O pokrivanju otvorenog kanala u Zászlos ulici (1920)

f 47 1491 179 1920 Kujun19111928