Šta je i kako je radio Veliki Beležnik?

Analitički opisi građe odljenja Senata – Veliki beležnik 1926.-1927.

CLANOVI DS

 br. u analitičkom inventaru  Signatura opis sadržaja Datum nastanka predmeta Jezici predmeta Broj listova radio u skraćenice
124  F:47.1220.  I  331/1926  Gradska policija dostavlja Predlog o organizaciji policijskog menaža na odobrenje. 1926 srpski 3 MAJ 2018
125  F:47.1221.  II  1/1926 Molba udruženja Svetlost radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 27.1.1926. godine radi pozorišne predstave i Svetosavske zabave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
126   F:47.1221.   II   2/1926 Molba Dobrotvorne zajednice Bunjevaka, potpisana Manda Kujundžić kao zamjenica predsjednice, radi prava na korištenje sale pozorišta dana 24.1.1926. godine radi pozorišne predstave sa igrankom nakon. 1926 srpski 2
127   F:47.1221.   II   3/1926 Molba Roberta Matijevića bivšeg upravnika gradskog pozorišta radi isplate novca uloženog u opremanje pozorišta i priprema novih predstava. Senatska odluka kojom se ne udovoljava molbi. 1926 srpski 12
128   F:47.1221.   II   4/1926 Molba Školskog odbora Crvenog krsta radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 06.2.1926. godine radi održavanja koncerta i predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
129   F:47.1221.   II   5/1926 Molbe Mesnog školskog odbora radi regulisanja stanbenih pitanja za učitelje, odbijena. 1926 srpski 5
130   F:47.1221.   II   7/1926 Odluka po pitanju školske zgrade na Kelebiji koja pripada SPCO u Subotici. 1926 srpski 1 SPCO – Srpska pravoslavna crkva opština
131   F:47.1221.   II   8/1926 Molba Udruženja Željezničara subotičke Direkcije  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 20.2.1926. godine radi održavanja zabave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
132   F:47.1221.   II   9/1926 Molba Dobrovorne Ženske Zadruge Srpkinja radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 15.2.1926. godine radi održavanja koncerta sa igrankom. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
133   F:47.1221.   II   10/1926 Molba supruge Franje Pietsch-a dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 16. i 21. 2.1926. godine radi održavanja dobrotvornih predstava. Prihod bi išao za dobrotvornu kuhinju patera Vazula. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 5 JUN
134   F:47.1221.   II   11/1926 Molba  Marge Peić Tukuljac u ime Bunjevačkog katoličkog divojačkog društva radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 11.2.1926. godine radi održavanja predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
135   F:47.1221.   II   13/1926 Propratni akt o računu firme Mamužić za Opštu zanatsku Trgovačku školu. 1926 srpski 1
136   F:47.1221.   II   14/1926 Predmet o izboru članova pododbora u salaškim školama. 1926 srpski 9
137   F:47.1221.   II   15/1926 Molba  Zajednice učiteljske školske omladine Jakšić  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 15.2.1926. godine radi održavanja predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
138   F:47.1221.   II   16/1926 Ponud knjižare Simo Đurđević iz Sarajeva. 1926 srpski 1
139   F:47.1221.   II   17/1926 Molba koju Senatu grada upućuje Povlašćeno Narodno Pozorište   radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta radi održavanja 5 predstava. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
140   F:47.1221.   II   18/1926 Odluka Knjižničarskog odbora, potpisan predsednik Marko Protić, kojom zahtevaju krejiranje mesta upravitelja knjižničara te poslužitelja gr. biblioteke. Zapisnik Knjižničraskog odbora sa sednice 16.1.1926. kojem su prisustvovali: Mijo Mandić, dr fedor Nikić, dr Joca Manojlović, dr Matija Evetović, Marko Protić, Mulivoj Knežević i Petar Pekić. 1926 srpski 2
141   F:47.1221.   II   19/1926 Molba Udruženja ratnih invalida, Okružni odbor Subotica radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 14. februara 1926. godine radi održavanja godišnje skupštine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
142   F:47.1221.   II   20/1926 Molba Sokolskog društva Subotica radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 13. februara 1926. godine radi održavanja svečane akademije. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
143   F:47.1221.   II  21/1926 Molba  Subotičke Jevrejske Ženske zadruge i Pučke Kuhinje radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 28. februara 1926. godine radi održavanja  koncerta. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 4
144   F:47.1221.   II   22/1926 Predmet u vezi sa odobravanjem Statuta Odbora za gradsku knjižnicu i Muzej, propratni akti i Statut. Prilog. Izvod iz Sl. novina br. 142, od 19. novembra. 1926 srpski 7
145   F:47.1221.   II   23/1926 Molba Podmladka društva Crvenog krsta đaka Gimnazije  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 14. marta 1926. godine radi održavanja diletantske predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
146   F:47.1221.   II   24/1926 Obračun troškova prilikom gostovanja društva Gajret. 1926 srpski 4
147   F:47.1221.   II   25/1926 Propratni akti u vezi održavanja lutrije Ženske Zanatlijske zadruge. 1926 srpski 3
148   F:47.1221.   II   26/1926 nije sačuvan 0
149   F:47.1221.   II   27/1926 Propratni akt u vezi dopisa Min. Prosvete za đaka Ernesta Epštajna. 1926 srpski 1
150   F:47.1221.   II   28/1926 Molba Stega Izvidnika i Planinki radi dozvole logoravanja u gradskim šumama, pozitvno rešena. 1926 srpski 8
151   F:47.1221.   II   29/1926 Dopis sa dopunom molbe za korištenje pozorišta od strane Kruga subotičkog Diletantskog pozorišta, potpisana supruga Franje Pietsch. 1926 srpski 2
152   F:47.1221.   II   30/1926 Predmet u vezi sa plaćanjem 3 stranice za predstavljanje Subotice u monografiji Kraljevine SHS koju izdaje Jugoslovensko Novinarsko Udruženje. 1926 srpski 20
153   F:47.1221.   II   31/1926 Molba Katoličkog Divojačkog Društva Prva Podružnica, potpisana udova Sztipana Varga,  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 28. 03.1926. godine radi održavanja  pozorišnog komada Muka Isusova. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
154   F:47.1221.   II   32/1926 Molba  Povlašćenog Narodnog Pozorišta  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 4. i 5. 04. 1926. godine radi održavanja dve prdstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 3
155   F:47.1221.   II   33/1926 Molba gvardijana Radoslava Kujundžića radi dodele zemljišta za groblje. Negativan odgovor obrazložen time da se radi na stvaranju Centralnog groblja. 1926 srpski 2
156   F:47.1221.   II   34/1926 revers 0
157   F:47.1221.   II   35/1926 Molba  Narodnog pozorišta iz Novog Sada radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 27, 29.03. 1926. godine radi održavanja  predstava. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
158   F:47.1221.   II   36/1926 Molba Studentskog Radikalnog Kluba Svetozar Miletić  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 6. 05. 1926. godine radi održavanja  zabave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
159   F:47.1221.   II   37/1926 Molba  Kruga sub. diletanstskog pozorišta, ptpisana supruga Franje Pietsch, radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 4. 04.1926. godine radi održavanja  predstave čiji prihod bi šao u korist zidanja palate Bunjevačka Matice. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
160   F:47.1221.   II   38/1926 Predmet u vezi isplate troškova u organizovanju gostovanja Srpskog pjevačkog društva Sloga iz Sarajeva Srpskom pevačkom društvu Graničar. 1926 srpski 13
161   F:47.1221.   II   40/1926 Predmet u vezi inicijative člana proširenog Senata, publiciste Lazara Stipića, da Grad proda sva umetnička dela čiji su autori Mađari. Prepiska sa gradskim vlastima, spisak umetnina. 1926 srpski 14
162   F:47.1221.   II   41/1926 Molba dr Lajče Nacsa predsednika crkvene općine Bajski vinogradi za regulisanje poseda na starom vašarištu koje im je dodeljeno za podizanje crkve. Prilog: nacrt o razdiobi kat. čestica 1926 srpski 28
163   F:47.1221.   II   42/1926 Molba  katehete B. Vazula radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 2. 05.1926. godine radi održavanja  predstave Iglói Diákok. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
164   F:47.1221.   II   43/1926 Molba  Narodnog pozorišta Novi Sad radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 14,15,16,17,18. 04.1926. godine radi održavanja  predstava. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
165   F:47.1221.   II   44/1926 Ponuda Gradu novih knjiga firme Globus. 1926 srpski 1
166   F:47.1221.   II   45/1926 Propratni akt dopisa Ministarstvu prosvete u vezi predmeta Mihajla Skenderovića. 1926 srpski 1
167   F:47.1221.   II   46/1926 Molba Hrvatskog Pjevačkog Društva Neven  radi dobijanja prava na korištenje velike sale u Muzičkoj školi dana 1.05.1926. godine radi obeleževanja obljetnice Zrinskog i Frankopana. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
168   F:47.1221.   II   47/1926 Propratni akt dopisa Ministarstvu prosvete. 1926 srpski 1
169   F:47.1221.   II   48/1926 Molba Srpske Nacionalne Omladine “Dušan Silni”  radi dozvole da u okviru osvećenja njihove zastave 28.6.1926. postave dvoglavog belog orla na spomenik oslobodiocima kao i natpis zlatnim slovima: Dvoglavog belog orla postavi Srpska Nacionalna Omladina u znak priznanja na pobedonosni ulazak Srpske vojske.Odluka da mogu postaviti orla ali ne i natpis. 1926 srpski 2
170   F:47.1221.   II   49/1926 Propratni akt o prijemu konkursa Vojne akademije. 1926 srpski 1
171   F:47.1221.   II   50/1926 Molba  Dobrotvorne zajednice Bunjevaka radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 23.05.1926. godine radi održavanja predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
172   F:47.1221.   II   51/1926 Molba  Bitoljskog narodnog pozorišta radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 8.05.1926. godine radi održavanja  predstave. Negativna senatska odluka. 1926 srpski 3
173   F:47.1221.   II   52/1926 Molba  Srpske nacionalne Omladine radi  učešća Gradskog orkestra na njihovom osvećenju zastave dana 20.0 6.1926. godine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
174   F:47.1221.   II   53/1926 Predmet u vezi upotreba objekta tzv. Kakaš škole. 1926 srpski 4
175   F:47.1221.   II   54/1926 Molba Trgovačko Zanatlijske Komore u Novom Sadu  radi dobijanja prava na korištenje sale Velike većnice dana 20.06.1926. godine radi održavanja izbora. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 1
176   F:47.1221.   II   55/1926 Molba  Stega skauta i planinki radi dobijanja prava na održavanje Skautskog dana 4.07.1926. godine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
177   F:47.1221.   II   56/1926 Molba  Dobrotvorne zajednice Bunjevaka radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 13.06.1926. godine radi održavanja predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
