Ing. Beno Mačković, ovlašteni graditelj – “hohštapljer”

Beno Mačković je rođen 1866. godine. Diplomu je stekao u Budimpešti 1914. godine. Bio je akcionar u firmi – ciglani inženjera Titusa Mačkovića koja je  izgrađena 1879. a 1893. godine pretvorena je deoničarsko društvo i od tada nosi ime “Elsö szabadkai géptegla és cementáru gyár r.t.” ( koje je posle 1918. godine izmenjeno na “Prva subotička parna ciglana i tvornica cementne robe d.d.”).  Nakon rata je radio je gradskom građevinskom odeljenju.

Beno MackoviocIII 630 930 potpisIII 630 930 parcelizacija

U 1932. godini gradskim vlastima prispela je jedna aninimna dopisnica. U njoj se Beno Mačković kleveće i optužuje da je “hohštapljer”!

47 1489 pov 1 1932
IAS, F:47.1489. pov. 1/1932