Treći brak Arpada Hitera (Hütter Árpád) 1935.

vidi više:https://suistorija.wordpress.com/5647-2/  Hütter Árpád, FAKO D.D.

Arpad Hiter

Prva žena Arpada Hitera je bila subotička Jevrejka Eržebet Rokenštajn (Rokenstein Erzsebet). Sa  njom  je  imao kćerku Klaru ( Subotica, 1914. – Aušvic, 1944. ). Druga   žena mu je bila Naneta Vajnberger, sa kojom je  imao  dvoje  dece,  Đerđa,  rođenog  1925.  u Budimpešti i  Jelisavetu, rođenu 1923. godine u Subotici.

Po treći put se ženio  1935. godine sa  Lujzom Gutman, mađarskom podanicom iz Budimpešte. Svedok na venčanju je bio dr Silaši  Edmund,  partner iz firme. (IAS,F:57.288/1936.) Kao Jevrej, Hiter je  deportovan 1944. godine u Austriju. Preživeo je i posle oslobođenja, 1945. godine se vratio u Suboticu. Pokušavao je da dobije dragocenosti deponovane u „Mađarskoj banci i trgovačkom d.d.“  i svoje nakretnine, ali molbi nije udovoljeno. (IAS, F:70. 11500/1945)

Hiter Gutman vencanica