Šta sve saznajemo povodom saslušavanja vojnika Bajram Fejzula, 1923.

pesak sa cantavir

Kasarna Konjicka
Konjička kasarna (karta 1928.)

U kasarni  3. konjičkog puka, Kraljica Marija Rumunska, služio je i Albanac, vojnik pod imenom Bajram Fejzula (Vučitrn, selo Šalce  https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B5?, 1901. – ? ).  pesak sa

 

Ispostavilo se da su vojnici septembra 1923. napravili štetu Inžinjerskom uredu, odnevši veću količinu peska i šljunka sa Čantavirskog puta, koja je bila lagerovana radi nasipanja makadamske ceste.  Ispostavilo se da su materijal od 3 kubična metra vojnici odneli u avliju kasarne. U početku se nadređeni oštro brane da oni nisu učinili inkriminisano delo – odnošenja materijala, pogotovo sa relativno udaljene lokacije, jer su istog imali i na Palićkom putu!.

Cantavirski put
Čantavirski put (karta 1928.)

moguce el komadante nismo mi majke mi

Na kraju je ipak  obavljeno saslušanje nekoliko vojnika koji su učestvovali u odnošenju peska.F 47 1501 3380 1923 vojnic krali sljunak

Ispostavilo se da je pesak bio potreban radi:

  1. za ribanje gvozdenih delova na jahaćem priboru…
  2. …potpisati smatra to za sitnu i beznačajnu stvar… 

                         …nadam se da se ovakav slučaj više neće ponoviti.                                                                                                                    v.d. komandanta Stanković

el komadante nismo mi majke mi

stankovicO vojniku Fejzula Bajramu saznajemo da je bio: nepismen zemljodelac, oženjen, disciplinski kažnjavan sa 5 dana zatvora… Bajram