu zaradu. Glavni poslodavac društva Ferum d.d. zaposlio je naše društvo tek kroz 1/2 godine.”[61]

U 1927. godini sklopili su ugovor sa Direkcijom državnih železnica u Subotici o ispruci  delova za vagone. Tako su za nju izradili kvačila glavnih kola, mazalice, odbojničke korpe i  druge sitnije delove. Vrednost isporučene robe iznosila 285 330 dinara.[62] Isporučili su i 50 000 “šrafova za podvezice”, što  im je donelo 92 707 dinara te navrtke za 23 885 dinara.

Kasnije zaposlenost nije prelazila 25% maksimalnih godišnjih kapaciteta. Veliki gubitci, nastali do tada nateraće  glavnu skupštinu da 11.04.1929. godine odluči da se ide na  likvidaciju,  pošto  je odbačen predlog da se oni saniraju fuzijom sa matičnom  firmom.[63] Tom prilikom je navedeno: “Poštovana Skupštino! S obzirom na tu okolnost, da naše preduzeće, usled  loših  gospodarskih  prilika nije  toliko uposleno, da bi se moglo samostalno  izdržavati, dalje pošto se ni Ferum d.d. ne nalazi više u tom sanju, da i u buduće finansira  naše poduzeće , predlažemo da Skupština izglasa likvidaciju.”

Članovi likvidacionog odbora su bili: dr Milan Matić, advokat iz Novog Sada, sa 1 546 akcija, Dejan Gavanski, ekonom iz Srbobrana sa 569 akcija, dr Akacije Donat, inženjer iz Subotice, Jevrej, sa 1 546 akcija, Mavro Donat, inženjer iz Subotice,  sa 550  akcija, Aleksandar Gavanski, advokat iz Subotice, sa 550 akcija, Žiga Ajzler, preduzimač, Jevrej, iz Subotice, sa 500 akcija i Žiga Fogel, industrijalac iz Subotice, po narodnosti Jevrej, sa 550  akcija, kako je to  navedeno u spisku prosleđenom Kraljevskoj Banskoj upravi u Novom Sadu.[64] Likvidacija nije okončana do 1941. godine.

  “LIVNICA FERRUM A.D.”

Osnovana je 21.01.1923. godine sa glavnicom od 100 000 dinara, 4 000 komada akcija vrednosti od 25 dinara. Puni naziv pri registraciji 5.03.1923. godine  glasio je – “Livnica Ferrum za zvono, metal, meko i  sivo gvožđe i čelik,akcionarsko društvo”. Akcionari osnivači su dotadašnji akcionari “Ferruma”, pošto su samo oni dobili pravo da učestvuju  u kupovini deonica nove firme, koja i nastaje odvajanjem “Ferrumovog” pogona livnice. Kupoprodaja zemljišta, objekata i postrojenja, za novu livnicu, je obavljena za samo 50 000 dinara. Deoničari osnivači su bili: Bogdan Dimitrijević, sa  210 komada akcija, Aladar Farkaš sa 100, Dušan Manojlović sa 150, Miloš Gavanski sa 66, Oskar Nojman sa 32, dr Samuilo Bošan sa 66, Bogdan Svirčević sa 8, Cvetko Manojlović sa 20, Sima Krunić sa 12, Aleksandar Rajčić sa 50, Iso  Bogdanović sa 60,  Antun Bešlić sa 600, Nikola Mandić sa 10 i Dragutin Štajner sa  1 659  komada akcija. On je obavljao  i funkciju  generalnog direktora.

I “Livnica” radi u Majšanskim vinogradima (Livnička ulica 16),  a na prostoru fabrike postoji železnički kolosek, dizalice, pokretne klupe sa mehaničkim pogonom za dopremu sirovina. Radi sa električnim mašinama, 6 elektromotora, od 128 KS ukupno. Sirovo  gvožđe i hematit nabavlja iz Austrije i Čehoslovačke, isto kao i koks, a ugalj  iz zemlje.[65]

“Glavna  zgrada tvornice se sastoji od tri odeljenja i dugačka je 70, a  široka 30 metara. Ovde se nalazi livnica gvožđa, čelika i temperiranje. Sav rad u tvornici obavlja se strojevima, t.j. davanje oblika, čišćenje  saliva, priugotovljenje peska  itd.” U programuproizvodnje   se nalaze: poljoprivredni alati, delovi za mlinove, preše za vino,  delovi za lokomotive, kočnice, papuče, ploče za štednjake, grobni križevi, crkvena zvona.[66] U 1923. godini ima iskazan kapacitet od 34 vagona liva, što  se kasnije penje do 80 vagona.  Maksimalno  je  zapošljavala do 150 radnika. Proizvodila je uglavnom za potrebe “Ferruma”, snabdevajući ga delovima za lokomotive i vagone, ali je izrađivala i crkvena zvona[67], te rešetke, kočione papuče, ploče za štednjake i drugo.

