KULTURBUND, Švapsko njemački prosvjetni savez Aleksandrovo

Ova organizacija – Švapsko njemački prosvjetni savez iz Aleksandrova u 1932. godini imala je 95 članova i održala 5 predavanja. U 1938. godini na čelu joj je bio Josif Berger.

pecat IV 1637 938

IV 1637 938
IV 1637/1938