O plemstvu i diplomama

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nezaobilazna literatura kada je reč o plemstvu u Bačkoj je knjiga autora  Szluha Márton: Bács-Bodrog vármegye nemes családjai. Budapest. 2002. Heraldika. 460 p. illusztrált. kartonkötés. magyar nyelvű. méret: 29×20 cm.

vidi:  Bács-Bodrog vármegye nemes családjai Szluha Márton

U subotičkom Arhivu postoji Zbirka diploma.

vidi:  www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/vodici/Vodic-kroz-arhivske-fondove-Istorijskog-arhiva-Subotica-XVIII-1.pdf

F.164 ZBIRKA DIPLOMA  1658-1845
Osnovni podaci o fondu
Količina arhivske građe: knj./; k.7; 0,70 m
Jezik građe: latinski i prevodi na srpski i mađarski
Stepen sređenosti: sređen
Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu, analitički inventar
Kategorizacija: od velikog značaja
Osnovne karakteristike sadržaja građe: Zbirka sadrži diplome razne provenijencije i sadržaja. Neke su političkoupravnog karaktera jer su regulisale status grada, neke govore o dodeli cehovskih privilegija pojedinim zanatskim udruženjima, o dodeli imanja, plemstva i plemićkog predikata subotičkim i drugim porodicama, a nekim diplomama je izvršeno i imenovanje na viši položaj municipijskog i državnog službenika. Od izuzetnog značaja za status grada treba izdvojiti privilegiju carice Marije Terezije iz 1743. godine sa podarenim statusom slobodne kraljevske komorske varoši i sa novim imenom Sent Marija. Iz iste godine datira i tzv. „Večiti ugovor“ zaključen između Ugarske kraljevske komore i subotičkog Magistrata, kojim su u 23 tačke utvrđena statusna pitanja, prava i obaveze Magistrata koji proizlaze iz privilegije. Drugom diplomom carice Marije Terezije iz 1779. godine je Subotica uzdignuta u status slobodnog kraljevskog grada, kakav su do tada u Bačkoj već stekli i Novi Sad i Sombor, što je bio i najviši oblik samouprave u državno-pravnom uređenju Habzburške monarhije. Stavkama privilegija i Ugovora su, sa izvesnim izmenama, tada postavljeni temelji života Subotičana za narednih 165 godina. Kao značajne isprave, diplome i ugovor su prvorazredni izvori podataka za različita interesovanja. Po svojoj vrsti diplome su unikatne isprave, pisane na latinskom jeziku i kaligrafskim slovima, na pergamentu i sa potpisom carice Marije Terezije. Pomenute privilegije iz 1743. i 1779. godine prevedene su i objavljene u srpskom i mađarskom prevodu. (Koreni-Gyökerek 1, Svedočenje vekova, Pravni položaj i stanovništvo Subotice 1391-1828, Istorijski arhiv Subotica 1991.)
Istorijat zbirke:
Arhivski materijal ove zbirke preuzet je od Narodnog odbora grada Subotice u okviru arhivske građe iz perioda od 1779-1918. godine. (IASu, Rešenje o predaji arhivskog materijala Gradskoj državnoj arhivi, dosije fonda br. 164, 6/3.)
Zbirka je formirana 1980. godine na osnovu odluke Stručnog veća Istorijskog arhiva Subotica održane 1980. godine.

164 diploma 20DSCF3731_resize31743

 

DIploma AntunovichUvod321