Subotica 1934, mesta za uzletišta

Subotičanin Ivan Sarić je prvi je čovek sa ovih prostora koji je poleteo i to  još 16. oktobra 1910. godine. Time je otvorena era letenja, ali Subotica će još dugo čekati da dobije – uzletište ili aerodrom.

U 1934. godini gradsko tehničko odeljenje – “Inžinjerski ured” dobilo je zadatak da odredi potencijalna mesta koja mogu da posluže kao – uzletišta. U tom cilju je nastala i ova karta. To je detaljna karta subotičke Opštine koja potiče iz 1929. godine, a na njoj su crvenom olovkom označena 4 mesta za uzletište. 

U analitičkom inventaru kartografske zbirke  http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/analitikus/F-003/F-003_Analiticki%20popis%20kartografske%20zbirke.pdf

pod signaturom F:003.2.2.52 stoji sledeći opis:

signatura naslov mape autor datum i mesto izrade veličina mape jezik
3.2.2.52 Područje grada Subotice sa označenim uzletištima (aerodromima) (“usletilište”) br. Sen. V 559/1934. Gradsko građevinsko odeljenje, inž. Prohaska (Prochazka) XII 1934 (1929)

Subotica

815×865

1:50000

sh.

crveno

komplett copy

1929 SUbotica Selimirtumac

Pod A  to je trkalište “Svinjski jaraš” iza fabrike Zorka, pod B prostor iza (danas tzv. “druge”) kasarne na Palićkom (tada Horgoškom) putu, pod C lokacija “Dušanovac” u Aleksandrovu i pod D naselje “Serez” iza Bolnice.

A svinjski jaras
A – Trkalište Svinjski jaraš
B kasarna
B –  kasarna
C Aleksandrovo
C – Dušanovac
Serez
D – Serez

Nešto kasnije, u 1936. godini,  “Mesni Odbor aero kluba Naša Klrila” obraća se gradskim vlastima sa molbom da se odredi mesto za aerodrom. (IAS; F:47. III 1965/1936) Gradskom odlukom je za tu namenu je zaista i dobijeno zemljište od 50 lanac na južnom delu grada, između čantavirskog i žedničkog puta.