U 1924. godini glavnica je podignuta na 500 000 dinara, 20 000 akcija po 25 dinara, kako se to vidi iz dela teksta Osnovnih pravila:

“Glavnica društva, deonice, deoničari:

Osnovna glavnica društva je 500 000 dinara, koja je  podeljena u 20 000 komada akcija sa nominalnom vrednošću po komadu 25 dinara. Osnovna glavnica je potpuno uplaćena.

Deonice iamju tekući broj od 1-20 000, glase na donosioca i izdaju se 1, 5, 10, 25  komada zajedno.

Svakom deoničaru  pripada srazmeran deo društvenog imanja.”[68]

Najkrupniji deoničar juna 1925. godine je Antun Bešlić sa 10 000, od 17 870 položenih deonica, a juna naredne godine to je opet on, sada sa nešto manje akcijskog kapitala u svojim rukama –  9 950, pored  inž. MavreDonata sa 5 300 deonica. Ukupno je tada bilo 17 500  položenih deonica. U 1933. godini je najveći akcionar Dragutin Štajner,  sa 7 450 akcija.

U poslovnoj 1923. godini su imali iskazan dobitak od 31 648 dinara, ali se u narednim godinama javljaju gubitci, koji še se u 1928. godini popeti na 894 334. dinara. Vrlo veliki je bio i dug  “Ferruma”, koji u 1927. godini iznosi čak 3 072 759 dinara. Razlozi za takav  slab  poslovni uspeh livnice leže pre svega u maloj uposlenosti, odnosno realizacije poslova. Nije bilo ugovora matične firme  za popravku vagona, nije bilo posla ni za livnicu. Tako su u 1925. godini radili samo 1/2 godine, a u 1926. imaju  problema sa novim uređajima za livenje čelika koje tada instaliraju, a u 1927. godini rade sa samo 25%  kapaciteta.

“Opća  vladajuća stagnacija i nezaposlenost osetila se i kod našeg društva jer  su poručbine izostajale” rezime je stanja, iznet na  skupštini firme 1926. godine. To je dovelo do proglašenja likvidacije, na redovnoj  godišnjoj skupštini 11. 4.1929. godine, sa sledećim obrazloženjem: “S obzirom na tu okolnost  da  naše  poduzeće usled loših  gospodarskih  prilika nije toliko uposleno, da bi se moglosamostalno izdržavati, dalje pošto se ni Ferum d.d. ne nalazi više  u tom stanju da i ubuduće  finansira naše  poduzeće,  koje jedva  može zaslužiti toliko da bi moglo pokriti svoju režiju i to samo  uz  pomoć Feruma d.d., predlažemo likvidaciju.”[69]

U 1929. godini se prodavala društvena imovina da bi se podmirio veliki dug “Ferrumu”.

Likvidacija nije okončana do početka rata.

                  “SEVER D.D.”

F 86 220 osnivaci
popis osnivača Sever d.d.

Poziv na ubeležavanje deonica za deoničko društvo “Sever” je objavio “Ferrum d.d.” 8. 02.1923. godine. Osnovni kapital je trebao da iznosi 1 milion dinara, te je 10 000 deonica imalo nominalnu vrednost od 100 dinara, ali je emisioni kurs bio nešto viši – 115, da bi se razlika upotrebila  za  troškove osnivanja. Pravo beleženja polovine od ukupnog broja deonica je namenjeno za akcionare “Ferruma” i to tako da oni na svakih 8 deonica  “Ferruma d.d.”  mogu ubeležiti po 1 deonicu novog društva. Druga polovina,  preostalih  5 000 deonica  je  prepuštena ostalim zainteresovanim ulagačima.

