DRŽAVNA ŽENSKA GRAĐANSKA ŠKOLA (MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNY ISKOLA) – SZABADKA (SUBOTICA) (1875-1944)

Dopunjen tekst iz Vodiča kroz arhivsku građu IAS   http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/vodici/Vodic-kroz-arhivske-fondove-Istorijskog-arhiva-Subotica-XVIII-1.pdf

F.27 DRŽAVNA ŽENSKA GRAĐANSKA ŠKOLA (MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNY ISKOLA) – SZABADKA (SUBOTICA) (1875-1944), 1875-1943[1]

Osnovni podaci o fondu

Količina arhivske građe: knj.68; k.1; 1,40 m

KATA TAUPERT 47 1498 3184 922

Jezik građe: srpski, bunjevački, mađarski

Stepen sređenosti: sređen

Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu1935

beleska

Kategorizacija: /

Osnovne karakteristike sadržaja građe:

Sačuvana arhivska građa sadrži upisnice koje sadrže podatke o učenicima (ime i prezime, datum i mesto rođenja učenica, ime i zanimanje roditelja), o broju razreda i broju učenica u njima, o nastavnim predmetima i uspehom pojedinih učenica, zapisnike nastavničkog veća, zapisnike privatnih ispita i podelu koju su nastavnici dobili po predmetima.

Istorijat stvaraoca fonda:

Škola je osnovana 1875. godine pod nazivom „A szabadkai polgári leányiskola” sa ciljem da se i ženskoj omladini pruži savremenije obrazovanje.[2] Ovo je naročito bilo izraženo na polju kulture a time je postignut cilj da žene budu samostalne i osposobljene za rad, podizanje i vaspitanje novog građanskog naraštaja odnosno građanske omladine. Prvi direktor škole bio je profesor Cobot Ferenc školske 1875/1876. godine. Škola je 1884/1885. godine postala opštinska. Lokacija škole je bila na uglu tadašnje Damjanitz i Wesswlnyi ulica (kasnije poznat ka0 objekat bioskopa Zvezda). 

20 polgari leany iskola 1884__IAS__3-2-1-4
karta 1884.
20 1884__IAS__3-2-1-4
legena na karti 1884.
20 polgari leany iskola 1911__IAS
objekat škole na karti iz 1911.

Na toj lokaciji škola je bila i 1911. godine.

1911__IAS mala

SUDAREVITC ITZA

U školskoj 1918/1919. škola se zvala „Ženska mađarska građanska škola“.

Iz analitičkih opisa arhivske građe u vezi Škole:

F:47 II 116/1919          Molba Mije Mandića da se novopostavljenoj upravnici Građanske škole – Katici Sudarević Taupert, odredi i odgovarajuća plata. Senatska odluka kojom je to i učinjeno. l:8m,s.

 

22 4 1919 imenovana za ravnateljicu

F:47 II 130/1920         Odluka o premeštanju Kate Sudarević Taupert, direktorice građanske škole, u viši platni razred. l:2

F:47. II 45/1922          Molba Kata Taupert Sudarević upraviteljice Muške i Ženske Građanske Škole radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja školskog koncerta u cilju pomaganja siromašnih učenika i pozitivna odluka o tome. L:1

Arhivska građa o Građanskoj školi.

II 116 1919 1919 1908

II 116 1919 1919 1908g

 

II 130 192047 1493 1180 921

Pored ove osnovana je 1919. godine „Mešovita bunjevačko – srpska građanska škola u Subotici“. Umesto prethodne dve, 1920/21. godine škola radi kao mešovita (za mušku i žensku decu) pod nazivom „Državna građanska škola u Subotici“. Godine 1921/1922. na pečatu se nalazi prednji naziv, a rukom pisano se koristi naziv „Državna bunjevačko-srpska mešovita građanska škola“.

Godine 1922/1923. još se piše prednji naziv, a na pečatu se nalazi naziv „Ženska građanska škola u Subotici“, kasnije škola postaje „Državna ženska građanska škola“, a od 1937/1938. školske godine naziv je dopunjen i imenom „Kraljica Marija“. U periodu od 1941-1944. godine naziv škole je „Magyar Királyi Állami Polgári Leányiskola Szabadka”.

leany Fiu Damjanich
1943

 

Škola je ukinuta rešenjem od 20. decembra 1944. godine.[3]

SKOLE GIMnazije Subotica i kupaliste Palic-42

Istorijat fonda:

vilsonova 38

vilsonova 38
Građ. škola, Vilsonova 38 na karti iz 1928.

https://www.google.com/maps/place/Maksima+Gorkog+38,+Subotica+24000/

Screenshot 2019-08-16 10.49.14
objekat škole danas

 

Deo registraturskog materijala ovoga fonda koji se odnosi na period od 1918. godine preuzet je iz zgrade Gimnazije „Moša Pijade“ 1967. godine, a ostali deo je prenet 1988. godine iz zgrade Gimnazije od tadašnje Građevinske srednje škole „18. novembar“.

Stepen sačuvanosti:

Knjige su većim delom sačuvane.

Spisi su fragmentarno sačuvani.

[1] U Vodiču kroz arhivske fondove iz 1970. godine naziv fonda je bio: Ženskagrađanska škola – Subotica (1876-1919).

[2] IASu, F. 2, 7602/polg. 1874.

[3]  IASu, F:166, Komanda mesta Subotice del. Br. 814/1944.

 

 statistika učenika i nastavnik školske 1933/34

škola

 

upisano

 

po narodnosti po vjeri ukupno
m. ž. Jugos. Mađ. Jevr. ostalih pravo. katol. mojs. ostali  
Ženska građanska škola

đaka

 

 

353

 

205

 

93

 

41

 

14

 

59

 

235

 

41

 

18

 

353

                     nastavnika 12 1 12

III 191 940

Yajednica Doma i skoleIII 191 940

2

Pred sam rat, 1940. godine, Ženska građanska škola moli odgovarajući plac, na kome bi se izgradila novi objekat za školu. U predmetu se  opisuje  loše stanje škole koju pohađa oko 400 učenica. Projektom je predviđen objekat od 2142 м², za 400 – 500 učenica.
IAS; F:47. III 191/940
projekat

1928 Zenska projekat