178   F:47.1221.   II   57/1926 Molba Policije Grada Subotice da se naruči publikacija – stručni časopis. Realizacija nije izvršena. 1926 srpski 3
179   F:47.1221.   II   58/1926 Raspis MUD za nabavku edicije Mali Zbornik Naredaba. Negativna Odluka obrazložena interesom štednje. 1926 srpski 1 MUD = Ministrstvo unutrašnjih dela
180   F:47.1221.   II   59/1926 Obaveštenje i poziv Cvetka Manojlovića upravitelja Muzičke škole o datumu završnog koncerta u školi. Poziv Prvog Beogradskog Pevačkog Društva za koncert. 1926 srpski 2
181   F:47.1221.   II   60/1926 Predmet u vezi molbe za novčanu pomoć za podizanje spomenika Vojvodi M. Diniću. Odobreno 500 dinara. 1926 srpski 10
182   F:47.1221.   II   61/1926 Izveštaj o radu Cvetka Manojlovića upravitelja Muzičke škole o školskoj 1925/26; 1927/28. 1926, 1928 srpski 4
183   F:47.1221.   II   62/1926 Raspis Ministrstva poljoprivrede i voda o licu koje želi studirati proizvodnju lekovotog bilja u KSHS. 1926 srpski 1
184   F:47.1221.   II   63/1926 przan omot spisa
185   F:47.1221.   II   64/1926 Župni ured Sv. Terezije o izboru novog kantora nakon smrti Alekse Černjuša dotadašnjeg kantora. 1926 srpski 2
186   F:47.1221.   II   65/1926 Ponuda za otkup knjiga Oslobodioci Srbije Đ.S.Kojića. 1926 srpski 1
187   F:47.1221.   II   66/1926 prazan omot spisa
188   F:47.1221.   II   67/1926 Molba koju šalje  Željeznički Atletički Klub Subotica radi dobijanja prava na korištenje Dudove šume dana 27.06.1926. godine radi priređivanje zabave “Majalis”. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
189   F:47.1221.   II   68/1926 Sekcija Jugoslovenskog Novinarskog udruženja moli malu salu u gradskoj kući radi održavanja konferencije 27.06.1926. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
190   F:47.1221.   II   69/1926 Spor Grada i firme iz Beča koju zastupa advokat  dr Tibor Čanji oko naručbe dva umetnička albuma u vrednosti 7000 dinara. 1926 srpski 14
191   F:47.1221.   II   70/1926 Ponuda i kupovina publikacije Vesnik Kulture. 1926 srpski 8
192   F:47.1221.   II   71/1926 Poziv i program nemačkog udruženja za održavanje parkova i komunalnu higijenu za međunarodnu konferenciju u Budimpešti. 1926 nemački, srpski 12
193   F:47.1221.   II   72/1926 Molba  Vojvođanske Akadmske Trpeze radi dobijanja prava na održavanje sabiračkog dana (prikupljanje priloga) 11.07.1926. godine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
194   F:47.1221.   II   73/1926 Ponuda i pretplata na publikaciju Srpsko Kosovo. 1926 srpski 11
195   F:47.1221.   II   74/1926 Molbe roditelja da im se deca prime u Muzičku školu uz oprost plaćanja školarine. Reformatskom kantoru Gezi Šimonji za ćerku Margitu – uvažena; učitelju Mihajlu Mendelsonu za sina Andriju – 50% popusta na školarinu; paroha Marka Protića za sina Radomira – 50% popusta, učiteljice Mare Jeftićke za ćerku Melaniju, itd. 1926 srpski 69
196   F:47.1221.   II   75/1926 Dopis Mesnog školskog Odbora u vezi prostora za zabavište u IV krugu. 1926 srpski 1
197   F:47.1221.   II  77/1926 Raspis MUD o pritužbi papskog nuncija zbog prisustva visokih gradskih činovnika prelazu 23 katolika u pravoslavlje u Skoplju i naredba da se ubuduće to činovnicima zabranjuje. 1926 srpski 1
198   F:47.1221.   II   78/1926 Subotičko Dobrovoljno Vatrogasno Društvo moli dozvolu da na Veliku Gospojinu održi balgosiljanje kipa Sv. Florijana. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 1
199   F:47.1221.   II   79/1926 Dopis Apostolske administrature (potpisan  Budanović) sa problematikom osnivanja novih župa. 1926 srpski 2
200   F:47.1221.   II   80/1926 Ponuda knjiga Ratarstvo. 1926 srpski 4
201   F:47.1221.   II   81/1926 prazan omot spisa
202   F:47.1221.   II   82/1926 Propratni akt o prepisci sa Ministrstvom prosvete. 1926 srpski 1
203   F:47.1221.   II   83/1926 Predmet u vezi izdavanja pod zakup gradskog pozorišta i bioskopa. Ing. Kosta Petrović podnosi ostavku 31.12.1931. na mesto rukovaoca gradskim pozorištem i bioskopom. 1926-1931 srpski 15
204   F:47.1221.   II   84/1926 przan omot spisa
205   F:47.1221.   II   85/1926 Ponuda za otkup reljefa Kralja Aleksandar. Negativna senatska odluka. 1926 srpski 1
206   F:47.1221.   II   86/1926 Mesni Zanatski Školski Odbor moli da gradska litografija obavlja potrebna umnožavanja za Zanatsku i trgovačku školu. Negativana odluka. 1926 srpski 1
207   F:47.1221.   II   87/1926 Štampana objava Državne Obrtne Škole u Zagrebu. 1926 hrvatski 2
208   F:47.1221.   II   88/1926 Molba Mladena Karanovića 1) da mu se još par meseci produži davanje mesečne pomoći od 1500 dinara u cilju dovršavanja dela Srbi, Bunjevci i Šokci u prošlosti, 2) da dobije pomoć za put u Beograd u cilju pronalaženja groba Kalora Dragutina Milodanovića, 3) da grad otkupi stara godišta Subotičkih Novina (1896, 1897, 1898) i Bačvanina (1899). Pozitivna senatska odluka samo pod 3) – otkup listova. 1926 srpski 3
209   F:47.1221.   II  89/1926 Ponuda za otkup reljefa – Oslobodic. Zbog manjka sredstava odbijena. prilog: fotografija 1926 srpski 2
210   F:47.1221.   II  90/1926 Propratni akt prepiske sa Vojnom Akademijom. 1926 srpski 2
211   F:47.1221.   II   91/1926 Propratni akt prepiske sa Administrativnom školom u Beogradu o tome da je Ivan Tumbas kasno podneo molbu. 1926 srpski 1
212   F:47.1221.   II   92/1926 Ponuda publikacija Seljačke sloge, odbijena. 1926 srpski 1
213   F:47.1221.   II   93/1926 Molba udove Josipa Satmari da se njen sin Geza, primi u muzikant školu. 1926 srpski 1
214   F:47.1221.   II   94/1926 Dopis Apostolske administrature (potpisan  Budanović) sa obaveštenjem da je preminuo Antun Probojčević župnik u Šupljaku a na njegovo mesto postavljen tamošnji kapelan Franjo Kovač.. 1926 hrvatski 1
215   F:47.1221.   II   95/1926 Ponuda Muzeja Danila Popovića za otkup porterta kraljevske familije, odbijena. 1926 srpski 5
216   F:47.1221.   II   96/1926 Molba Hrvatskog pjevačkog društva Neven radi dobijanja prava na oprost takse prilikom koncerta violiniste Zlatka Balokovića dana 12.10. 1926. godine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski, hrvatski 7
217   F:47.1221.   II   97/1926 Ponuda za otkup knjige o Fridrihu Vekikom, prihvaćena. 1926 srpski 1
218   F:47.1221.   II   99/1926 Ponuda ruskog akademskog slikara Andreja Bicenko za izradu dve slike kraljevskog para, prihvaćena. 1926 srpski 2
219   F:47.1221.   II   100/1926 Propratni akt prepiske sa Vojnom Muzičkom školom, Vršac u predmetu Geze Satmari. 1926 srpski 1
220   F:47.1221.   II  101/1926 Propratni akt prepiske sa Vojnom Muzičkom školom, Vršac u predmetu Velimira Sirmai. 1926 srpski 1
221   F:47.1221.   II   102/1926 Viša Domaćička Škola, Novi Futog moli da se njihove učenice osigura smeštaj prilikom dolaska u Suboticu, odbijena. 1926 srpski 2
222   F:47.1221.   II   103/1926 Propratni akt prepiske sa Ministarstvom prosvete u predmetu Tasila Kelera. 1926 srpski 1
223   F:47.1221.   II  104/1926 Poziv na pretplatu brošure Svetog Save, odbijen, 1926 srpski 6
224   F:47.1221.   II   105/1926 Srednjoškolska Matica Ratničke Siročadi moli novčanu pomoć, odbijena. 1926 srpski 5
225   F:47.1221.   II   106/1926 Ponuda Matice Srpske za kupovinu dve knjige, odbijena. 1926 srpski 2
226   F:47.1221.   II   107/1926 revers
227   F:47.1221.   II   108/1926 Molba podružnice Hrvatskog Radiše, Zlatarićeva 21, potpisan Ivan Tolj, za novčanu pomoć. Pozitivne senatske odluke. 1926-1929 srpski, hrvatski 26
228   F:47.1221.   II   109/1926 Molba Crkvene rimokatoličke općine u Aleksandrovu u vezi gradnje bogomolje i podizanja zvonika. 1926 srpski, hrvatski 6
229   F:47.1221.   II  110/1926 Molba Ćirila Pinkave člana Gradskog orkestra radi dodele stipendije za sina Ivana, odbijen pošto je strani državljanin. 1926 srpski 12
230   F:47.1221.   II   111/1926 Molba Rada Lancuški za prijem u Podoficirsku školu u Beogradu, odbijen. 1926 srpski 2
231   F:47.1221.   II   112/1926 Predmet u vezi izbora župnika na Šupljaku. Potpisi 1000 katolika Ludoša i Šupljaka kao podrška za izbor Franje Mirka Kovača. 1926-1928 srpski 48
232   F:47.1221.   II   113/1926 Ponuda Miladina Rasinski za otkup knjiga, prihvaćena. 1926 srpski 4
233   F:47.1221.   II   114/1926 Molba Sokolske župe Kraljevića Marka iz Skoplja za pomoć u gradnji Doma, odbijena. prilog: fotografija objekta 1926 srpski 5
234   F:47.1221.   II   115/1926 Ponuda Srpske Književne Zadruge za kupovinu knjiga, prihvaćena. 1926 srpski 3
235   F:47.1221.   II   116/1926 Ponuda za otkup knjige Naša nacionalna privreda, prihvaćena. 1926 srpski 7
236   F:47.1221.   II   117/1926 Predmet u vezi lutrije Studentskog kluba Svetozar Miletić. Grad je preuzeo 500 komada srećaka. 1926 srpski 3
237   F:47.1221.   II   118/1926 Propratni akt molbe Dobrotvorne zadruge Srpkinja. 1926 srpski 2
238   F:47.1221.   II   119/1926 Subotički Oficirski Dom moli besplatnu upotrebu sale pozorišta u cilju proslave dana rođenja Kralja Aleksandra. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
239   F:47.1221.   II   120/1926 Molba Saveza Bankovnih Činovnika i Nameštenika Jugoslavije podružnica Subotica  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 5.01.1927. godine radi održavanja  godišnjeg plesa čiji prihod namenju nezaposlenim kolegama. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 4
240   F:47.1221.   II   121/1926 Zapisnik sastavljen nakon požara  u hotelu Beograd 2.12.1926. Senatska odluka o merama za sprečavanje požara. 1926 srpski 4
241   F:47.1221.   II   122/1926 Molba  Srpskog Zanatlijskog Pevačkog Društva Mokranjac  radi dobijanja prava na korištenje sale Muzičke škole u kasnimvečernjim satima tri puta nedeljno radi uvežbavanja.  Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 4
242   F:47.1221.   II   123/1926 Molba Mije Mandića upravnika gradske biblioteka radi obezbiđavanja sredstava za nabavku knjiga u narednoj godini. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
243   F:47.1221.   II   124/1926 Predmet u vezi odobravanja  ugovora o poklonu između udovice Lazara Mamužića bivšeg gradonačelnika  Jelene Mamužić r. Jakobčić i Lajče Budanovića. 1926-1928 srpski, mađarski 29
244   F:47.1221.   II   125/1926 Propratni akt molbe Katoličkog Kruga. 1926 srpski 1
245   F:47.1221.   II   126/1926 Propratni akt prepiske sa vinkovačkim srezom. 1926 srpski 1
246   F:47.1221.   II   127/1926 Poziv na pretplatu publikacije Balkanski rat, odbijen. 1926 srpski 1
247   F:47.1221.   II   129/1926 Molba Podmladka Crvenog Krsta pri Muškoj Gimnaziji  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 8.01.1927. godine radi održavanja  predstave. Negativna senatska odluka. 1926 srpski 1
248   F:47.1222.   III   3/1926 Molba Stevana Benedek za izdavanje dozvole za gradnju kuće u starom vašarištu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, dozvola za useljenje nakon završene gradnje. 1926 – 1931 srpski 11 12.06.