Na  osnivačkoj skupštini su bili prisutni, kako  se  to  vidi iz tada vođenog zapisnika: “Dr. Vladilav Manojlović sa  111  kom. akcija, Dragutin Koloman Steiner sa 2 000 kom., isti i kao  zastupnik “Ferrum d.d.” sa 4 217 kom., Bogdan Dimitrijević sa 264,  Cvetko Manojlović sa 25, Miloš Gavanski sa 8, Pavle Ungar sa 100, Dušan Manojlvoić sa 200, Šandor Rajčić sa 62, Aladar Farkaš sa 125, Stipan Vaci  sa 150, Simo Krunić sa 9, Ernest Ûrge sa 1500, dr Jene Večei sa 75, Oskar Neumann sa 40 i dr Samuilo Bašan sa 60 komada  akcija.”  Deonice  su  uplaćene (novac se nalazio kod “Prve Hrvatske Štedionice”), i suma od 1 115 000 dinara obezbeđena je kao početni kapital.

Rad je  otpočeo u prostorijama “Ferruma”,  no  “Sever” već u 1923. godini kupuje zemljište od 2 000 kv.m., i počinje  opremanje novih fabričkih prostorija. Kupljeno je zemljište (gruntovni ul. br.28 559, k.č. 7510/3, 7510/4, 7511)  na Daničićevom putu ( Palićki) br 111 , kasniji br.8, za sumu od 103 000 dinara. U  januaru 1924. godine je izvršeno preseljvanje i otpočeo rad na novoj lokaciji, na uglu Palićkog puta i tada bezimenog sokačeta (kasnija Gavrlivovićeva ulica).

Glavni deo proizvodnje činili su elektromotori i generatori, transformatori, strujomeri, razvodne ploče i svi neophodni  sitniji delovi za opremanje električnih postrojenja, telefonskih i telegrafskih postaja, industrijskih elektro mašina. Sve to je projektovano i izrađivano prema propisima Saveza nemačkih elektrotehničara (V.D.E.) i davana je garancija od godinu dana. Elektrifikacija, posebno upotreba električne energije u domaćoj industriji omogućavaće ovoj subotičkoj firmi da konkuriše inostranim preduzećima, kvalitetom ali i cenom. Promet je već u 1924. godini dostigao 1 205 400 dinara za gotovinu i 335 894 dinara u kreditima.”Naša  tvornica izrađuje  svakovrsne električne motore, dinamoe, transformatore i ostale pripadajuće sprave za iste, te je već do sada pokazala lepe rezultate, osobito mnogo motora je prodala  po Srbiji i u okolini Niša” kaže se u izveštaju Upravnog odbora od 1.03.1925. godine. Broj radnika se kretao od 18 u 1925. do 41 u 1940. godini.

Fabrika je pogon obezbeđivala putem vlastitog  električnog  generatora. Raspolagala je sa 12 alatnih  mašina. Postojali su sledeći pogoni: mašinska radionica, montažna, namotavačka, kovačka, stolarska, livnica i farbarnica.

Godine 1928. je zabeležen veliki gubitak od 421 027  dinara. To je  bila  posledica  nanaplaćenih računa, smanjenja potražnje  i nagoveštaja velike ekonomske krize. Kao posledica  toga u 1929. godini je predložena likvidacija, no ona je sprečena i preduzeće će nastaviti sa radom do 1941. godine. Ono se uspešno borilo protiv svih  ekonomskih teškoća, nedostatka jeftinih kredita, uvoza stranih proizvoda uz male carine, nemogućnosti snabdevanja kvalitetnim sirovinama, na primer iz Nemačke, posle raskida trgovinskog ugovora dve zemlje u 1933. godini. Period ekonomske krize je prebrođen otpuštanjem jednog  broja  radnika, skraćivanjem  radnog vremena, angažovanjem rezervnog i penzionog fonda u svrhe obrtnog kapitala, a državni organi su od 1931. godine omogućili bescarinski uvoz sirovina koje  se ne izrađuju u zemlji.

O  proizvodnji 1939. godine saznajemo da je “Sever d.d.”  sklopio ugovor sa Generalnom Direkcijom železnica o isporuci zupčanika za lokomotive. Isporuka je kasnila 3 meseca zbog nedostatka  sirovina  i zbog vojne vežbe na koju su pozvani  stručni  radnici.[70] Akcije firme plasirane su u tom periodu i na bečku berzu.

