Međuratna subotički štampa, informiranje, propaganda, kampanja i još mnogo toga…

Literatura: SRPSKA STAMPA

KOLOZSI

https://www.antikvarium.hu/konyv/kolozsi-tibor-szabadkai-sajto-723050

O listu Bačvanin vidi:

https://suistorijablog.wordpress.com/about/%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-bacvanin-list-i-njegovi-urednici/

1 strana

q86 20686 215 22 07 1934 1 strF 86 1968 4 1934