Buckaši? – 1923. (ili ko lomi bagreme?)

Cestarski komesar Ivan Jurić 29.11.1923. izveštava nadređene:

Kod fabrike Zorka i Bajske željezničke pruge ima dve Mehane dise Balovi obdržavaju gdi je uvik Policija izaslana i kadase mladež razilazi 2-3 kom. bagreni mladica polome i … 

47 1501 3417 923 Mehane kod zorke

Zorka