Trgovina “Štern Adolf Subotica” i njena ponuda motocikala

U vlasništvu Arpada Šandora, nakon 1920. godine, bila je trgovačka radnja “Štern Adolf”, koja se polovinom tridesetih godina nalazila u “Labor palati” (Jelačićeva 2, danas Matka Vukovića). Ona se počela baviti prodajom i popravkom “šivaćih strojeva, bicikla, gramofona” da bi svoju delatnost proširila od 1935. godine i prodajom motornih vozila (“automobila, motornih dvokolica, dvokolica”)  i delova za njih, [1] Tako je upravo ova firma, 1939. godine dala i najbolju ponudu za isporuku jednog motocikla za potrebe Gradske policije. U konkurenciji su bili jo{ i gvožđara Seneš, koja je nudila “motorni kotač 500 ccm, sa prikolicom i pomo}nim sedalom marke N.S.U. za 23 750 dinara i firma Popović Stojana iz Beograda, sa motociklom BMW od 750 ccm za cenu od 26 500 dinara. Ponuda “Stern Adolfa” se sastojala čak od 5 različitih motocikala, marki “Horex”, “BMW” i “ZÏndap”. Gradska četvoročlana komisija odlučila se za motor marke   “Zundap”od 600 ccm, zadnjim sedalom i prikolicom, za cenu od 25 000 dinara.

[1]IAS, F:57.6070/1937

sternbmwbmw1bmw2horexzundao

više vidi:https://suistorija.wordpress.com/2012/03/03/crtice-beleske-o-dvotockasima-u-subotici/