Radničko oporavilište (1921) i sanatorijum na Paliću (1927)

Opraviliste 1927

Na Paliću sa adresom Riječka 13 i 15 je postojalo Radničko oporavilište. Osnovano je 1921. i imalo je mesta za 60 bolesnika.

OPORAV Subotica i kupaliste Palic-122

204 strana Subotica i kupaliste Palic-122

 

Subotičke novine broj 1 od 13.5.1927. na 3 str. donose crticu o otvaranju Radničkog sanatorijuma na Paliću. Objekat je imao čak 60 soba!

RAD SANATORIJRAD SANAT2

  F:47.1225.   I   58/1927 Prepis odluke Ministarstva narodnog zdravlja kojom se dozvolilo Središnjem uredu za osiguranje radnika iz Zagreba da osnuje radničko oporavilište na Paliću. 1927 srpski 2

F:47. III 38/1933
Radničko oporavilište na Paliću, ima arteski bunar, dobijaju 100 komada crnog bora