DR VRANJE SUDAREVIĆ i napad na njegovu kuću u proleće 1920.

jpg Sudarevic Vranje

vidi: https://hr.wikipedia.org/wiki/Vranje_Sudarevi%C4%87

DR VRANJE SUDAREVIĆ (Subotica, 19. 9. 1868. – Subotica 14. 05. 1924.).
Potiče iz bogate zemljoposedničke bunjevačke porodice. Tako je i sam bio je virilista (na osnovu visine poreza ) u mađarsko vreme a time i postavljen u gradsku skupštinu. Studirao je medicinu u Budimpešti. Zbog očeve smrti prekinuo je studije ali ipak 1899. postaje lekar. Društveno aktivan za vreme školovanja, tako je bio poverenik Matice Hrvatske za Suboticu, saradnik u Kolu mladeži, među osnivačima je Zemljodilske Štedionice ( 1904 ), i Bunjevačke stranke ( 1906 ), urednik Nevena od 1903. do 1910. Bio je narodni zastupnik u Konsituanti (1920.), i Narodnoj skupštini (1923.). Na funkciju gradonačelnika postavljen je kao član Bunjevačko-Šokačke stranke ( BŠS ). Na funkciji gradonačelnika 04.05.1920. – 08.11.1920. (Veliki župan 4.05.1920. – 8.11.1920. )

Vranje Sudarevic HAS f 48 1 52 1924

Dr Vranje Sudarević, životom i aktivnim političkim delovanjem  kao da je jedna od pravih paradigmi hrvatstva bačkih Bunjevaca u svom periodu.   Svoju opredijeljenost za hrvatstvo vodeći su političari B-Š (Bunjevačko-šokačke, prim. aut.) stranke dokazali još u godinama postojanja Austro-Ugarske Monarhije. Među njima se posebice istaknuo dr. Vranje Sudarević, koji je kao povjerenik Matice hrvatske zbog svojega hrvatstva imao problema još kao gimnazijalac. (dr. Robert Skendrović, Bunjevačko-šokačka stranka 1920. – 1926. , ČZSP,  god. 38., br. 3. (2006), str. 804.)

Da se politička borba vodila i shvatala vrlo široko govori i mali detalj iz 1920. godine. U toj vrlo važnoj godini – nakon potpisivanja tzv. Traianonskog ugovora,  dr Vranje novembra 1920. podnosi tužbu protiv nepoznatih lica koja su uništila tablu sa imenom ulice – njegovog rođenog brata, pravnika dr Bene Sudarevića (ulica dr Bene Sudarevića 1).

SUDAREVICEVA 1928 Subotica dobra
Sudarevićeva ulica, na karti iz 1928.

Kako je došlo do toga?

Sa utemeljenjem Pravnog fakulteta 27.01.1920.  a odmah nakon toga i početkom dolaska studenata (U tom cilju objavljen je konkurs za upis studenata koji je izvršen od 2. do 15.03.1920. godine, nakon čega su započela predavanja), zapažaju se i problemi sa njihovim ponašanjem i odnosom prema sredini u koju su došli. Međunacionalni odnosi, studenata pridošlih iz drugih krajeva Vojvodine, kao i Crne Gore, stare Srbije, Bosne  i drugih delova Srbije ispod Dunava, i domicilnog stanovništva bili su puni nepoverenja i napetosti. Bile su vrlo uočljive, izražene i oštre crte podela na pobednike i poražene iz netom okončanog rata. Posledica toga je bila da  su u tom periodu Mađari i  Nemci bili u najpodređenijem položaju, obespravljeni i bez priznatih i zagarantovanih građnskih i kolektivnih prava a triumfalizam i osionost kod Srba se manifestovala na svakom koraku i još je bujala i narastala.

Ali, slučaj kada je meta bio istaknuti Bunjevac – dr Vranje Sudarević odnosno njegov dom,  potvrđuje latetno postojanje dubokog neslaganja i neprihvatanja i samih Bunjevaca ( a u skladu sa tim posebno onih koji su gajili i ispoljavali i hrvatske nacinalne osećaje) kao jednakovrednih i lojalnih sugrađana (sudržavljana) u okvirima nove državne konstelacije.

Zabeleženo je tako da je jedna grupa slušača ovdašnjeg fakulteta, pijanih budućih pravnika u noći između 31.3. i 1.04.1920. napala i oštetila kuću budućeg gradonačelnika i narodnog poslanika ( na dužnost je postavljen 4. maja 1920.) dr Vranje Sudarevića.

Sam dr Vranje na sledeći način opisuje taj napad: …slušači ovdašnjeg pravnog fakulteta …uz buku i galamu (i vređanja – prim. aut.) oštetili mi zid od moje kuće …odvalili komad zida…bili su u pripitom stanju. Dalje kaže da takvi barbarski i protivnarodni čin(ov)i  ne odgovaraju dostojanstvu akademske omladine (sic!!!) i usmereni su na raspirivanje plemenske ( = nacionalne – prim aut.) mržnje i protudržavnom uspjehu i rada takve vrste. 

U dopisu koji je oštećeni Vranje uputio rektoratu fakulteta o tom događaju stoji:

228 798 1921
Opis napada na kuću dr Vranje Sudarevića

Dalje poziva da se studenti okanu pijančenja i okrenu  svojim akademskim obavezama kako bi se stipendije  koje im država daje upotrebile u pravu svrhu.

228 798 1921 B

Nakon što je postavljen od strane centralnih vlasti (Protićeve vlade) na dužnost gradonačelnika i Velikog župana, Sudarević se ne obraća samo Fakultetu već pokreće i tužbu a preko njemu podređenih gradskih tela – inženjerskog ureda i gradske policije ishoduje da se postavi nova tabla sa imenom dr Bene Sudarevića i da policija istraži tko su počinitelji. 

47 1492 909 1920 tabla
Odluka povodom tužbe dr Sudarevića

Kako su gradski organi završili taj predmet ostaje da se istraži. (tabla je sigurno postavljena, počinioci gotovo sigurno nisu kažnjeni – prim. aut.)

BENO SUDAREVIC
Brat dr Vranje Sudarevića

Dr Vranje je sa suprugom  Magdalenom (Mandom)  imao je 4 dece. To znamo pošto je dobijao doplatak upravo za četvoro dec. Ćerke su bile: Katica/Katka (Subotica, 25.10.1906. – ?), Sonja (Subotica, 1920. – ?), a sin je bio  Ivan  (Subotica, 16.12.1909. – ?) a pored toga i ?.  Deca, Katica i Ivan su se izjašnjavala kao Hrvati.Sudarevic IvoSudarevic Katka Katica