Petar Horvacki – jedna ratna fotografija i jedna sudbina borca 51. divizije

Petar Horvacki je položio svoj mladi život za pobedu u antifašističkoj borbi. Jedna fotografija i podaci o njemu ostaju da svedoče kao nemi tragovi sudbine pojedinca u vrtlogu ratnih zbivanja.

176 62 354 desno Petar Horvacki
IAS, F:176.62.354. Petar Horvacki desno

HORVACKI PETAR, Grgo, r.9.6.1924. Subotica, Hrvat, učenik za električara, borac 51.div, 8.vbr, 4.bat, 1.čete od 26.9.1944. Sombor, 7.3.1945, (umro u bolnici posle ranjavanja).
AJ,F:179.620 71 22; MV RP 51.div; IAS,F:176.k.30.Upitnik, k.84.Biografije i F:71.k.35/489; SplMG; SplJ

176 62 354 desno Petar Horvacki yamenik kom cete

 

vidi: https://historysubotica.wordpress.com/na-goblju-crvenoarmejaca-ruska-tv-pravi-intervju-u-slavu-poginulih-i-prezivelog-borca/