Video prilog produkcije BELAFONS Karolja Kovača, KULTURA SEĆANJA

Screenshot 2019-12-30 09.03.02

Izlaganje istoričara i arhiviste Stevana Mačkovića:

 

Korišćeni materijali u prilogu (sa pptx prezentacije Hartmann Tereza i Subotica u njeno doba):