Fabrika perja “HOLLÄNDER A.D.”

HolenderII 35 1929 reklama Privredna Revija

“HOLLÄNDER A.D.”

Braća Holender (Holländer), Lazar  i Samu  ( Salamon ) [1] 1915. godine, po preseljenju iz Čonoplje  u  Suboticu, osnivaju  firmu “Holländer testverek”  ( Ct VII 82 ) koja će se 1927. godine pretvoriti u akcionarsko društvo. Pored braće Holender, i njihovih sinova dr David Holendera i Pavla[2], akcionari osnivači su bili i dr Alfred Felner (Fellner) i Ede Goldner, industrijalac iz Subotice. Osnivački kapital je iznosio 1 milion dinara, podeljen u 1000 deonica. Društvo  se bavilo preradom, veletrgovinom i izvozom perja, vune i sirovih koža.[3] To je bila “jedinstvena  industrija  za preradu  i kemičko  žišćenje perja, velikog  kapaciteta, plasira u čitavoj zemlji svoje produkte, a i eksport  joj  je znatan.”.[4] Prvoklasno krevetno perje prodavali su samo na veliko, veletrgovcima u zemlji i inostranstvu.

Kao “specijalistu za sakupljanje naročite vrste perja  i  preradu istog” imali su zaposlenog jednog stranca, Čeha. [5]

Jedna od teškoća u poslovanju  preduzeća je bila i gradska trošarina.  Za svaki kilogram  u grad unetog perja, 1930.  godine, plaćali  su  1  dinar trošarine. Pošto su perje izvozili,deo  novca im  se i vraćao.

Akcionari,  koji  su deponovali deonice za redovnu skupštinu društva 1933. godine su  bili: Samu (Samuilo) Holender – 200 deonica, Pavle Holender – 200, dr Artur Holender – 100, dr Emil Havaš – 100,  Lazar Holender – 100 , Aladar Holender [6] – 150, Ede Goldner – 100  i Josip  Nojhaus (Neuhaus) – 50.

Dr Emil Havaš (Havas Emil)Emil Havas

Čupanje  perja  sa živine se obavljalo mašinski. U 1938. godini instalirali su i mašine, nabavljene  u Nemačkoj, za preradu, sortiranje perja i motore  snage 41  KS. Adresa fabrike pogona je bila Tolstojeva 24. Zgrada, ukupne površine je 224 kv. metara, je zauzimala čitav ugao. [7]

Spisak akcionara A.D. Holländer 1933. godine

HOLENDER SPISAK

Ova jevrejska porodica je imala izuzetno  razgranate  poslovno  –  rođačke veze. Andor Holender, kome su Lazar  i Samuilo bili stričevi je imao 2 sestre. Jedna  se udala za trgovca žitom Neuhausa a druga za Mihajla  Goldnera.[8]

Nakon rata  firma  “Živinopromet”  preuzela  je objekat, mašine i postrojenja.

[1] Braća, Lajoš (1865), Lazar (1870)  i Salamon  ( 1872) su rođena u jevrejskoj porodici u  Čonoplji, od majke Hane Pulicer i oca Adama, trgovca žitom. Lazar, sa suprugom Herminom, je stradao u Aušvicu. Salamonova  kćerka  je 1920. godine stupila u brak sa Mihajlom Goldnerom. Pored nje je imao i sina Paula (Pavle). (Čonoplja 1905 – Banjica 1941 )

1912
Upisnica Karla Holendera, sina Lazara Holendera

[2] Pavle ( Paul ) Holender, trgovac perjem ( Subotica  1904  – Banjica 1944 ). I njegova supruga Margot ( r. Rawitscher ) je stradala u Aušvicu. Arpad Holender, kuća u Petefi  Šandora  22,  nacionalizovana  kao stranom državljaninu  (IAS,F:68.XVI 466/1950 )Udova dr Adolfa Holendera, jedan sin inženjer  u  Americi,  drugi  sin doktor u Čehoslovačkoj, treći trgovac u  Rumuniji,  a  kćerka  supruga Franje Nagya inženjera Direkcije državnih železnica.  IAS,  F:47,  XIX 340/1920. kutija 1428

[3] IAS,F:43. 123/1927

[4] Privredna revija, br. 4-5, Zagreb 1929

[5] IAS, F:235.21.131

[6] Aladar  Holender  je rođen  1902. godine u Čonoplji, od oca Lazara i majke Hermine Rečei.

[7] IAS,  F:57.2528/1938. Samu  Holender  dobio  je građevinsku dozvolu za gradnju kuće Zrinjski trg 37.

[8] IAS, F:47. XIX  419/1921