Radiće i tokom ratnog perioda pod imenom “Szever, villomosgepgyár r.t.”. Proglašeno je za ratno preduzeće (Hadiüzem) i svoje proizvode isporuičivalo za potrebe vojske.  Na skupštini akcionara 21.2.1942. godine akcije su položili: Lajčo Lendvaj (Lendvay) – 1 000 komada, Fabian Bata (Batta) – 500, Mirko Segedi (Szegedi Imre) – 500, Ladislav Ulrajh (Ulreich) – 500, Sima Krunić – 500,  Arpad Kovač – 500, Aranka i Ernest Irge – 4 585,  što je uz još  nekoliko sitnijih akcionara činilo 9 285 komada deonica (od ukupno 10 000). U 1944. godini ogromna većina akcija, 9 200 nalazila se u vlasništvu Katarine Irge koja je od kraja 1944. godine bila i predsednica Upravnog odbora i Aranke Irge.[71] Radeći i u ratnom periodu fabrika je proizvela i isporučila ukupno 492 električna motora.

Ruska vojska  je krajem 1944. godine odnele neke mašine iz fabrike, ali će ona nastaviti da radi.

Razvijajući poslovnu saradnju i sa velikim stranim korporacijama, kao Simensom, Krupom i Filipsom, a plasirajući robu  na čitavom domaćem tržištu, ali i inostranstvu, poznat je čak izvoz i u SAD, “Sever” je bio najsigurnija karika u lancu grupacije “Ferruma”.

Direktor preduzeća je od 1925. godine bio jedan od akcionara -osnivača, Ernest Irge.[72]

Konfiskacija  je  obavljena  12.1.1946.  godine  odlukom  Sreskog Narodnog suda – Vp. 1725/1945.[73] a potvrđena odlukom Okružnog narodnog suda K 277/1946. Tom presudom osuđena je i Katarina Irge.

PRILOG

Br. 5 Na traženje Centrale industrijskih korporacija od septembra 1935. godine subotičko Udruženje industrijalaca dostavlja sledeći spisak sa članovima uprava njihovih članova iz Subotice. AV, F:138. 65. XXVI 3294/1935.

 

Deonička društva:

 

“Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d.”

 

članovi uprave:                        Torsten Erikson

dr Milan Stojadinović

ing. Momčilo Petrović

ing. sebastaian Tham

dr Aleksandar Magarašević

članovi nadzornog odbora:     Dušan Manojlović

Karlo Hedin

ing. Vasilije Veljković
direktor:                                  ing. Zvonimir Stilinović

 

 

“Ferrum d.d. fabrika vagona i lokomotiva”

 

članovi uprave:                        Dušan Manojlović

ing. Donat Mavro

Dragutin Steiner

Sigmund Fogel

dr Mavro Horvat

članovi nadzornog odbora:     Isa Ludajić

Bartul Karšai

Jovan Steiner
rukovaoc preduzeća:               Upravni odbor

 

“Zephir d.d. tvornica peći”

 

članovi uprave:                        Dušan Manojlović

Dušan Stojković

dr Miloš Pavlović

Aleksandar Rosenfeld

Martin Rosenfeld

Ljudevit Lanji

Ladislav Lazar

članovi nadzornog odbora:     Baltazar Kovačić

Ljudevit Beck

Bela Goldner

Hauer Majer
direktor:                                  Martin Rosenfeld

 

“Sever tvornica električnih strojeva d.d.”

 

članovi uprave:                        Dušan Manojlović

Ernest Ürge

Vladislav Ulreich

Jovan Engler

ing. Dimitrije Paču

članovi nadzornog odbora:     Sima Krunić

Bela Schmidt

Jene Šebešćen
direktor:                                  Ernest Ürge

 

[1]Dragutin Štajner (Steiner Kolomán) je rođen  u (Bačkom) Petrovcu 1877. godine, u jevrejskoj porodici, od oca Leopolda. U Suboticu se naseljava 1.11.1918. godine. Dragutinova supruga je bila Vajs (Weiss ) Gizela, sa kojom je imao sina Jovana koji je stradao za vreme II  sv. rata i kćerku  Marija, rođenu 1905. u Petrovcu. Supruga Gizela i kćeka Marija preživele  su rat. Obe su se, 1949. godine, odrekle jugoslovenskog državljanstva i iselile u Izrael. IAS, F:68. XV 1763/1950.

[2].IAS, F:47.XXIV 103/1921. Molba za smanjenje poreza.