249   F:47.1222.   III   5/1926 Molba Antuna Sebetič za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Jukićevoj 55. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
250   F:47.1222.   III   6/1926 Molba Jene Špicera za izdavanje dozvole za gradnju skladišta u Badalićevoj 5, zapisnik Inž. ureda sa lica mesta. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, 1926 srpski 5
251   F:47.1222.   III   10/1926 Predmet u vezi molbe Kalora Molcera radi rešavanja pitanja kanala za odvod kišnice sa njegove ciglane. 1926 srpski 3
252   F:47.1222.   III   11/1926 Predmet u vezi molbe Andrije Sümegi za gradnju kuće na starom vašarištu, dozvola gradnje, zapisnik Inž. ured sa lica mesta. 1926-1930 srpski 8
253   F:47.1222.   III   16/1926 Molba Julija Buhvalda za izdavanje dozvole za adaptaciju na kući u ulici Oslobođenja 42. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
254   F:47.1222.   III   18/1926 Molba Luke Ostrogonca za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, molba za useljenje i dozvola povodom toga. 1926-1930 srpski 10
255   F:47.1222.   III   20/1926 Dopis Udruženja graditelja SHS sekcija Vojvodina sa predlogom za izmenu pravilnika o Građevinskom odboru. 1926 srpski 2
256   F:47.1222.   III   21/1926 Molba Pere Bešlagića za izdavanje dozvole za gradnju prostorije za trgovinu u Vidakovićevoj ulici 21. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
257   F:47.1222.   III   22/1926 Postavljanje izloga na radnju staklara  Mavra Filingera u ulici Prestolonaslednika Petra 3. Objekat je u vlasništvu Titusa Jakobčića a zakupac je Filinger. 1926 srpski 7
258   F:47.1222.   III   23/1926 Molba Stipana Berenji za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice, pokrivene trskom na Šupljaku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
259   F:47.1222.   III   25/1926 Prijava policije da je Franjo Mukuška na Žedniku podigao kuću bez dozvole, senatska odluka da Mikuška bezodvlačno podnese molbu za dozvolu. 1926 srpski 2
260   F:47.1222.   III   27/1926 Predmet u vezi parcelizacije zemljišta Antuna Petreša u Palićkim vinogradima u cilju otvaranja ulice. 1926 srpski 5
261   F:47.1222.   III   30/1926  Molba Luke Palkovića za dozvolu popravke ograde, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
262   F:47.1222.   III   34/1926 Molba Karla Vermeša u cilju dobijanja dozvole za parcelizaciju zemljišta na Paliću, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
263   F:47.1222.   III   39/1926 Molba Pavla Varge u cilju dobijanja dozvole za podizanje bode na njegovom zemljištu, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
264   F:47.1222.   III   42/1926 Molba udove Gusto Nemeša u cilju dobijanja dozvole za podizanje trafike u Hotelu Beograd, negativno rešena. 1926 srpski 3
265   F:47.1222.   III   45/1926 Molba trgovca Alberta Englera  za izdavanje dozvole za adaptaciju kuće – Agina 11. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sa lica mesta. 1926 srpski 4
266   F:47.1222.   III   46/1926 Molba udove Adolfa Halbora  za izdavanje dozvole za adaptaciju izloga – Aleksandrova 9. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
267   F:47.1222.   III   47/1926 Molba  Josipa Petrekanića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u  Majšanskimvinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sa lica mesta, skica parcele. 1926 srpski 8
268   F:47.1222.   III   49/1926 Predmet u vezi dogradnje kuće u Praškoj 25. 1926-1929 srpski 10
269   F:47.1222.   III   57/1926 Molba fabrike Zorka za izdavanje dozvole za gradnju ostanova za radnike. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. prilog: tehnički nacrti 1926-1930 srpski 8
270   F:47.1222.   III   58/1926 Predmet u vezi gradnje kuće u Segedinskim vinogradima vlasnice Rize Ettinger  učiteljice. 1926-1930 srpski 12
271   F:47.1222.   III   61/1926 Molba  Lajoša Molnara za izdavanje dozvole za otvaranje vrata prema ulici u svojoj kući – Skotus Viatora 31. Negativna senatska  odluka. 1926 srpski 17
272   F:47.1222.   III   67/1926 Molba  Mihajla Pavlovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Zapadnim ugarnicama 258. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
273   F:47.1222.   III   68/1926 Molba Vece Gabrića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
274   F:47.1222.   III   70/1926 Molba udove Aladra Lehnera za dozvolu za postavljanje antene za radio na mesto br. 12 u tornju Gradske kuće. 1926 srpski 3
275   F:47.1222.   III   72/1926 Molba Martina Bešlagića za izdavanje dozvole za podizanje kuće, pozitivno rešena. 1926 srpski 8
276   F:47.1222.   III   74/1926 Molba Okružnog Ureda za osiguranje radnika za izdavanje dozvole za dogradnju kuće – Đenerala Milojevića. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
277   F:47.1222.   III   78/1926 Molba Roze Govorković za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
278   F:47.1222.   III   79/1926 Regulacija Crnojevićeve ulice kod kuće br. 80 u vlasništvu Etele Paul. 1926-1928 srpski 12
279   F:47.1222.   III   80/1926 Molba Antuna Maurer za izdavanje dozvole za pregradnju kuće – Vilsonova 24. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda. 1926 srpski 5
280   F:47.1222.   III  85 /1926 Molba Gašpara Horvat za izdavanje dozvole za podizanje kuće na Kelebiji na mesto stare koju je srušila voda. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 4
281   F:47.1222.   III   86/1926 Molba Guljaš Jovana za podelu katastarske čestice, pozitivno rešena. 1926-1929 srpski 8
282   F:47.1222.   III   88/1926 Molba Stpana Martona za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Šebešiću. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
283   F:47.1222.   III   92/1926 Molba Andrija Cibulje za izdavanje dozvole za gradnju kuće na starom vašarištu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 9
284   F:47.1222.   III   93/1926 Molba firme Minerva d.d. radi dozvole za upotrebu teretnog lifta u njihovoj štampariji.  Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
285   F:47.1222.   III   94/1926 Molba Stipana Antuša za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice u Halaškim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. srpski 5
286   F:47.1222.   III   95/1926 Molba Tot Takač Janoša za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice na Ludošu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
287   F:47.1222.   III   97/1926 Predmet u vezi otkupa zemljišta od Antuna Singera (Kotorska ulica 47). 1926-1928 srpski 9
288   F:47.1222.   III   101/1926 Molba  Katona Gašpara za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Šupljaku br. 655. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
289   F:47.1222.   III   102/1926 Molba Katona Ištvana  za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice, 5 hvati duge i 3 hvata široke, na Šupljaku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926-1931 srpski 5
290   F:47.1222.   III   105/1926 Molba Ivana Kramariča za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Blesak koloniji. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću – Blesakova ulica 26, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 14
291   F:47.1222.   III   110/1926 Molba udove Rafaela Hartmana radi izdavanja dozvole za podizanje šupe.  Pozitivna  senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
292   F:47.1222.   III   113/1926 Molba Ivana Miškolci radi izdavanja dozvole za podizanje nove kuće.  Pozitivna  senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926-1930 srpski 5
294   F:47.1222.   III   116/1926 Molba Josipa Šamu radi izdavanja dozvole za podizanje nove kuće na Paliću.  Pozitivna  senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 6
295   F:47.1222.   III   118/1926 Molba Marka Stipančeva radi izdavanja dozvole za podizanje nove kuće u Bajskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. prilog: tehnički nacrti sa situacijom 1926-1927 srpski 7
296   F:47.1222.   III   124/1926 Molba udove Paje Doža radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće.  Pozitivna  senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 4
297   F:47.1222.   III   131/1926 Molba Albe Mangolda za izdavanje dozvole za podizanje kuće na fundusu Antuna Petreša u Palićkim vinogradima. 1926 srpski 1
298   F:47.1222.   III   141/1926 Molba Marije Cveić za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 7
299   F:47.1222.   III   142/1926 Molba Stipana Ilovca grackog baštovana na Paliću za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 6
300   F:47.1222.   III   143/1926 Molba Subotičke električne  željeznice i osvetljenja d.d. radi izdavanja dozvole za gradnju fabričkog dimnjaka. Pozitivna senatska odluka. Statički proračuni. 1926 srpski 11
301   F:47.1222.   III   145/1926 Molba  udove Rebe Šarčević za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Paliću. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 8
302   F:47.1222.   III   146/1926 Molba   Adama Osvalda za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Gornjem Tavankutu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
303   F:47.1222.   III   148/1926 Molba Stipana Delića za izdavanje dozvole za gradnju kuće na starom vašarištu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 10
304   F:47.1222.   III   155/1926 Regulacija  Bunjevačke ulice kod kuće br. 56 u vlasništvu udove Bačić Pere. 1926 srpski 10
305   F:47.1222.   III   161/1926 Molba Vince Vojnić Purčar za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Žedniku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
306   F:47.1222.   III   162/1926 Molba Dragoljuba Gložanski za izdavanje dozvole za gradnju kuće u palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
307   F:47.1222.   III   165/1926 Molba  Jovana Verstro za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Karla Vermesovoj parceli 21. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 12
308   F:47.1222.   III   168/1926 Molba  udove Antuna Marcikić za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 6
309   F:47.1222.   III   181/1926 Molba Ilije Gujaš za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Maloj Tompi. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
310   F:47.1222.   III   182/1926 Molba Lajče Komaromi za izdavanje dozvole za postavljanje kugljane u dvorištu njegove gostijone.Pozitivno rešena. 1926 srpski 8
311   F:47.1222.   III   183/1926 Molba Jose Doža za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Dolnjoj Kelebia. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
312   F:47.1222.   III   186/1926 Molba udove Vinka Tereka za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Šupljaku.Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
313   F:47.1222.   III   187/1926 Prijava Policije da je Martin Birkaš neovlašteno podigao ogradu oko svoje kuće Seoska 20. Postupak otkupa zemljišta i regulacija linije te ulice. 1926-1928 srpski 7
314   F:47.1222.   III   188/1926 Molba  Dezidera Birkaša za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1929 srpski 10
315   F:47.1222.   III   189/1926 Molba   Bukvić Petra za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Starom vašarištu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Prilog: 2 tehnička projekta 1926-1930 srpski 12
316   F:47.1222.   III   199/1926 Molba  udove Antuna Prohaska za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Palićkom putu 166. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Prilog: 2 tehnička projekta 1926-1930 srpski 14
317   F:47.1222.   III   201/1926 Molba  Ivana Franciškovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Malom Bajmoku.Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
318   F:47.1222.   III   203/1926 Molba Zoltana Dohanya trgovca radi podizanja prizemne kuće u III kvartu, Beogradski  put 109. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 4
319   F:47.1222.   III   207/1926 Molba Andrije Varga radi podizanja prizemne kuće u Maloj Tompi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1931 srpski 6
320   F:47.1222.   III   209/1926 Spor firme Labor a.d. oko uskraćivanja dozvole za postavljanje novog krovnog  pokrivača od crepa na njihovom objektu u Krupežićevoj ulici. prilog: skica krovne konstrukcije 1926 srpski 17
