Ing. Kosta Petrović zavodi red 1920.

Kosta

O  ing. Kosti Petroviću vidi:

https://suistorijablog.wordpress.com/karakteristika-okupacionih-vlasti-iz-1941-znate-li-o-kome-je-rec/

Ing. Kosta Petrović kao šef Inžinjerskog ureda trudio se da zavede red i disciplinu u njemu. Tako 21. septembra 1920. naređuje svim nameštenicima tog ureda:  

naedjujem Kosta
IAS, F:47.1491. 507/920

Posebno naglašava: Moje je načelo: T k o  n i j e   s a m n o m   t a j    j e   p r o t i v   m e n e,  a   p r o t i v    m e n e   j e   s v a k i   k o j i    j e   n e s a v e s t a n.

Ing Kosta zavodi red 507 920

47 1491 459 920
GRADSKI MJERNIČKI URED