Birsa Ivan, službenik, sokol, kuglaš…maltretiran od kapetana Pešića

Birsa Ivan je  rođen  8.1.1899. u Gorici (IAS, F:47. I 53/1928).  Radio je kao službenik, knjigovođa  u subotičkoj Gradskoj Štedionici. Bio je aktivan kao sokol i kuglač.

Birsa Ivan Sokoli 1939
Birsa Ivan na Sokolskom tablou
KUGLAS IAS-F-180-sokoli-kral-36
Birsa Ivan 1931. na tablou Prvog subotičkog kuglačkog kluba

KUGLAS IAS-F-180-sokoli-kral-36

U leto 1925. godine Ivan je imao malu neugodnost sa organima reda.

To saznajemo iz njegove žalbe gradonačelniku Albi Malagurskom. 

U jednoj noćnoj zabavi (4-5. jula 1925.) u javnoj kući, sukobio se sa civilom koji je, ispostaviće se, bio policijski kapetan – Vladimir Pešić. Taj visokorangirani policajac, zamenik Velikog kapetana je koji stanovao u stanu br. 171 na III spratu Gradske kuće, pošto je  bio i nadzornik zatvora (policijskog pritvora) zloupotrebio je svoj položaj i pritvorio Birsu. Treba znati da je i policijski pritvor upravo na III spratu Gradske kuće. 

hp photosmart 720
vrata jedne od ćelija pritvora

 hp photosmart 720

Upravo zbog toga oštećeni knjigovođa Gradske štedionice Ivan Birsa piše 7.7.1925. Gradonačelniku pritužbu na postupanje policijskog kapetana Vladimira Pešića, koji ga je maltertirao u javnoj kući a zatim i neosnovano pritvorio. Zbog svega toga on zahteva najstoržu istragu  …kako bi se ubuduće ovakovi svojevoljni istupi pol. organa uklonili i zvaničnu vlast u njihovom privatnom životu ne zloupotrebljavali. (IAS, F:47. Gr. 999/1925)

Birsa protiv Pesica

Birsa protiv Pesica 2

Birsa protiv Pesica 3

Gradonačelnik je naložio pokretanje istrage protiv kapetana Pešića. No, ona je obustavljena, pošto je  zamenik Velikog kapetana Vladimir Pešić  razrešen dužnosti.

  Taj kapetan je načinio niz drugih pogrešaka i prestupa, a između ostalog pokušao da sakrije dokaze (taksene marke) koji su bili upućeni istražnom sudiji. Time je navukao gnev i svoga nadređenoga pa ga je  Veliki kapetan Grada Subotice Dragoslav Obradović optužio   da je podmuklim radom išao na to da njemu napakuje krivicu.[2]  Time je Pešićeva policijska karijera bili i okončana, pošto je bio razrešen dužnosti.

[2] IAS, F:47. Gr. 999/1925