Gradske subaše (poljočuvari)

Zadatak gradskih subaša je bio  da čuvaju polja i vinograde, dobijali su dozvole da nose oružje. Radili su za honorar od vlasnika imanja koja čuvaju.

47 I 1131 1932