[3] Firma je bila opterećena velikim sumama za gradski  prirez. Za 1921. godinu suma opštinskog  vanrednog prireza je iznosila 238 000 dina. ( IAS, F:47. XXIV, 103/1921 ) Za 1923. godinu već – 473  660, za  1924. – 458 228 i za 1925. – 458 228 dinara. Molba za njegov otpis nije usvojena,

“uzevši  u obzir  teške finansijske prilike grada”. IAS,F:47.XXIV,170/1924.

[4]Dokument je datiran  10.3.1920. IAS,  F:47. XIX 80-77/919.

[5]U 1921. godini Ministarstvu unutrašnjih dela je prijavio  štetu od 161 450 k. na imanju u Pivnicama, nastalu tokom prevrata 1918. IAS, F:47.X 31/1921

[6]IAS,F:47. 1428.80-231.

[7]IAS,F:86.39.

[8]isto

[9]isto

[10]isto.Jevreji su bili Štajnerovi, Litman, Bošan, Simon, Vaci, Farkaš?

[11]IAS,F:128.4/II,1930. “Direkcija državnih železnica” u Subotici je imala  radionicu  za  popravak  lokomotiva  i vagona koja je 1931. godine zapošljavala 364 radnika i popravila 21  lokomotivu  i 106 vagona. Ta radionica je bila u sklopu  mašinskog  odeljenja “Generalne direkcije državnih željeznica”. Preseljena je iz Subotice 1938. godine u Kraljevo. Vidi: Gradske

[12]IAS,F:47.XXIV,170/1924.

[13]IAS,F:43.123

[14]Antun Bešlić je bio direktor filijale “Hrvatske štedionice” iz Zagreba. Obavljao je i dužnosti predsednika subotičkog “Udruženja trgovaca i ndustrijalaca” i “Veslačkog kluba”. Službeno je odselio u Zagreb 1926.  godine. “Pomenuta društva kao i prijatelji g. Bešlića ceneći  njegov  rad i ulogu koju  je u sibotičkom društvu igrao…” priredila su tom prilikom oproštajno veče sa večerom. IAS,F:235.23.185/1926

[15]Dušan Manojlović (1883- 6.IV 1941), iz stare i  poznate  subotičke srpske porodice. Otac mu je bio Stevan, veliki beležnik, a majka Saveta Bekvalac. Školovao su u Subotici, gde je završio gimnaziju, i u Klužu i Požunu, gde je diplomirao prava. Supruga mu je od 1908. godine

bila Anastazija Dimitrijević, kćerka  gradskog  senatora Bogdana Dimitrijevića, kumovi su im bili Dušan Radić i Vitomir Ludajić. Od 1918. obavljao je nekoliko  javnih funkcija. Prvo  je bio izabran  za glavnog gradskog blagajnika ( od 20.11.1918. do 10.3.1920.) kada  je imenovan  na položaja Velikog kapetana, koji će zauzimati  do 31.7.1921.  Zauzimaće zatim funkcije direktora  U “Ferrumu” odnosno “Adisu”, do 1927, kada biva imenovan za Velikog župana. ( U Rešenju  MUD  o imenovanju  stoji  “bivši Veliki kapetan  i industrijalac” IAS, F:47. Gr. 753/1927). Odlikovan domaćim ali i grčkim odlikovanjim (grčki orden – “Feniks”). U 1931. godini je  bolovao  od izliva krvi u mozak. Bio je i predsednik niza društvenih organizacija: “Udruženja Trgovaca i industrijalaca”,  “Subotičkog društva  za  mačevanje”, “Srpske čitaonice”, kao I masonske lože ( pred rat, 1940. godine, kada boravi u Beogradu, javlja se kao član lože  “Sloga, rad i postojanstvo”. vidi:Nenezić, nav.delo, st. 568.) Stradao  u  bombardovanju  6.IV 1941.

[16]IAS,F:86.39.

[17]Mijo Mirković, Ekonomska historija Jugoslavije, Zagreb, 1958, st.340. Pre stvaranja novog jedinstvenog jugosovenskog novca, u 1918, 1919, pa i 1920, ubačene su milionske sume austrijskih krunskih  novčanica.  Za upotrebu na domaćem tržištu, naophodno  je  bilo  da  dobiju  pečat  i propisane markice. Zamena je izvršena  u 1920. godini i to u odnosu  1  novi dinar za 4 krune, ” dok je odnos u slobodnom  prometu i po  kupovnom paritetu dinara i krune bio kao 1:3.”

