Predlog “glavnog policajca” Frane Vukića, 1924.

Predlog velikog  kapetana Franje Vukića Gradskom Senatu da se broj civilnih komesara povisi sa 9 na 15. Uvažen.

Obrazloženje:  „Pošto se brojno stanje od 9 civilnih gradskih komesara, koje je predviđen”o gradskim statutom za predratno stanje, kada je kriminilatitet u mnogo manjoj meri bio razvijen, sada se pokazuje nedovoljan; to je potpisatome čast predložiti slavnom Senatu, da kod Proširenoga Senata izdejstvuje povišenje brojnog stanja civilnih komesara sa 9 na 15.  Iz razloga što se posle rata stanje izmenilo i kao posledica rata kriminalitet razvio u većoj meri; što je pored toga naš grad posle rata postao jedno pogranično mesto gde se na svakom koraku mora motriti na pokrete prelaznika na našu teritoriju kao i na pokrete sunarodnika nam susednih država koji žive u ovom gradu. Te sve to zahteva povećanje organa javnih bezbednosti a naročito civilnih komesara.

Subotica 30. maja 1924.                       Veliki kapetan „   (IAS, F:47 I 108/1924)

Oglasi