321   F:47.1222.   III   211/1926 Predmet u vezi molbe trgovca Milivoja Nićin za preinake izloga na kući Trg slobode 2. Pošto je to grad odbio, stranka vodi spor sa gradskim vlastima. prilog:3 tehnička projekta 1926-1928 srpski 27
322   F:47.1222.   III   212/1926 Molba  Bele Sudarevića  radi podizanja prizemne kuće u segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 14
323   F:47.1222.   III   213/1926 Molba  Stipana Peića  radi podizanja prizemne kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
324   F:47.1222.   III   215/1926 Molba   Terezije Fazekaš  radi podizanja prizemne kuće na Paliću. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 4
325   F:47.1222.   III   216/1926 Molba  Stevana Horbat za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 9
326   F:47.1222.   III   217/1926 Molba Vladislava Deme  radi podizanja prizemne kuće u Segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 4
327   F:47.1222.   III   218/1926 Molba  Stipana Cvijina radi podizanja prizemne kuće u Tavankutu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 4
328   F:47.1222.   III   220/1926 Molba   Teze Jurić radi podizanja prizemne kuće kod groblja Sv. Roka. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  prilog: 2 tehnička projekta 1926 srpski 4
329   F:47.1222.   III   224/1926 Molba Cvetka Isakova radi podizanja prizemne kuće u Aleksandrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
330   F:47.1222.   III   227/1926 Molba  Đene Ertl radi podizanja kuće u Halaškim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1931 srpski 8
331   F:47.1222.   III  229 /1926 Molba Lajče Šarčevića radi podizanja kuće u Aleksandrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
332   F:47.1222.   III   230/1926 Molba Matije Petrovića radi podizanja kuće u Aleksandrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1930 srpski 7
333   F:47.1222.   III   240/1926 Molba Marijana Tikvickog radi podizanja kuće u Maloj Tompi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
334   F:47.1222.   III   242/1926 Molba Aleksandra Muhi radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
335   F:47.1222.   III   243/1926 Molba Stevana Sebenji radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1930 srpski 3
336   F:47.1222.   III   250/1926 Molba Nikole Birkaša radi podizanja kuće u Ljutovu – agrarna naseobina. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1930 srpski 3
337   F:47.1222.   III   251/1926 Molba Marka Mačkovića radi podizanja kuće u Ljutovu – agrarna naseobina. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
338   F:47.1222.   III   253/1926 Molba Josipa Rot radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
339   F:47.1222.   III   254/1926 Molba  Jovana Bartuša radi podizanja kuće u Maloj Tompi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
340   F:47.1222.   III   257/1926 Molba Marka Kucsov (Kučov)  radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 4
341   F:47.1222.   III   261/1926 Molba Ernesta Fišera radi izdavanja dozvole za podizanje radionice za štampariju po  priloženim nacrtima. Prilog: 2 kom. Tehničkih nacrta 1926 srpski 3
342   F:47.1222.   III   265/1926 Molba Đure Lerinc radi podizanja kuće u Segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
343   F:47.1222.   III   268/1926 Molba Kaze Francišković radi podizanja kuće u Mirgešu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
344   F:47.1222.   III   269/1926 Molba Pere Moravčić radi podizanja kuće u Tavankutu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
345   F:47.1222.   III   270/1926 Molba Stevana Mesaroš radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
346   F:47.1222.   III   271/1926 Molba Antuna Varga radi podizanja kuće u Maloj Tompi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
347   F:47.1222.   III   274/1926 Molba Bele Mirnić radi podizanja kuće u Segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1927 srpski 11
348   F:47.1222.   III   279/1926 Molba  Ivana Kolar radi podizanja salaša na Šebešiću. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
349   F:47.1222.   III   280/1926 Molba  Franje Kopunović radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
350   F:47.1222.   III   281/1926 Molba   Vece Jaramazović radi podizanja kuće pored groblja Sv. Roka. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: 2 tehnička nacrta 1926-1931 srpski 8
351   F:47.1222.   III   286/1926 Molba Josipa Kökény radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
352   F:47.1222.   III   287/1926 Molba  Marije Stantić radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
353   F:47.1222.   III   289/1926 Molba supruge Stevana Kucsera  radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 10
354   F:47.1222.   III   292/1926 Molba udove Matijer Horvata radi podizanja kuće u Majšanskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
355   F:47.1222.   III   297/1926 Molba Pere Sekulić radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
356   F:47.1222.   III   298/1926 Molba  Laze Miatov radi podizanja kuće u Aleksandrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
357   F:47.1222.   III   299/1926 Molba Kalmana Bauer  radi podizanja kuće u Kalimegdanskoj 32. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1929 srpski 9
358   F:47.1222.   III   301/1926 Molba Albe Vojnić Purčar radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
359   F:47.1222.   III   302/1926 Molba Monopolskog stovarišta u Subotici da može podići stražaru  u Segedinskim vinogradima, pozitivno rešena, 1926 srpski 2
360   F:47.1222.   III   305/1926 Molba Menjhart Horvat radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
361   F:47.1222.   III   310/1926 Molba Ivana Tőrők radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 3
362   F:47.1222.   III   311/1926 Molba Josipa Kriks  radi podizanja kuće u Kvaternikovoj 16 sa  radionicom za buradi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1928 srpski 15
363   F:47.1222.   III   319/1926 Molba Aladara Baruha vlasnika firme Herman Baruh i sin radi izdavanja dozvole za rušenje stare štale i podizanja nove u  dvorištu njegove kuće u Tolstojevoj 11.Pozitivna senatska odluka uz uslove kojih se treba  pridržavati. 1926 srpski 6
364   F:47.1222.   III   320/1926 Molba Antuna Božakovića  radi podizanja kuće na Starom vašarištu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 10
365   F:47.1222.   III   322/1926 Molba Matilde Major  radi podizanja kuće u Paličkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 5
366   F:47.1222.   III   324/1926 Molba Franje Mate  radi postavljanja kugljane na svom placu u ulici 13 Novembra 76. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 6
367   F:47.1222.   III   328/1926 Molba Đule Navai radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
368   F:47.1222.   III   329/1926 Predmet u vezi izgradnje mimoilaznice i slepog koloseka za Subotičku električnu željeznicu i osvetljenje d.d. prilog: 2 tehnička nacrta 1926-1930 srpski 15
369   F:47.1222.   III   338/1926 Molba Kalmana Đukić radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1931 srpski 3
370   F:47.1222.   III   340/1926 Molba Antuna Nađ Torma  radi podizanja kuće na Ludošu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 9
371   F:47.1222.   III   341/1926 Molba ruskog izbeglice Aleksandra Fedžunin za dozvolu prodaje sitne robe  na ulici kod Jugoslavenske banke, pozitivno rešena. 1926 srpski 9
372   F:47.1222.   III   343/1926 Molba Josipa Horvacki radi podizanja kuće u Verušićkim salašima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 5
373   F:47.1222.   III   349/1926 Molba Mirka Mesaroš  radi podizanja kuće u Zlatarićevoj ulici 7. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: tehnička skica 1926-1929 srpski 14 19.06.2018.  = 742 lista
374   F:47.1223.   III  351/1926 Predmet u vezi molbe firme Piuković i  komp. vlasnika Bele Pikukovića i Aladara  Đerđfalvija  za gradnju kuće u Badalićevoj 6, pozitivna senatska odluka,  zapisnik o  pregledu, dozvola za useljenje. 1926-1930 srpski 18 20.06.
375   F:47.1223.   III   352/1926 Molba Dušana Brančića  radi podizanja kuće u Aleksndrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 11
376   F:47.1223.   III   354/1926 Molba Nikole Vukovića radi podizanja kuće u Šebešiću Mergeš. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
377   F:47.1223.   III   355/1926 Molba Age Ceha radi podizanja kuće u Radanovcu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 5
378   F:47.1223.   III   356/1926 Molba Paje Kuntića radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
379   F:47.1223.   III   357/1926 Molba Jene Krmpotića radi podizanja kuće u Šebešiću. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
380   F:47.1223.   III   358/1926 Molba Sabo Bele radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: 2 tehnička nacrta 1926-1929 srpski 11
381   F:47.1223.   III   359/1926 Molba  Aleksandra Kiš radi izdavanja dozvole za podizanje kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.   Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1929 srpski 7
382   F:47.1223.   III   362/1926 Prijava gradske policije protiv Jelisavete Pandurček zbog stanovanja u privremenom objektu na praznom placu u Sudarevićevoj 71. Senatska odluka da se zbog manjka stanova privremeno dozvoli stanovanje. 1926 srpski 3
383   F:47.1223.   III   368/1926 Molba Lajče Novakovića radi podizanja kuće u Đurđinskoj ulici 4. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1929 srpski 9
384   F:47.1223.   III   372/1926 Molba Franje Tenka radi podizanja kuće u Rajnic selu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 8
385   F:47.1223.   III   373/1926 Predmet u vezi izgradnje mimoilaznice na pruzi Aleksandrovo Subotica za Subotičku električnu željeznicu i osvetljenje d.d. prilog: 1 tehnički nacrt 1926 srpski 14
386   F:47.1223.   III   380/1926 Molba Stevana Novacki radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
387   F:47.1223.   III   388/1926 Molba  Teze Iršević radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
388   F:47.1223.   III   389/1926 Molba Stipana Vojnić Jadrića radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
389   F:47.1223.   III   391/1926 Molba Antuna Bukvića radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
390   F:47.1223.   III   392/1926 Molba  Bele Jagića radi podizanja kuće u Đurđinu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
391   F:47.1223.   III   393/1926 Molba Petra Vukovića radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
392   F:47.1223.   III   394/1926 Molba  Željka Marjanov radi podizanja kuće u Nađvinu (Nagyfeny-Žednik). Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
393   F:47.1223.   III   396/1926 Molba Petra Horvata radi izdavanja dozvole za podizanje kuće na Kereškom putu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 4
394   F:47.1223.   III  398/1926 Predmet u vezi izgradnje objekta na adresi Trg slode 2. Molba trgovca Milivoja Nićin da na osnovu izdate dozvole za podizanje nove zgrade na adresi Trg slobode 2,  priđe delimičnoj gradnji zbog teške finansijske situacije. Odbijena. prilog: 3 tehnička projekta 1926 srpski 19
395   F:47.1223.   III   400/1926 Molba Jakova Kujundžića radi podizanja kuće u Tavankutu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
396   F:47.1223.   III   401/1926 Molba  cipelara Josifa Vajsenbergera radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
397   F:47.1223.   III   407/1926 Molba  Rakić Sretena radi podizanja kuće u Šebešiću. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 9
398   F:47.1223.   III   409/1926 Molba  Ivana Buljovčića radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
399   F:47.1223.   III   410/1926 Molba Mihajla Noseka radi radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće u Palićkim vinogradima na Plaskovićevom zemljištu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati 1926 srpski 2
400   F:47.1223.   III   419/1926 Molba  Pere Aradski radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
401   F:47.1223.   III   423/1926 Molba Antuna Kaposta radi radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće na Ludošu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Molba firme Geza Klein i sinovi za izdavanja prepisa te odluke. 1926 srpski 3