[18]. Cvetko Manojlović (Subotica 1869-1940) od oca Đure i majke Radnić Milinke. Zauzimao je  od  1919. do 1935. godine mesto direktora gradske Muzičke škole. (nasledio je na tom  položaju  Ernesta Lanjija). IAS, F:47.8368/1940. Doživeo je 1927. godine nesreću, na glavu mu je  pao crep sa Gradske kuće, od čega mu se narušilo čulo sluha. IAS, F:47. Gr. 916/1927

[19]IAS,F:86.39.

[20]AJ,F:65.2410.1426.

[21]Vladislav Manojlović (Subotica 1869-?), advokat, obavljao je poslove i “kraljevskog javnog beležnika”, kao i čitav niz drugih javnih funkcija. Bio je član i funkcioner u Narodnoj radikalnoj stranci, dugogodišnji predesdnik SPCO u Subotici, banski većnik (1938.), predsdnik Rusko SHS kluba u Subotici, itd.

[22]AJ,F:65.2410.1426.

[23]Jedan  od  najvećih  akcionara  u čitavom periodu postojanja grupacije “Ferum”, bio je njen osnivač Dragutin Štajner. Njegovo učešće 1922. godine iznosi 8 240, od 20 000 deonica a 1923. godine 15 788 od 40 000.O njemu “Opšte kreditna banka”, 1924. godine,daje i ovakav izveštaj. “Kao glavni ravnatelj istih preduzeća ima lijep godišnji prihod. U ovoj struci je prije bio poznati stručnjak  u ovim krajevima. Inače živi urednim obiteljskim životom. Pored toga trguje I hmeljom i ima pisarnu za to u Novom Sadu.” IAS, F:43.123. U fabrici je bio zaposlen i njegov nećak, Zoltan Frojnd  (Freund) ( rodom iz Bratislave, r. 1898. IAS, F:47. XIX 349/1921 )

[24]Na zemljištu pored Peštanske pruge “Ferrum” je planirao,  a delom i izgradio radničke stanove, namenjene zaposlenom radništvu u njihovim preduzećima.

[25]To  je bila zapravo gradska drvara. Nalazila se u blizini školskih zgrada ( danas je tamo  O.Š. na Majšanskom putu). Na tom mestu “Ferrum”  je  planirao  podizanje  pogona  nove fabrike.

[26]IAS,F:47.XV 404/1923. U predmetu se nalazi i odluka Senata  i izvod iz katastarske knjige.

[27]“Ferrumova” drvara je bila pored železničke  stanice. “Hrast”  se nalazio  i na zamljištu koje  je  grad  ustupio “Ferrumu”. Ono  se protezalo na suprotnoj strani Paralelnog puta, od  početka  Hrastove do Cvijićeve ulice.

[28].AJ,F:65.2410.1426.

[29]“Prva Hrvatska Štedionica” u Zagrebu,  je  važila  za  najveću privatnu banku  u zemlji, sa kapitalom od 136 miliona dinara. Smiljana Đurović, Državna intervencija  u industriji Jugoslavije 1918-1941, Beograd,1989,st.41.

[30]IAS,F:47.XXIV 170/1924

[31]Crni lim, debljina 5-10 mm i profilno gvožđe, je 1927. godine kupovala u Beču od firme “Kontinentale Eisenhadels Gesellschaft”.

[32]IAS,F:47.2.1911/1931.

[33]IAS,F:235.20.641/1924

[34]IAS,F:235.20.520/1924

[35]IAS, F:235.20.326/1924

[36]IAS, F:235.20.216/1924

[37]IAS, F:235.26.645,646,655/1927

[38]Inženjer Mavro Donat je do tada već radio u Slavonskom Brodu, također u radionici za opravku vagona, kao i u Mađarskoj, na sličnim  poslovima, a imao je i deonice u tim preduzećima. IAS,F:43.123.

[39]AJ,F:65.2410.1426.

[40]Problemi  sa državnim plaćanjima su bili u tome što, kako je to opisao i  dr Kosić (nav.delo, st.  285.) “Država, naime, ne plaća svoje račune  u gotovom novcu već u državnim bonovima sa  trogodišnjim  rokom  isplate.” Te  bonove  je  “Ferrum” bio prinuđen  da lombardira.

[41]AJ,F:65.2410.1426.

