Popis pravoslavnog osoblja na Pravnom fakultetu, 1932.

228 109 Kostic
Kostić dr. Lazo

Na traženje popisa svih pravoslavnih Srba i Rusa, za potrebe Srpskog pravoslavnog parohijskog zvanja, u cilju organizovanje crkvenih opština, Pravni fakultet je dostavio sledeće:

F:228.86.161.1932    SRPSKOM PRAVOSLAVNOM PAROHIJSKOM ZVANJU U SUBOTICI

Pravnom fakultetu u Subotici je čast dostaviti Srpskom pravoslavnom parohijskom zvanju tražene aktom br. 26/32 podatke.

red. broj Prezime i ime zvanje god. rođenja familijarno stanje god. rođenja stan
1 Aćimović dr. Miodrag red. prof. 31.3.1876. žena Despina

sin Mihajlo

kći Jelena

 

29.9. 1926

14.7.1930

Subotica

Dunavsk. art. puka 7

2 Marković dr Čedomir red. prof. 4.1.1876. žena Mileva

sin Milivoje

kći Danica

sin Branislav

20.1.1883.

9.8.1908.

29.12.1910.

26.12.1920.

Beograd

Njegoševa 40

3 Ivić dr. Aleksa red. prof. 23.12.1881. žena Danica

sin Pavle

kći Mileva

30.9.1899.

1.12.1924.

10.10.1926.

Subotica

Park Kralja Petra 9

4 Demčenko Grigorije red. prof. 15.3.1869. žena Zinaida 18.10.1869. Subotica

Dunavsk. art. puka 3

5 Troicki Sergije red. prof. 14.3.1878. žena Lidija 12.3.1884. Subotica

Vilsonova 16

6 Konstantinović dr. Mihajlo vanred.

prof.

10.3.1897. žena Radojka

kći Pava

sin Radomir

33 god.

27.5.1925.

27.3.1928.

Subotica

Zmaj Jovina 17

7 Kostić dr. Lazar vanred.

prof.

15.3.1897. žena Zorka

kći Grozdana

sin Marko

kći Darinka

33 god.

3.10.1926.

17.9.1928.

30.10.1931.

Subotica

Rudićeva 2/a

 

 

           
8 Savić dr. Jovan docent 21.9.1893. žena Katarina

sin Miodrag

15.8.1894.

23.7.1930.

Subotica

Pravni fakultet

9 Popović dr. Radomir docent 13.11.1897. neženjen   Subotica

Zmaj Jovina 17

10 Mirković dr. Mijo docent 28.9.1896. žena Stanka

sin Marko

Ivan

Vladimir

14.6.1901.

27.3.1925.

17.11.1926.

7. 9.1928.

Subotica

Trg Ćirila i Metoda

11 Šljivić Ljubomir sekretar 2.9.1872. že. Leposava

kći Ružica

Ljubica

7.5.1879.

3.6.1910.

4.4.1921.

Subotica

Pravni fakultet

12 Rjedkin Fedor priprav. 12.9.1883. žena Larisa

tašta Ljudmila

24.3.1898.

16.9.1876.

Subotica

Pravni fakultet

13 Kaćanski Milorad služitelj 26.12.1897. žena Bojana

kći Radojka

sin Đorđe

13.7.1902.

29.8.1926.

3.10.1927.

Subotica

Pravni fakultet

14 Katanić Slavko up. st. Doma 29.9.1896. žena Kosana

kći Milena

mati Terezija

23.5.1901.

2.8.1922.

59. god.

Subotica

Pravni fakultet

 

Dekan Pravnog fakulteta

Dr. M. Čubinski