Slano jezero (između Palića i Ludoša) nekada i sad

Tragove postojanja Slanog jezera možemo da pratimo od najstarijih kertografskih prikaza Palića. Posebno je zanimljiv plan povezivanja kanalom jezera Palić i Ludoš iz 1824.

3-1-2-22 jezera palic krvavo slano ludas i kires 1824 A4 400dpi
1824.
1929 3-2-2-47 SLANO
1929.
slano
Slano jezero, detalj na karti iz 1948.
slano1
Slano jezero

http://www.palic-ludas.rs/documents/pages/55_14.pdf

3.2. KRVAVO (OMLADINSKO) JEZERO
Krvavo (Omladinsko) jezero se nalazi u okviru Parka prirode „Palić“ (Odluka o proglašenju zaštićenog područja Park prirode “Palić” (“Službeni list Grada Subotice” br. 15/13 i 17/13-ispravka)) i predstavlja deo prirodog dobra III kategorije. Krvavo jezero je nastalo 1971. godine pretvaranjem postojećeg Krvavog jezera u novo sa rekreativnom funkcijom. U depresijama prema Ludaškom jezeru bila su jezera Slano i Krvavo. Krvavo jezero je pretvaranjem u rekreativno Krvavo jezero izgubilo autentičnost, a Slano jezero je isušeno kopanjem kanala Palić- Ludaš. Kopanjem kanala „Palić – Ludaš“ tokom 1971. godine, Palićko jezero se preko Krvavog jezera, kanala i Ludaškog jezera praznilo u Kireš.

2019 SLANO 55_14-1