Uverenje da su palićke vile za stanovanje – samo leti! (1922)

680_001

47 1497 1235 922

Gradski službenik inženjer Oton Lomandl potpisao je 28.4.1922. jedno UVERENJE. U njemu stoji: U lekovitoj banji Palić u poslednjih 30 godina izidan je veliki broj vila. Svaka od ovih vila izgrađena je na otvoreni način gradnje /:Offene Bauart:/ te okružena sa svih strana lepim parkom. Sve ove vile, izgrađene su tako da je stanovanje u  njima moguće samo preko letne sezone.

III 890 925 PALIC

IAS; F:47.  III   890/1925  Molba   Vince Kovača   za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Paliću.  Senatska odluka   sa dozvolom  gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.   Prilog: tehnički nacrt objekta   l:18

http://www.park-palic.rs/znamenitosti/vila-konen/

BenQ Corporation
Konen vila

 

F:47.  III  950/1925 Molba  Stipana Đurića  za izdavanje dozvole za dogradnju vile na Paliću.   Senatska  odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje  nakon dovršenja gradnje (1926.).   Prilog:  tehnički nacrt objekta     III 950 925 Palicka vila

l:9