Pavlovac, pavlini, toponimi i arheologija

vidi: https://hr.wikipedia.org/wiki/Pavlovac_(Subotica)  

https://hr.wikipedia.org/wiki/Pavlinski_samostan_u_%C4%90ur%C4%91inu

Templom Szekeres
Iz knjige Lasla Sekereša, Szabadkai helynevek, 1975;

Na “pustari Pavlovac”  (mađ. Vámtelek)  1929. godine na salašu Đene Šokčića nađeni su delovi ljudskog skeleta! O tome izveštava gradska Policija i navodi da je tamo postojala crkva (postoji toponim Templomhegy – u prevodu crkveno brdo), a prdlažu formiranje komisije sastavljene od Mije Mandića upravnika Muzeja i jednog sveštenika koja bi “u interesu nauke” izvršila uviđaj. Inž. ured pravi dopunu sastava komisije i predlaže i dr Jovana Milekića “koji se bavi starinama”.

II 68 929

Komisija je formirana i 28.1.1930. sastavila je sledeći izveštaj:

PAVLOVAC zapisnik

Jasno se vidi da su pronađeni temelji “neke zgrade” i ostaci grobova. Zaključuju po načinu sahranjivanja da tela nisu polagana “po običaju kršćana”!

zapisnik 2

Kako se dalje odvijalo istraživanje i zaštita tog, bez sumnje značajnog arheološkog nalazišta, dokumenti iz ovog perioda u Arhivu – ne svedoče.