Stanovništvo Subotice (1702-1787) i prva Gradska kuća (1751)

BROJ STANOVNIKA SUBOTICE

godina broj stanovnika  
1702. 1 969  
1751.    
1765. 9 556  
1770. 9 840  
1772. 10 364  
1778. 21 471  
1787. 20 708  

01_kollazs

Прва градска кућа саграђена је 1751. године. Тада се још малобројна администрација из приватних кућа градских већника преселила у њу. Саграђена је од цигала и черпића, имала је свега четири просторије: већницу, општу канцеларију, канцеларију порезника и архиву. Године 1754. дограђени су затвор и у дворишту кухиња, остава, амбар и две штале. И тако проширена, међутим, убрзо је постале тесна, па јој се 1781/82 додаје још један спрат, а фасада се украшава барокним елементима.02_kollazs

Prva gradska kuća sagrađena je 1751. godine. Тada се još malobrojna administracija, iz privatnih kuća gradskih vijećnika preselila u nju. Sagrađena od cigala i čerpića, imala je svega četiri prostorije: vijećnicu, opću kancelariju, kancelariju poreznika i arhivu. Godine 1754. godine dograđeni su zatvor i u dvorištu kuhinja, ostava, ambar i dvije štale. I tako proširena, međutim, ubrzo je postala tijesna, pa joj se  1781/82. godine dodaje još jedan kat, a fasada se ukrašava baroknim elementima. 03_F-008_24-B-53-Glud-1788-90_projekat_I_gr_kuce-sa legendom

Az első városháza  1751-ben épült. Ettől kezdve a városi ügyintézés a tanácstagok magánházaiból a városháza helyiségeibe költözik. A részben vertfalú, részben téglából emelt épületnek mindössze négy helyisége volt: a tanácsterem, az iroda, az adópénztár és az irattár. Ehhez az épülethez 1754-ben udvari melléképületet építettek, ebben nyert elhelyezést a fogda, a konyha, a kamra és a két istálló. A kibővített épület, azonban gyorsan szűknek bizonyult, így 1781/82-ben a földszintre emeletet építettek, a homlokzatot pedig barokk stílusú elemekkel díszítették.04_kollazs05_kollazs