O stanju puteva u Subotici 1921. godine

Naselje Subotica, kako se nalazi udaljeno od prirodnih vodnih tokova, u ravnici,  nastalo je i raslo na ukrštanju važnih suvozemnih putnih komunikacija. Putevi su bili vrlo važni i u kasnijim periodima, no njihova izgradnja i održavanje nikada nisu bili na odgovarajućem nivou.

Kaysser 747 Koreni str 127-II
Kayserova karta 1747.
1805 Subotica Bauer
1805. Bauerova karta

1923 Subotica sa teritorijem A2

mreya puteva

1921 Subotica__3-2-1-17__398x478
1921.

Putevi za vreme rata 1914.-1918. nisu bili održavani i njihovo stanje se znatno pogoršalo.

Po naređenju gradonačelnika, glavni gradski inženjer Kosta Petrović, sastavio je jednu statistiku sa iskazom o stanju puteva. Između ostalog navodi. Od svega 26 puteva, najznačajni su za državu: Topolski, Bajmački, Halaški, Segedinski, Bajski.

26 puteva najynacajni su

Na teritoriji slob. kr. grada Subotice imade:

–  62, 977 kilometara izgrađenih makadamom

–  11, 900 kilometra izgrađenih ciglom

– 243, 795 kilometara neizgrađenih cesta

  dakle ukupno 318, 672 kilometara puteva

Ing Petrović daje i predlog  da se u nerdnih 5 godina 75 km zidanih cesta obnovi a da se segedinski put dovrši kao i da se bajmočki put izgradi do granice.

47 1492 342 1921

Zanimljiv je Iskáz od kocke kameniti kolski putova (IAS, F:47.1493.613/1921) (pored dužine istknuta je i njihova širina!):

u kome stoji da takvih ima 1115 metara, površine  3495 m²

47 1493 613 921

Zbog toga je komunikacija sa okolnim naseljima i salašima, pogotovo u jesen i zimu, bila izuzetno otežana. Stanje puteva se menjalo vrlo sporo i teško i u narednom periodu.

1928. podrucje