[42]Dragan (Karlo)  Mrljak  je rođen u Osijeku 1891. godine.Od 1926. godine boravi u Subotici.  Bio  je  upravnik  subotičke  filijale “Prve hrvatske štedionice”. Bio je oženjen  Dragicom Šumanović , sa kojom je mao tri kćerke; Olgu, Micu i Zoricu. IAS,  F:47.IV 2406/1941

[43]IAS, F:47. III 566/1927

[44]IAS,F:47. Gr.1927, 1928, 1929/1927.

[45]AJ,F:65.2410.1426.

[46]Mavro Donat je krajem  marta 1944. bio deportovan. Uspeo je da se vrati nakon rata ali je usled bolesti i iscrpljenosti umro u Subotici 1945. godine.

[47]Žiga  Ajzler (Eisler Zsigmund, Subotica 1886 – Aušvic 1944)), od oca Ajzler Manoa, trgovca iz Subotice i mati Vajs Laure. Supruga mu je bila Janka Paroš ( 1886-1944).  On  od  1926. do 1931. godine rukovodi jednim  sektorom “Hrvatske opšte Kreditne  banke”. U 1921. godini dobio  je stanbenu dozvolu za svoju novosagrađenu vilu na Paliću. Rađena je po planovima arhitekte Vaci Ištvana (Váczy István).

[48] Žiga Fogel je od strane fašističkih vlasti,  s proleća 1944. godine deportovan ali je preživeo taj period i uspeo da se preko Austrije vrati u Suboticu.

[49]AJ,F:65.2410.1426.

[50]I tokom ratnog perioda su  prodali mašina za cca 200 000 penga (oko 2 miliona predratnih dinara.

[51]IAS, F:68. 15691/1955

[52]IAS,F:68. Dosije Nacionalizacije br. 99

[53]isto

[54]IAS, F:47.Gradonačelnik 136/1924. U predmetu se nalaze osnivački akti ovog kluba.

[55]AJ,F:65.2410.1426.

[56]Dr Jene Večei, lekar, zet porodice Štajner

[57]Kancelarija filijale u Beogradu se nalazila na adresi Kosovska 1, a u Zagrebu u Gundulićevoj ulici.

[58]IAS,F:235.21.661/1925

[59]IAS,F:47.2.1911/1931

[60]Aleks.Stanojlović, Milan Damjanović, Industrija Vojvodine, Zagreb, 1924,st.85.

[61]AJ,F:65.2410.1426.

[62]IAS, F:233. 26. 682/1927

[63]isto

[64]AV, F:126.VIII, 35428/1940

[65]“Ferrum” je vršio i otkup  metala  od građana.  U  novinama  su objavljivani oglasi,  da  uz  najbolje cene  on  otkupljuje  stari metal;masing, bakar, kalaj, olovo, antimon i drugo.

[66]Za zemljište koje 1923. godine, od grada Subotice, dobija  “Ferrum d.d.”, livnica je trebala da  izlije po jedno zvono za crkvu  Sv. Terezije i pravoslavnu crkvu. IAS,F:47.  Zapisnik Proširenog Senata, 1923-1924.

[67] Tako je do 1926. godine izradila crkvena zvona za 22 crkvene opštine (Subotica, Sekić, Sanad, Bačka Topola, Prigrevica, itd.). Zamljodilski kalendar za 1926. godinu, Subotica 1925, st. 105.

[68]AJ,F:65.2410.1426

[69]isto

[70]IAS, F:56.12. 661/1939

[71]IAS, F:68. Nac. 374. i dosije fonda F:53.

[72]Ernest Irge (Ûrge) je rođen 1887. godine u mestu Žigar u Čehoslovačkoj. Stradao je 27. 2. 1944. godine?. Mada je u Subotici  bio od 1913. godine, tek tokom 1937. godine  pokreće postupak  za dobijanje jugoslovenskog državljanstva. Supruga mu je bila Irge Katica (r. Kurčak) (Budimpešta 1887 – ?) a ćerka Aranka (Zlata). One će biti  naslednice,  nekretnina ali deonica “Severa”. Obe su pred ulazak Ruske armije i partizanskih snaga, 9.10.1994. godine pobegle u Mađarsku. Katarina se uskoro vratila u Suboticu, a Aranka je po podacima novih vlasti završila u Nemačkoj. IAS, F:86. K 277/1946

[73] U dosijeu fonda F:53, nalazi se  i ta odluka.