Princip, “subotički nacionalistički organ” Rudeta Štagljara Majevčanina

PRINCIP 241
Dr Dušan Popov, Srpska štampa u Vojvodini 1918 – 1941, Novi Sad 1983, 241.
252 253
isto, 253.

Severna Posta 265 267

11 03 1923 st 311 03 1923 st 4Hrist maroderi 11 03 1923 st 3maroderi 11 03 1923 st 3

PRINCIP 241 9 9 1922 Stagljar MajevcaninUSTIPCI 11 03 1923 st 3

Rudi Štagljar Majevčanin je bio urednik i vlasnik nekoliko listova, Princip, Pošta, Nova Pošta, Severna Pošta. Za sebe je govorio  da je u nacionalizmu našao smisao života!

Sa suprugom je imao troje dece.

Sin Ivica Štagljar (Sarajevo, 12.10.1914. – ?) je bio učenik Gimnazije. Sa porodicom, krajem 1925. prešao je u Novi Sad.IVICA 12 10 1914 otac Rude novinar