402   F:47.1223.   III   428/1926 Molba   Stevana Vujaklija radi podizanja kuće u Halaškim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 3
403   F:47.1223.   III   429/1926 Predmet u vezi molbe firme Braća Ruff za podizanje nove zgrade radionice u Štosovoj  10. Spor oko visine dimnjaka pošto tvornica smatra da je dovoljna visina 15 a gradske  vlasti traže visinu od 30 metara.  Nakon komisijskog pregleda dozvoljeno im je da izvedu traženu visinu dimnjaka od 15. m. Prilog. 2 kom tehničkih nacrta. 1926-1930 srpski 19
404   F:47.1223.   III   430/1926 Molba Paje Šarčević radi podizanja kuće u Rajnic selu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 5
405   F:47.1223.   III  432/1926 Molba  Mije Nimčević radi radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće u Zapadnim ugarnicama. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
406   F:47.1223.   III   434/1926 Molba Jose Manića radi radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće u Palićkim vinogradima. Molioc odustao. prilog: 2 tehnička nacrta 1926 srpski 3
407   F:47.1223.   III  436 /1926 Molba Bata Jožefa da na mesto izgorele kuće – Kvaternikova 29, sagradi novu. 1926 srpski 2
408   F:47.1223.   III   438/1926 Molba  Miloša Marjanova za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1928 srpski 6
409   F:47.1223.   III   446/1926 Molba  Petra Körösi  za izdavanje dozvole za gradnju kuće pored malog köröškog puta. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 11
410   F:47.1223.   III   453/1926 Molba Filipa Sivića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
411   F:47.1223.   III   454/1926 Molba supruge Mije Nađ za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Zmaj Jovinoj ulici 25. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 7
412   F:47.1223.   III   461/1926 Molba Subotičke električne  željeznice i osvetljenja d.d. radi izdavanja dozvole za polaganje električnog kabla. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 5
413   F:47.1223.   III   462/1926 Molba Monike Mamužić radi izadvanja dozvole za podizanje kuće na Ludošu, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
414   F:47.1223.   III   463/1926 Molba  Babijan Tumbasa radi podizanja kuće u Tavankutu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
415   F:47.1223.   III   464/1926 Molba Ace Pilić za dozvolu popravke ograde na kući u Zajčevoj 8, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
416   F:47.1223.   III   465/1926 Molba udove Vece Antunovića za izdavanje dozvole za podizanje kamare na Ludošu, pozitivno rešena. 1926 srpski 4
417   F:47.1223.   III   466/1926 Predmet u vezi uređenja izloga trgovine na adresi Karađorđev trg 9, Zadužbina Dušana Radića. Zakupci us bili Veco M. Vidaković, Petovia, Mita Međanski (1928.), Radovan Pivarev apotekar. 1926-1937 srpski 16
418   F:47.1223.   III   469/1926 Zapisnik o uslovima da Petar Bubori na svoju molbu popravi kapelicu Sv. Roka u Dudovoj šumi. 1926 srpski 2
419   F:47.1223.   III   470/1926 Molba firme S. Ad. Engl. radi izdavanja dozvole za podizanje objekta u Krupežićevoj ul.  5. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se trebaju pridržavati. 1926-1930 srpski 8
420   F:47.1223.   III   471/1926 Molba Karola Vermeša za parcelizaciju njegovog zemljišta u Zmaj Jovinoj ulici, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
421   F:47.1223.   III   477/1926 Molba Marije Gabor za percelizaciju njenog zemljišta u Majšanskim vinogradima, pozitivno rešena. prilog: 2 deobna nacrta 1926 srpski 4
422   F:47.1223.   III   484/1926 Molba Josipa Popovića  radi podizanja kuće u Bleskovom naselju. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 12
423   F:47.1223.   III   486/1926 Molba Paje Varga radi izdavanja dozvole za podizanje kioska na Palićkom putu, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
424   F:47.1223.   III   487/1926 Molba Stipana Salata radi izadvanja dozvole za podizanje kuće u Malim buckama, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
425   F:47.1223.   III   488/1926 Molba Stipana Stipića radi izadvanja dozvole za podizanje kuće u Bajskim vinogradima, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
426   F:47.1223.   III   489/1926  Molba Mora Löwy stanovnika Gimnazijske 3 radi dobijanja dozvole za probijanje  svetlarnika na svojoj kući. Negativna senatska odluka na koju molioc ulaže žalbu a koja  se usvaja. Prilog: situacioni nacrt moliočeve kuće 1926 srpski 18
427   F:47.1223.   III   490/1926 Molba  Franje Balog radi izadvanja dozvole za podizanje kuće u Bucke vinogradima, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
428   F:47.1223.   III   491/1926 Molba Antuna Kopilovća za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 6
429   F:47.1223.   III   494/1926 Molba Danče Mačković radi podizanja kuće u Mirgešu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 2
430   F:47.1223.   III   495/1926 Molba Antuna Milašin za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: nacrt katastarskih čestica 1926-1927 srpski 10
431   F:47.1223.   III   499/1926 Molba Lenard Matuške za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima na Petrešovoj percelaciji. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 10
432   F:47.1223.   III   506/1926 Molba Josipa Bata radi podizanja kuće u Kvaternikovoj 29. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 4
433   F:47.1223.   III   508/1926 Molba Andrije Horvacki radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
434   F:47.1223.   III   512/1926 Molba firma Barzel d.d. radi izdavanja dozvole za adaptaciju kuće u Gimnazijskoj 2.  Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se trebaju pridržavati. 1926-1930 srpski
435   F:47.1223.   III   515/1926 Molba Mihaila Kurteš radi podizanja nove kuće na mesto njegove stare u Skotus Voiatora 51. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
436   F:47.1223.   III   521/1926 Molba upravitelja Župe Sv. Terezije Franje Švraka da dozvoli preinačenje stolnika na crkvi Svete Terzije, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
437   F:47.1223.   III   523/1926 Predmet u vezi gradnje kuće u Rajnic selu vlasnika Josipa Fabčića. 1926-1930 srpski 14
438   F:47.1223.   III   527/1926 Molba Stevana Santo poslužitelja državne ženske gimnazije  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Pupinovoj 22. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: tehnički nacrt 1926-1930 srpski 12
439   F:47.1223.   III   530/1926 Molba Šandora Kiša radi izadvanja dozvole za podizanje kuće u Šupljaku, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
440   F:47.1223.   III   532/1926 Molba udove Stipana Perčića za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Paliću. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 10
441   F:47.1223.   III   535/1926 Molba Marka Bašića za izdavanje dozvole za gradnju pomoćnog objekta u svom dvorištu – Beogradski put 32. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
442   F:47.1223.   III   538/1926 Molba Đorđa Temešvari za izdavanje dozvole za gradnju nove kuće u Radanovcu namesto stare koju su kiše porušile. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
443   F:47.1223.   III   540/1926 Molba Berkeš Kate za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Halaškim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
444   F:47.1223.   III   542/1926 Molba Petra Jakovetića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Segedinskim vinogradima na bivšoj zemlji Stipana Pleskovića. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
445   F:47.1223.   III   543/1926 Molba  Pere Rudića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima na posedu Talaši. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926-1930 srpski 5
446   F:47.1223.   III   544/1926 Molba Lajče Poljakovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.   Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 5
447   F:47.1223.   III   549/1926 Molba  Ljubomira Uglješića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Segedinskim vinogradima Reinicfalva. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.   Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 6
448   F:47.1223.   III   550/1926 Molba  Josipa Guti za izdavanje dozvole za gradnju kuće  na Kelebiji udaljene 48 m. od pruge. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  prilog: 3 tehnička nacrta 1926-1930 srpski 12
449   F:47.1223.   III   552/1926 Molba Vladislava Dencs za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
450   F:47.1223.   III   555/1926 Molba Josipa Đulai za izdavanje dozvole za gradnju kuće u palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1929 srpski 8
451   F:47.1223.   III   556/1926 Molba Agneš Mihalja za izdavanje dozvole za gradnju kuće u segedinskim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 4
452   F:47.1223.   III  561/1926  Molba Nikole Đukića za izdavanje dozvole za dogradnju kuće u Bajskim vinogradima pored pruge Subotica Sombor. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.  prilog: tehnički nacrti kuće ing. Bele Štajger Kazal 1926 srpski 9
453   F:47.1223.   III   563/1926 Molba apotekara  Bartula Nađa zakupca lokala u Gradskoj kući da dobije dozvolu za izbijanje zida u lokalu, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
454   F:47.1223.   III   564/1926  Molba Laze Išpanovića za izdavanje dozvole za dogradnju kuće pored groblja Sv. Roke. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.  prilog: 2 tehnička nacrta kuće 1926-1931 srpski 10
455   F:47.1223.   III   565/1926  Molba dr Antuna Vaš za izdavanje dozvole za dogradnju salaša na Ludošu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
456   F:47.1223.   III   566/1926 Molba firme Mano Šugara radi izdavanja dozvole za adaptaciju kuće u Krupežićevoj 6.  Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se trebaju pridržavati. 1926 srpski 4
457   F:47.1223.   III   568/1926  Molba Jakoba Buljovčića za izdavanje dozvole za dogradnju kuće pored groblja Sv. Roke. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.  prilog: 2 tehnička nacrta kuće 1926-1930 srpski 10
458   F:47.1223.   III   569/1926 Prijava udove Ljubice Aracki (ulica Ostojićeva 34) protiv komšije zbog opasnosti od roljke na konjski pogon zbog čega pucaju zidovi njene kuće. Odbačena kao neosnovana nakon pregleda na licu mesta. 1926 srpski 3
459   F:47.1223.   III   571/1926 Molba Đurice Gavrilov za izdavanje dozvole za gradnju kuće i pekare na Paliću. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926-1927 srpski 10
460   F:47.1223.   III   574/1926 Molba vlasnika kupatila dr Zoltana Heislera radi izdavanja dozvole za proširenje  kotlarnice.  Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se trebaju pridržavati. 1926 srpski 4
461   F:47.1223.   III   577/1926 Molba firme Industrija željeznog nemeštaja i metala d.d.za izdavanje dozvole za gradnju šupe na njihovom placu u segedinskim vinogradima, pozitivno rešena. 1926 srpski 5
462   F:47.1223.   III   579/1926  Molba Varga Stipana za izdavanje dozvole za dogradnju kuće u Vinogradskoj ulici 9. Senatska  odluka sa dozvolom izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  prilog: 2 tehnička nacrta kuće 1926-1929 srpski 10
463   F:47.1223.   III   580/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u I krugu Bogovićeva 34. vlasnika Joipa Morvai. 1926-1928 srpski 13
464   F:47.1223.   III   581/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u segedinskim vinogradima vlasnice Anke Sarić. 1926-1931 srpski 5
465   F:47.1223.   III   588/1926 Molba Roze Milunović radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 4
466   F:47.1223.   III   589/1926 Molba  udove Račmanj Ištvana radi podizanja kuće u segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
467   F:47.1223.   III   595/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Hrastovoj 18. vlasnika Jovana Kiš Čanta. prilog: 2 tehnička nacrta 1926-1931 srpski 12
468   F:47.1223.   III   604/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u segedinskim vinogradima vlasnika Franje Sabo. 1926 srpski 4 5.7.2018.
