Mlin “VUJKOVIĆ I DRUG”

“VUJKOVIĆ I DRUG”, Jukićeva 41

Jukiceva

Firma “Vujković i drug” je osnovana 1926. godine. Te godine i dobija dozvolu gradskih vlasti da izgradi mlinsku zgradu. III 846 1926

No, u 1940. godini vlasnik je bio Stevan Ajzler. Stevan Ajzler je rođen u Starom Bečeju 1906. godine. Završio je trgovačku akademiju u Petrovgradu.  Maksimalni dnevni kapacitet (za 24 sata) je iznosio 7 tona. To je bio električni mlin sa drvenim pogonom. Imao je automatsku vagu. Radio je ušurnu i trgovačku meljavu.