Objava mađarskog gradskog kapetana 13.11.1918. godine

Zbirka plakata, br.359. Poziv građanstvu da ulazak srpskih četa u grad primi na miroljubiv način Subotica, 13.nov. 1918, mađarski, 1 prim., 1 list, veličina  31.5 x 48

F-18-359
IAS, F:18.359.