469   F:47.1223.   III   605/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u ulici Tomićeva 54 vlasnika Lajčo Ujlaki. 1926-1930 srpski 13
470   F:47.1223.   III   606/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Majšanskim vinogradima vlasnik Aleksa Stanojević. 1926-1931 srpski 7
471   F:47.1223.   III   607/1926 Molba Grge Kujundžića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Malom Bajmoku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
472   F:47.1223.   III   608/1926 Molba Janoša Horvat Militića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Bajskim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.     Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
473   F:47.1223.   III   614/1926 Molba  Đule Kozma za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Muči nasobini. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
474   F:47.1223.   III   619/1926 Molba Stipana Šefčića za prepokrivanje kuće u Segedinskim vinogradima  crepom umesto trske, pozitivno rešena. 1926 srpski 4
475   F:47.1223.   III   624/1926 Molba Franje Huđil za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
476   F:47.1223.   III   628/1926 Molba  udove Marije Barobaš za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Halaškim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
477   F:47.1223.   III   635/1926 Molba  Antuna Stantić za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Zapadnim ugarnicama. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
478   F:47.1223.   III   644/1926 Molba Dančo Ivana radi podizanja kuće u Ludošu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
479   F:47.1223.   III   653/1926 Molba Komande graničnih trupa za dodelu zemljišta za štalu, pozitivno rešena. 1926 srpski 5
480   F:47.1223.   III   655/1926 Molba udove Antuna Ivkovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926-1930 srpski 3
481   F:47.1223.   III   659/1926 Molba  Josipa Tikvicki radi podizanja kuće na Tompanskom pašnjaku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
482   F:47.1223.   III   661/1926 Molba  Marije Aroksalaši za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Streljačkoj ulici  63/a. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
483   F:47.1223.   III   666/1926 Molba Pilip Kovačića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Bunjevačkoj ulici  58. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926-1930 srpski 16
484   F:47.1223.   III   672/1926 Molba Đure Matkovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće pored groblja Sv. Roka. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. prilog: 2 tehnička nacrta ovlaštenog graditelja Berkeš Dezidera 1926-1930 srpski 7
485   F:47.1223.   III   676/1926 Molba Mikše Sabadoša radi izdavanja dozvole za dogradnju postojeće fabrike štirke – Palićki vinogradi 130, pozitivno rešena. 1926 srpski 8
486   F:47.1223.   III   682/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Segedinskim vinogradima 45 vlasnika Nikola Bajka. 1926-1930 srpski 9
487   F:47.1223.   III  683/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Segedinskim vinogradima  vlasnika Mate Saulić. 1926 srpski 2
488   F:47.1223.   III   691/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Majšanskim vinogradima  vlasnika Stipana Semeši. 1926-1930 srpski 7
489   F:47.1223.   III   692/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće na Mirgešu  vlasnika Marka Fabijan. 1926 srpski 2
490   F:47.1223.   III   697/1926 Predmet u vezi dozvole za postavljanje furune za pečenje hleba u svom dvorištu  kućevlasnika Stevana Futo, Halaški vinogradi, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
491   F:47.1224.   III  703/1926 Molba Vece Milašina za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 6 10 avg
492   F:47.1224.   III   704/1926 Molba Bode Kujundžića za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Šebešiću, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
493   F:47.1224.   III   711/1926 Molba Anastazije Tot radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 5
494   F:47.1224.   III   714/1926 Molba Aleksandra Lifka u ime Bioskopa Lifka za izdavanje dozvole za adaptaciju objekta na adresi Trg Ćirila i Metoda 19. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926-1927 srpski 16
495   F:47.1224.   III   717/1926 Molba Pavla Guba u cilju dobijanja dozvole za podizanje kuće na njegovom zemljištu na naselju Jakobčić telep, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
496   F:47.1224.   III  718 /1926 Predmet u vezi gradnje kuće Tašković Bele. 1926-1928 srpski 14
497   F:47.1224.   III   721/1926 Molba Antuna Sariča za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Tuku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 7
498   F:47.1224.   III   722/1926 Molba Mije Gabrića  cilju dobijanja dozvole za podizanje kuće u Malom Bajmoku, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
499   F:47.1224.   III   723/1926 Molba Mihalj Berkeša  cilju dobijanja dozvole za podizanje kuće nabijanice u Majšanskim vinogradima, pozitivno rešena. 1926-1928 srpski 3
500   F:47.1224.   III   724/1926 Predmet u vezi gradnje kuće Pere Stipića. 1926-1927 srpski 11
501   F:47.1224.   III   725/1926 Molba udove Lajče Pavlakovića radi izdavanja dozvole za gradnju kuće, pozitivno rešena. 1926 srpski 4
502   F:47.1224.   III  727/1926 Molba Pere Juriga radi izdavanja dozvole za gradnju kuće u XI krugu, pozitivno rešena. 1926 srpski 4
503   F:47.1224.   III   728/1926 Molba Martina Kiša za izdavanje dozvole za podizanje kuće nabijanice, 10 meteri dugačke, 5 meteri široke, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
504   F:47.1224.   III   730/1926 Predmet u vezi molbe ugostitelja Lajče Horvata radi dozvole adaptacije njegovog objekta u Cara Lazara 4. prilozi: 4 tehnička nacrta 1926 srpski 13
505   F:47.1224.   III   732/1926 Molba  Jovana Nađheđeši radi izdavanja dozvole za gradnju kuće u Zapadnim ugarnicama Sivaci put 2, pozitivno rešena. 1926 srpski 3 20 08 2018
506   F:47.1224.   III   736/1926 Molba  Nikole Radaka radi izdavanja dozvole za gradnju kuće pored groblja Sv. Roke, pozitivno rešena. prilog: 2 tehnička nacrta 1926 srpski 9
507   F:47.1224.   III   744/1926 Cirkularno pismo Inženjerske Komore Novi Sad da Gradska poglavarstva primaju samo one tehničke elaborate koji su nastali od ovlašćenih inžinjera. 1926 srpski 2
508   F:47.1224.   III   745/1926 Molba  Ane Čović radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 11
509   F:47.1224.   III  746/1926 Molba Johane Kasa radi izdavanja dozvole za gradnju jedne salaške kuće, pozitivno rešena.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
510   F:47.1224.   III   747/1926 Molba firme Frankl i Löwy za izdavanje dozvole za podizanje objekta na Daničićevom  putu 175. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se treba pridržavati.  Nakon  izgradnje molioci traže i dobijaju dozvolu za useljenje. 1926-1930 srpski 9
511   F:47.1224.   III   757/1926 Molba Mesaroš Jene za gradnju kuće, odustao. 1926 srpski 1
512   F:47.1224.   III   761/1926 Molba  Grge Petković radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog. tehnički nacrt 1926-1928 srpski 9
513   F:47.1224.   III   766/1926 Molba Ivana Buša radi izdavanja dozvole za gradnju kuće u Majšanskim vinogradima, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
514   F:47.1224.   III   770/1926 Molba  Martina Vidakovića radi izdavanja dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima, pozitivno rešena. 1926 srpski 6
515   F:47.1224.   III   772/1926 Molba Andrije Jung radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima Vermeševa parcelacija. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 9
516   F:47.1224.   III   776/1926 Predmet u vezi gradnje kuće u Bajskim vinogradima, vlasnika Dudaš Antala. 1926 srpski 5
517   F:47.1224.   III   777/1926 Predmet u vezi gradnje kuće u Bajskim vinogradima, vlasnika Pere Mihalika. 1926 srpski 6
518   F:47.1224.   III   786/1926 Predmet u vezi gradnje kuće u Sudarevićevoj 40, vlasnika Andora Nemeta. 1926-1931 srpski 13
519   F:47.1224.   III   788/1926 Molba bravara Kalora Martinc radi podizanja kuće i radionice u Sudarevićevoj 70. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 18
520   F:47.1224.   III   793/1926 Molba Ivana Sabo radi podizanja kuće u Bajskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 6
521   F:47.1224.   III   794/1926 Molba udove Ljudevita Terčića radi podizanja kuće u Makedonskoj ulici 501. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 6
522   F:47.1224.   III   795/1926 Molba Đene Kneževića za izdavanje dozvole za gradnju. 1926 srpski 1
523   F:47.1224.   III   798/1926 Molba trgovca Rudolfa Priesner-a radi izdavanja dozvole za podizanje kuće u  Krupežićevoj 3. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se treba pridržavati. 1926-1927 srpski 11
524   F:47.1224.   III   801/1926 Molba Liliom Jovana radi podizanja kuće u Halaškim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Molba za useljenje u novosagrađenu kuću, pozitivno rešena. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 7 31.7.2019.
525   F:47.1224.   III   816/1926 Molba Šime Mamužića radi podizanja kuće pored Kerskoga graoblja (Svetla ulica 35). Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Molba za useljenje u novosagrađenu kuću, pozitivno rešena. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 6
526   F:47.1224.   III   820/1926 Molba Mirka Timara fotografa radi dozvole postavljanja reklamne table na stub pinske lampe pored njegove radnju u Aleksandrovoj ulici, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
527   F:47.1224.   III   822/1926 Molba Pajo Guba radi podizanja kuće na parceli br. 362 (Kevago). Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 3
528   F:47.1224.   III   823/1926 Postupak pred višim organima vlasti (Okružna građevinska sekcija u Somboru) povodom žalbe trgovca Milivoja Nićina protiv odluka Gradskog Senata o kažnjavanju zbog nepropisne dogradnje kapije i izloga na objektu Trg slobode 2. Odluka o uslovima pod kojima se dozvoljava dogradnja. prilog: 2 tehnička nacrta gradnje 1926-1928 srpski 33
529   F:47.1224.   III   824/1926 Molba Aleksandra Kohna radi proširenja kancelarije u dvorištvo sopstvene kuće – Zrinski trg 55. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 4
530   F:47.1224.   III   826/1926 Molba Đene Kneževića radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Molba za useljenje u novosagrađenu kuću, pozitivno rešena. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 11
531   F:47.1224.   III   827/1926 Molba Stevana Blesića radi podizanja kuće u ulici Miloša Obilića 53. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Molba za useljenje u novosagrađenu kuću, pozitivno rešena. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: 2 tehnička nacrta 1926 srpski 13
532   F:47.1224.   III   829/1926 Molba Mije Kovačevića radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 3
533   F:47.1224.   III   830/1926 Molba Stipana Saulića radi podizanja kuće na Milerovoj zemlji (Palićki vinogradi). Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
534   F:47.1224.   III   831/1926 Predmet u vezi molbe Franje Anuša za gradnju kuće u Valjevskoj ulici br. 9. prilog: tehnički nacrt 1926 srpski 23
