Josif Ruf, izvod iz matične knjige rođenih

Josip Ruf je rođen je u Senti 4.3.1895. godine. Po podacima za izdavanje uverenja o državljanstvu bio je visok 180 cm, plave kose i plavih očiju, bez karakterističnih znakova.

Osnivač je jedne od najpoznatijih fabrika bombona i čokolade u predratnoj Jugoslaviji. Na tadašnjem tržištu su se dobro plasirale posebno njegove karamele, a bomboni pod imenom “Negro” su se zadržali u proizvodnji sve do danas.

vlasnik Josip Ruf 1925, 516
Josip Ruf, 1926.

Mavro (Mor) Ruf, Josipov otac, Jevrej, bio je putujući trgovac, prodavao je kožu, duvan i vunu. U Senti, gde se doselio sa porodicom i gde je Josip i rođen, kapital stečen trgovačkim  poslovima, ulože u proizvodnju sirćeta. Mavro vodi preduzeće u Senti sve do svoje smrti 1902. godine, kada ga je na tom položaju nasledila supruga, subotička jevrejka Serena, rođ. Šrajber. Ona se sa decom 1909. godine preseljava u Suboticu, gde će se od 1911. godine baviti trgovinom bambona i artikala od šećera, prodajući i robu, svoga šuraka Julija Brumera[1]

Dozvolu za izradu bombona dobija 1916. godine i tako praktično svojim preduzetničkim  duhom, rođačkim i drugim poslovnim vezama, utire put za svoja dva sina Josipa i Adolfa [2] koji iduće 1917. godine također dobijaju dozvolu za izradu i prodaju artikala od šećera i u tim ratnim vremenima, kada je šećer bio  strogo racioniran a njegova nabavka povezana sa nizom teškoća, kreću sa malom manufakturnom radionicom za izradu bombona. Josip Ruf se sa proizvodnjom bombona upoznao i kod svoga tetka Brumera, sa kojim je odlazio i u Nemačku, da bi bi pratili razvoj tehnologije u ovoj struci. Nakon bratovljeve smrti, kao jedini vlasnik firme “Braća Ruff” u 1922. godini se javlja Josip.

ruf
Unesi http://groblje.josu.rs/sektor-1-red-8-grobno-mesto-2/

[1] Julije Brumer, (Subotica 1870-1944  Aušvic). Roditelji su mu bili Andrija  i Katarin Basler. IAS, F:68, XVI 672/1950. On je osnivač “Prve subotičke tvornice bombona i čokolade”.(od 1904.). vidi: Gašpar Ulmer, Tvornica čokolade i bombona “Braća Ruff” Subotica (1917-1946), 65 godina “Pionira” (1917-1982.) st.60.

[2] Adolf  Ruf je rođen 1890 u Novom Sadu, gde se  tada  nalazila porodica Ruf, a umro  je 9.10.1921. godine u Subotici. Bolovao je od srčane mane zbog koje je bio oslobođen vojne obaveza. Zabeleženo je i da je istupio iz jevrejske i prešao u  rimokatoličku veru. Braća su imala i dve sestre, Margitu ( Senta  1903 – Aušvic 1944) i Rožiku (Ružu) ( 1898 – ?). Margita je bila supruga advokata dr Telč Mirka  (Telsch Imre) IAS, F:57.965/1934. Mirko Telč  je rođen 1891. godine u Somboru, otac Gašpar, mati Berta Grinfeld. On 1952. godine želi da izvadi dozvolu  za proizvodnju “kresnica” prskalica? IAS, F:68, I 1008/1952.

 

IZVOD