535   F:47.1224.   III   836/1926 Molba Đure Pozderovića radi podizanja kuće nabijanice u Svetloj ulici br.55. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Molba Bele Kiš za useljenje u novosagrađenu kuću, pozitivno rešena. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: 2 tehnička nacrta 1926 srpski 10
536   F:47.1224.   III   837/1926 Molba Luke Lončarevića radi podizanja kuće nabijanice u Bajskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
537   F:47.1224.   III   839/1926 Molba Julijane Đelmiš radi odobrenja adaptacije kuće – Oslobođenja 10, otvaranja vrata, pozitivna odluka. prilog: 2 tehnička nacrta 1926 srpski 5
538   F:47.1224.   III   840/1926 Predmet u vezi molbe Hajblajn (Heiblein)  Josipa za izdavanje dozvole za gradnju vile na Paliću koja je odbijena a stranka se žalila, prosleđeno je višem organu na odlučivanje. prilog: tehnički nacrt i situacioni plan 1926 srpski 10
539   F:47.1224.   III   841/1926 Molba Franje Salma (Szalma) i supruge radi izdavanje dozvole za podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 3
540   F:47.1224.   III   843/1926 Molba udove Jovana Šijačića radi podizanja kuće u Češkoj ulici 63. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 4
541   F:47.1224.   III  844/1926 Molba Stipana Kakonji radi izdavanje dozvole za podizanja kuće u Žedniku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 3
542   F:47.1224.   III   846/1926 Molba firme “J. Vujković i Drug” radi izdavanje dozvole za podizanja mlinske zgrade u Jukićevoj 41. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
543   F:47.1224.   III   847/1926 Molba inž. Stevana Vaci (Vaczy) za parcelizaciju zemljišta na Paliću, navedene su  kat. čestice. Pozitivna odluka. 1926 srpski 3
544   F:47.1224.   III   863/1926 Molba Pere Odvalića radi izdavanje dozvole za podizanja kuće od valjaka. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
545   F:47.1224.   III   868/1926 Molba  Kalora Šarčevićai radi izdavanje dozvole za podizanja salaša u Žedniku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
546   F:47.1224.   III   869/1926 Molba Đure Pletl radi izdavanje dozvole za podizanja kuće u Starom vašarištu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 7
547   F:47.1224.   III   870/1926 Molba udove Feliksa Konca za izdavanje dozvole za rušenje strare i gradnju nove kuće na adresi Save Tekelije 29. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1929 srpski 15
548   F:47.1224.   III   872/1926 Molba Đure Sendi iz Školske ulice 17 da mu se dozvoli popravka kuće kao i da grad otkupi deo njegovog placa. prilog: 2 situaciona nacrta 1926 srpski 3
549   F:47.1224.   III   873/1926 Molba Lojzije Saulića radi izdavanje dozvole za podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
550   F:47.1224.   III   875/1926 Molba Mirka Mamužića radi odobrenja “razdeobnog nacrta” pošto je prodao deo svoga placa na adresi Sudarevićeva 9. Odluka o odbijanju, žalba stranke. prilog: razdeobni nacrt kat. čestice 1926-1928 srpski 9
551   F:47.1224.   III   876/1926 Molba firme Piuković i  kom. radi izdavanja dozvole za postavljanje teretnog lifta u  prostorijama njihovog objekta u Sudarevićevoj ulici 21-23. Pozitivna senatska odluka sa  uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
552   F:47.1224.   III   881/1926 Molba  Bogdana Trifunovića za izdavanje dozvole za gradnju nove kuće u Palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926-1928 srpski 5
553   F:47.1224.   III   887/1926 Predmet u vezi naloga za rušenje dvorišnog objekta na placu Zrinjski trg 19 udove Paje Turzo u kome živi torbar Ištvan Feješ. 1926-1928 srpski 13
554   F:47.1224.   III   891/1926 Molba firme Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d. da im se izda dozvola za gradnju dve transformatorske kućice. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se trebaju pridržavati. 1926 srpski 2
555   F:47.1224.   III   892/1926 Molba firme Löwy i Drug radi izdavanja dozvole za preinaku izloga u radnji koju drže u  Muzičkoj školi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
556   F:47.1224.   III   895/1926 Molba Antun Molnar Međeri radi izdavanja dozvole za adaptaciju i popravku kuće – Narodna ulica 5. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926-1928 srpski 7
557   F:47.1224.   III   898/1926 Molba firme Narodni Bioskop radi dozvole postavljanja reklamnih izloga. Pozitivno rešena. Prenošenje prava zakupa na table za reklamiranje na Bioskop Korzo (1927.) 1926-1927 srpski 8
558   F:47.1224.   III   900/1926 Molba Udruženja mašinovođa, koje je za svoje potrebe, od trgovca Vermeša kupilo objekat u Zmaj Jovinoj 41, da ga adaptira, t.j. pokrije krov crepom.  Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
559   F:47.1224.   III   902/1926 Molba   Marije Viktor Balaž za izdavanje dozvole za gradnju nove kuće na Paralelnom putu (Bergerove parcele). Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 4
560   F:47.1224.   III   906/1926 Molba Andrije Milankovića i ing. Bene Mačkovića za parcelizaciju njihovog zemljišta. Pozitivna odluka. Prilog: 2 nacrta o rezdeobi 1926 srpski 4
561   F:47.1224.   III  912 /1926 Molba Vite Banski za dozvolu postavljanja “bude” (kioska), na uglu Jelačićeve, odbijena. 1926 srpski 2
562   F:47.1224.   III   923/1926 Molba firme Mašina, Ignjat Fränkel I Jakob Alleks radi izdavanja dozvole podizanje  magacina u Štrosmajerovoj ulici 14. Stranka je odustala. Prilog: 2 kom. tehničkih nacrta 1926 srpski 3
563   F:47.1224.   III   924/1926 Molba Stipan Virag za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Malom Bajmoku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1931 srpski 6
564   F:47.1224.   III   931/1926 Molba trgovca  Martina Šik-a radi izdavanja dozvole postavljanje “ponjave” (tende- suncobrana) pred  radnju u Aleksandrovoj 13. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se treba  pridržavati. 1926 srpski 3
565   F:47.1224.   III   933/1926 Molba firme Narodni Bioskop radi dozvole postavljanja reklamnih izloga. Pozitivno rešena. 1926 srpski 3
566   F:47.1224.   III   940/1926 Molba Jovana Jungera radi izdavanje dozvole za podizanja kuće u Varoškoj ulici 3. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 3
567   F:47.1224.   III   941/1926 Predmet u vezi parcelizacije (razdeobe) parcele Andrije Almaši u ulici Vukovićeva 17. 1926-1928 srpski 12
568   F:47.1224.   III   942/1926 Molba Arpada Hütter-a radi izdavanja dozvole  rušenje starih objekata bivšeg izgorelog  Kohanovog mlina  u ulici Oslobođenja i podizanje novih. Pozitivna senatska odluka sa  uslovima kojih se treba pridržavati. 1926-1930 srpski 9
569   F:47.1224.   III   943/1926 Molba  Mije Vajda za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Malom Bajmoku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
570   F:47.1224.   III   950/1926 Molba Stipana Sileji radi izdavanja dozvole za podizanje sporedne zgrade od valjaka, na njegovom zemljištu u Majšanskim vinogradima. 1926 srpski 2
571   F:47.1224.   III   951/1926 Molba Mihajla Varge radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Molba za useljenje u novosagrađenu kuću, pozitivno rešena. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 12
572   F:47.1224.   III   952/1926 Molba Tome Franciškovića da se odobri ubeleževanje kupovine dela susedovog placa, Devojačka 11. Odobreno. 1926 srpski 3
573   F:47.1224.   III   955/1926 Molba Josifa Murvai da se dozvoli razdeoba  gruntovnih uložaka adrese Bogovićeva 34, odbijen, postupak žalbe. 1926-1928 srpski 9
574   F:47.1224.   III   956/1926 Molba Lajče Komaromi za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Mirgešu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
575   F:47.1224.   III   961/1926 Molba Martina Nađ Čilag  radi podizanja kuće u “starom Vašarištu”. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Molba za useljenje u novosagrađenu kuću, pozitivno rešena. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 10
576   F:47.1224.   III   965/1926 Molba  Remije Marcikića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Malom Bajmoku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.  Molba za useljenje u novosagrađenu kuću, pozitivno rešena. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje.Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926-1930 srpski 5
577   F:47.1224.   III   966/1926 Molba Đure Vidakovića rai dozvole za izbijanje prozora na kući u Gundulićevoj 27. 1926 srpski 2
578   F:47.1224.   IV  13/1926 Predmet u vezi sticanja domovnice Josipa Zadjva (Zađva). Prepiska Poglavarstva Vinkovci i Poglavarstva Subotica pošto je stranka rođena u Subotici 1873. 1926 srpski 15
579   F:47.1224.   IV   16/1926 Molba Kovač Stevana za dobijanje domovnice. Prepiska gradskih i centralnih vlasti u vezi toga zahteva, pozitivno rešenje o sticanju državljanstva KSHS. 1926-1930 srpski 19
580   F:47.1224.   IV  22/1926 Molba Ignaca Hag konduktera za dobijanje domovnice, prepiska za ustanovljavanje njegove zavičajnosti. 1926 srpski 6
581   F:47.1224.   IV   40/1926 Molba Stevana Buljovčića rođenog u Subotici 12.8.1904. za dobijanje uverenja o zavičajnosti, odnosno domovnice koja mu je potrebna za regulisanje činovničkog položaja u službi Javne Berze rada.  Prepiska za ustanovljavanje njegove zavičajnosti i pozitivno rešenje. 1926-1930 srpski 12
582   F:47.1224.   IV  42/1926 Predmet u vezi sticanja svedodžbe o državljanstvu Tišić Pavla (Subotica. 22.1.1868.) 1926 srpski 17
583   F:47.1224.   IV   46/1926 Predmet u veti molbe Simon Ignjat Deže Tamaši i Ane Tamaši za uverenja o državljanstvu. Prepiska za ustanovljavanje njihove zavičajnosti i pozitivno rešenje. 1926-1927 srpski 38
584   F:47.1224.   IV  54/1926 Molba lekara dr Radovana Brašovan za izdavanje uverenja da je radio u subotičkoj bolnici od 1913. do 1914. i odlaska u rat. Uverenje gradske bolnice koje to potvrđuje. 1926 srpski 5
585   F:47.1224.   IV  56/1926 Molba Antuna Vukova stražara sudskog zatvora za izdavanje domovnice.Prepiska kojom je ustanovljena njegova zavičajnost u Subotici. 1926 srpski 9
586   F:47.1224.   IV  58/1926 Molba Daniela Filep /Fülöp/ (Beograd, 1879.) koji od 1882. stanuje u Subotici za izdavanje domovnice.Prepiska kojom je ustanovljena njegova zavičajnost u Subotici. 1926 srpski 7
587   F:47.1224.   IV   104/1926 Prepiska Velikog župana zagrebačke oblasti sa subotičkim gradskim Senatom u vezi molbe Klotilde Saucha rođ. Hofmann 1926 srpski 4
588   F:47.1224.   IV  107/1926 Prepiska u  predmetu pokušaja uručenja dobrovoljačkog uverenja Aleksi Đulibrku. 1926 srpski 6
589   F:47.1224.   IV   109/1926 Molba Zorke Ognjanov učiteljice na Pavlovcu za izdavanje uverenja o državljanstvu i prepiska u vezi toga. 1926 srpski 6
590   F:47.1224.   IV  118/1926 Molba udovice Arpada Pala radi dobijanja svedodžbe o siromaštvu, odbijena pošto Kapetanija tvrdi da ima obrticu za prodaju toplog i hladnog jela. 1926 srpski 4
591   F:47.1224.   IV   135/1926 Molba Juliške Horvat, sa adrese Tavankut 627, za izdavanje uverenja o siromaštvu. 1926 srpski 4
592   F:47.1224.   IV  147/1926 Molba Roze udove Jovana Hamera da joj se prizna zavičajnost u Subotici pošto od 1915. živi u Subotici. Prepiska organa koji utvrđuju činjenice u vezi stranke. 1926 srpski 8
593   F:47.1224.   IV   162/1926 Prepiska u vezi predmeta zavičajnosti i državljanstva Almosa i Boriške Melkay. Almos je rođen u Rijeci (Fiumi) 1895. godine. 1926-1927 srpski 18
594   F:47.1224.   IV  170/1926 Molba Evgenija Čifari (Subotica, 11.1.1901. – ) radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici u o tome je izdata svedočba. 1926 srpski 5 sept.
595   F:47.1224.   IV   175/1926 Molba Vojislava Šimokovića (Subotica, 1908. – ) radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici u o tome je izdata svedočba. 1926 srpski 6
596   F:47.1224.   IV  178/1926 Molba Nandora Kelemen (Subotica, 1874. – )  i njegove porodice  ćerki Piroške i Barbare, sup. Jelene, radi izdavanja domovnica. Utvrđeno je da su zavičajni u Subotici u o tome je izdata svedočba. 1926 srpski 6
597   F:47.1224.   IV   198/1926 Molba ratnog invalida Damjan Gavrilov sa stanom Ludoš 32, za izdavanje uverenja o siromaštvu, pozitivno rešena. 1926 srpski 4
598   F:47.1224.   IV  200/1926 Potraga na teritoriji Subotice za dobrovoljcem Petrom Perićem na zahtev Poglavarstva Knin, neuspešna. 1926 srpski 8
599   F:47.1224.   IV   202/1926 Molba Ane Šinković (Subotica, 1895. – ) radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajna u Subotici i o tome je izdata svedočba. 1926 srpski 5
600   F:47.1224.   IV  203/1926 Molba Nikole Mukića (Subotica, 1904. – ) radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici i o tome je izdata svedočba. 1926 srpski 5
601   F:47.1224.   IV   204/1926 Molba Marka Janček (Subotica, 1904. – ) radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici i u o tome je izdata svedočba. 1926-1930 srpski 12
602   F:47.1224.   IV   209/1926 Predmet u vezi molbe kafandžije Ljudevita Kertesa (pre Kon)  od oca Jakova Kon-a radi izdavanja uverenja o  zavičajnosti. 1926 srpski 9
603   F:47.1224.   IV  213/1926 Molba Danče Tumbas (Subotica, 1904. – ) stan Šebešić 106, radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici u i o tome je izdata svedočba. 1926 srpski 7
604   F:47.1224.   IV   221/1926 Predmet u vezi potrage za dobrovoljcem Petrom Hinić na dopis Poglavarstva Korenica, neuspešnog. 1926-1927 srpski 12
605   F:47.1224.   IV   225/1926 Molba Grge Zolnaića (Subotica, 1891. – ) radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici u o tome je izdata svedočba. Dobio je i domovnicu od Ministstva Unutrašnjih Dela, ali se ona u “preseljenju kancelarija” izgubila, pa traži njen prepis. 1926-1930 srpski 16
606   F:47.1224.   IV  227/1926 Postupak u vezi izdavanja “svedočbe o državljanstvu” na osnovu  uverenja o zavičajnosti na molbu Margite Bröder (Subotica, 1903.-) sa stanom Tavankut 570. Traženi dokument joj je potreban radi polučenja dozvole ta točenje pića. 1926-1927 srpski 10
607   F:47.1224.   IV   235/1926 Molba Martina Mesaroša (Subotica, 1882. – ) železničkog radnika, radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici u i o tome je izdata svedočba. 1926-1930 srpski 13
608   F:47.1224.   IV   273/1926 Molba Zvezdana Isakova sina Uroša radi izdavanja domovnice. Utvrđeno je da je zavičajan u Subotici. 1926 srpski 6
609   F:47.1224.   IV  275/1926 Molba Mirka Hana (Hahn) radi dobijanja uverenja o zavičajnosti. 1926 srpski 5
610   F:47.1224.   IV  655/1926 Predmet u vezi naplate štete koju je kaplar Grgo Temunović napravio na vojnoj opremi 1. čete 23 puka gde je služio. No, utvrđeno je da ne plaća porez da je siromašnog stanja i da se šteta ne može naplatiti. 1926 srpski 13
611   F:47.1224.   IV  656/1926 Molba Plasković Silardke (Subotica, 24.2.1904.) i Plesković Josipa (Subotica 14.1.1908.) dece advokata Plesković dr Luke za izdavane uverenja o nadležnosti. 1926 srpski 9
612   F:47.1224.   IV   1028/1926 Predmet u vezi pokušaja da se na osnovu dopisa Oblasnog saveza dobrovoljaca dostavi uverenja za Simu Vukobratića rodom iz Gospića, neuspešno, pošto se lice nije moglo pronaći. 1926-1927 srpski 8
613   F:47.1224.   IV   1151/1926 Molba marije Vojnić “državne zabavilje” radi izdavanja uverenja o državljanstvu. 1926-1927 srpski 4
614   F:47.1224.   IV  1154/1926 Utvrđivanje zavičajnosti za Đuru Hanđa. 1926 srpski 7
615   F:47.1225.   I   1/1927 Izveštaj gradonačelnika za: XI i XII 1926. godine kao i I i II 1927. godine. Izveštaj gradonačelnika dr Stipića za  III – VII 1927. godine. Izvadak iz zapisnika redovne sednice  P.S. održane 26.08.1927. Stovani PS

 

 

1927 srpski 15
616   F:47.1225.   I   2/1927 Potvrde MUD da su primljeni overeni prepisi zapisnika sednica PS održanih 13.11.1926, 26.11.1926, 18.1.1927, 16.3.1927. godine. 1927 srpski 8
617   F:47.1225.   I   13/1927 Prepiska Inžinjerskog ureda sa Direkcijom Pošta i telegrafa u cilju utvrđivanja udaljenosti pojedinih naselja (pošti) od gradske železničke stanice kao i stanica na naseobinama do naselja (pošti). Tako od subotičke stanice do pošte u Bucka vinograda ima 4500m, do Rajnic sela – 2500 m, do Gabrićeva 13000 m, od tavankutske stanice do pošte ima 1100 m, a u Žedniku  – 3550 m, itd. 1927 srpski 14
618   F:47.1225.   I   15/1927 Izvadak iz zapisnika vanredne sednice Proširenog Senata 18.1.1927. u vezi izbora članova biračkih odbora. 1927 srpski 4
619   F:47.1225.   I   16/1927 Predmet u vezi molbe Bele Terheša koji želi promenu prezimena u Tatrai. Prosleđeno Ministarstvu unutrašnjih dela. 1927 srpski 4
620   F:47.1225.   I   18/1927 Žpredmet u vezi žalbe gradske policije na tarifiranje telefonskih razgovora sa Palićem kao međugradskih. 1927 srpski 4
621   F:47.1225.   I   25/1927 Matičarska statistika za subotičko matičarsko područje (Grad Subotica, Šupljak, Žednik i Tavankut) za 1926. godinu, rođeno 3169, umrlo 2356, venčanih 970.

F 47 I 25 1927

1927 srpski 1
622   F:47.1225.   I   26/1927 Dopis šefa železničke stanice Žednik sa traženjem podataka o broju rimokatolika i pravoslavnih u tom mestu, odgovor sa sumarnim podacima iz popisa 1921.

Zednik

1927 srpski 2
623   F:47.1225.   I   27/1927 Prepiska u vezi prijema u državljanstvo radnika železničke raionice Vasilija Larkina, do tada ruskog državljanina. 1927-1930 srpski 9
624   F:47.1225.   I   29/1927 Propratni akti u vezi predmeta državljanstva Terezije Detari. 1927 srpski 5
625   F:47.1225.   I   32/1927 Predmet u vezi imenovanja članova gradskog Upravnog odbora koji broji 10 članova. 1927-1932 srpski 62
626   F:47.1225.   I   33/1927 Predmet u vezi imenovanja članova gradskog Revizionog odbora koji broji 2 člana. 1927-1932 srpski 25
627   F:47.1225.   I   34/1927 Predmet u vezi imenovanja 4 člana  i 4 zamenika gradskog Odbora za šumske prekršaje. 1927-1929 srpski 31
628   F:47.1225.   I   35/1927 Predmet u vezi imenovanja 8 članova Knjižničkog odbora. 1927-1928 srpski 18
629   F:47.1225.   I   36/1927 Predmet u vezi izbora 1 lekara u Odbor za ustanovljavanje sposobnosti gradskih službenika, 16 članova Zdravstvenog odbora, 2 člana Revizionog odbora, 8 članova Odbora za pregled računa, 16 članova Sirotinjskog odbora, 8 članova Pozorišnog odbora, 5 članova Školskog i 8 članova Okružnog školskog odbora, 12 članova Statističkog odbora, 13 članova Pravnog odbora. 1927-1929 srpski 46
630   F:47.1225.   I   37/1927 Predmet u vezi izbora članova Pravnog odbora. 1927-1932 srpski 16
631   F:47.1225.   I   49/1927 Obaveštenje o izboru članova Oblasnog odbora Bačke oblasti. 1927 srpski 1
632   F:47.1225.   I   55/1927 Prepiska u vezi prijema u državljanstvo vozovođe Jovana Benčika (1883), do tada mađarskog državljanina. 1927-1929 srpski 16
633   F:47.1225.   I   58/1927 Prepis odluke Ministarstva narodnog zdravlja kojom se dozvolilo Središnjem uredu za osiguranje radnika iz Zagreba da osnuje radničko oporavilište na Paliću. 1927 srpski 2
634   F:47.1225.   I   60/1927 Propratni akti u vezi pozakonjenja detata – Marije Kindl. 1927 srpski 2
635   F:47.1225.   I   72/1927 Molba dr Milorada Lazića da se postavi za opštinskog lekara u Žedniku (30.3.1927.), molitelje je odustao od svoje molbe (12.5.1927.). 1927 srpski 2
636   F:47.1225.   I   75/1927 Prepiska u vezi pribavljanja venčanice za Gabrijelu Hidasi i Julija Orovica koji su venčani 1889. 1927-1930 srpski 8
637   F:47.1225.   I   79/1927 Obaveštenje Direkcije državnih železnica da su na osnovu molbe biskupa Lajče Budanovića zakazali raspravu na licu mesta o podizanju stajališta između Hrvatskog majura i Pavlovca. 1927 srpski 1
638   F:47.1225.   I   89/1927 Predmet u vezi prijema u državljanstvo Arkadija Aleksejeva zaposlenog na železnici, rođenog na Jalti. 1927-1928 srpski 9
639   F:47.1225.   I   98/1927 Propratni akt da su MUD poslate knjige o održanim kongresima gradova. 1927 srpski 1
640   F:47.1225.   I   102/1927 Poziv da Subotica odredi svoga kandidata za popunjavanje vanrednog skupa akcionara vicinalnih železnica. 1927 srpski 1
641   F:47.1225.   I   108/1927 Predmet u vezi postupka ubeleževanja titule – novog prezimena Josipa i Tereze Hartman, kojima se dodaje  – “Rinenburški”. 1927-1928 srpski 6
642   F:47.1225.   I   112/1927 Prepis odluke MUD o imenovanju novih 250 članova Proširenog Senata u 1927, spisak članova sa adresama stanovanja. (dr Adolf  Klein,  Armin  Krishaber, dr Gabor Santo,…)

F 47 I 112 1927

 

1927 srpski 23
643   F:47.1225.   I   114/1927 Umnoženi Memorandum o stvaranju Slovenskog pokreta za oslobođenje Rusije, Slovenske sekcije Međunardone Antante protiv III Internacionale u Ženevi. 1927 srpski 8
644   F:47.1225.   I   117/1927 “Deoničko društvo lokalne željeznice Subotica – Bogojevo – Palanka” traži da grad imenuje 2 člana u Upravni odbor društva. Gradonačelnik Stipić je imenovao Marka Stipića gostioničara i Đuru Jovića posednika. 1927 srpski 4
645   F:47.1225.   I   121/1927 Odluka o primanju 8 članova za privremeni rad ( u periodu jul – septembar 1927.) na sastavljanju biračkih spiskova. Odluka MUD o postavljanju dr Miloša Rafajlovića za glavnog gradskog fiskala. 1927 srpski 7
646   F:47.1225.   I   122/1927 Rešenje MUD iz 18.06.1927. o postavljanu dr Koloman Hofmana na mesto savetnika i dr Matije Evetovića na mesto zamenika gradonačelnika. 1927 srpski 1
647   F:47.1225.   I   127/1927 Predmet u vezi postupka izmene gradskog “Organizatornog pravilnika” u pogledu mesta podgradonačelnika. 1927 srpski 13
648   F:47.1225.   I   147/1927 Odluka iz 1927. o izboru 5 članova mesnog školskog odbora (Dr. Maća Evetović, Marko Stipić, Marko Jurić, Dr. Gavra Santo, Dr. Rada Miladinović) i 8 članova Okružnog školskog odbora; Odluka iz 1928. o izboru 5 članova mesnog školskog odbora (Bogdan Svirčević, Đuku Markovića, Stevana Bernata, Imre Jakobčić, dr. Aron Sekelj) i 8 članova Okružnog školskog odbora; Odluka iz 1929. o izboru 5 članova mesnog školskog odbora (Rajić Blaško, Mihajlović Staniša, Pavlina Stjepan, Mandić Mijo, Lungulov Rada) i 8 članova u Okružni školski odbor (Svirčević Bogdan, Dr. Marković Čeda, Pendžić Đurica, Terzin Đurica, Ćićić Slavko, Dr. Fedor Nikić, Dr. Borko Jakov),  Odluka iz 1930. o izboru 5 članova mesnog školskog odbora (Rajić Blaško, Mihajlović Staniša, Pavlina Stjepan, Mandić Mijo, Futo Bela). prilog: novine Narodna Prosveta 15.5.1927. 1927-1931 srpski 41
649   F:47.1225.   I   148/1927 Predmet na osnovu dopis MUD kojim traži izvod iz matice rođenih Jovana Kolumbica, negativan odgovor Matičarskog zvanja. 1927 srpski 3
650   F:47.1225.   I   158/1927 Prepis rešenja Ministarstva pravde o formiranju sudova u Kičevu, Palanci, Aranđelovcu. 1927 srpski 3
651   F:47.1225.   I   163/1927 1927 srpski